Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

2.01.2022

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12).


Prolog Ewangelii wg św. Jana, który dziś rozważamy jest zaproszeniem do przyjęcia łaski stania się – dzięki darowi wcielonego Słowa – dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego chwały.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 1-6).   

W Prologu porusza nie tylko jego głębia i piękno, ale również niemal dialogiczny charakter. Najpierw poznajemy prawdziwą naturę Jezusa Chrystusa: jest odwiecznym Logosem - Bogiem, od zawsze (mówiąc bardziej precyzyjnie: poza czasem) będącym u Boga, który wszystko stworzył przez Niego (i dla Niego, jak pisze św. Paweł w Liście do Kolosan). Jezus Chrystus jest nie tylko pośrednikiem Ojca w dziele stworzenia, ale również Tym, bez którego nieustannej obecności żadne stworzenie nie mogłoby istnieć – dotyczy to w szczególności człowieka, jedynego stworzenia uczynionego na podobieństwo Boga i obdarzonego nieśmiertelną duszą.

1.01.2022

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 2022r

 

  Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2022. 

Razem z całym Kościołem, chcemy wejść w ten rok z Tobą Maryjo.

  Ty, która przyniosłaś nam na świat Jezusa - nasze Wszystko, prosimy, przynieś nam w tym Nowym Roku Prawdziwe Dobro. To dobro, którego każdy z nas potrzebuje: osobiście, w małżeństwie, rodzinie, w życiu osób duchownych, konsekrowanych, żyjących w samotności, tam, gdzie jesteśmy, czy będziemy.

  Wyjednaj nam wszelkie łaski, abyśmy w wolności Dzieci Bożych i w wolności osobistej, mogli przeżyć ten rok, w każdym aspekcie naszego życia, życia Kościoła i Ojczyzny naszej, po Bożemu. Nie zanosząc teraz szczegółowych próśb, zdajemy się na wolę Twojego Syna i Twoje, Matczyne, a w Ojczyźnie naszej, również, Królewskie Orędownictwo.

Zawsze Wola Twoja Panie.

Maryjo Święta Boża Rodzicielko, Pani i Królowo nasza,  proszę módl się za nami. Bądź z nami w każdej chwili naszego życia. 

  W tym Nowym Roku, życzę tego każdemu z nas.

   MODLITWA DO ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

28.12.2021

Święto Świętych Młodzianków Męczenników

 

  Próby rozwiązywania różnych problemów przez zabijanie, funkcjonują od zarania ludzkości.

Zawsze były te dwie strony i dwa sposoby postępowania: Boży i diabelski.

W ten drugi sposób postępowania wpisał się król izraelski, Herod, który dla urojonego zagrożenia, przez Dziecię Jezus, postanowił zrobić czystkę, i to z zapasem, wśród niemowląt betlejemskich.

   

  Dzisiaj właśnie obchodzimy ich święto.  

Zapoznajmy się bliżej z historią młodzianków i ich święta:

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-28.php3

26.12.2021

„Czemuście Mnie szukali?” (Łk 2, 49).


Dzisiejsza perykopa ewangeliczna stanowi objawienie tajemnicy rodzącego się Kościoła, którego ikoną jest Święta Rodzina.

Jezus rodzi się w rodzinie i umiera w rodzinie. Jego wcielenie, zbawcza śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie dokonują się w kontekście rodziny: tej biologicznej, społecznej i przybranej. Sam fakt, że Pan wybrał sobie na Matkę kobietę zamężną, świadczy o tym, że Jego misja odkupienia świata i uczynienia każdego człowieka dzieckiem Boga nie podważa istniejących więzów rodzinnym, klanowych, czy narodowych, ale je udoskonala, wypełniając swoją uświęcającą obecnością.

W Uroczystość Narodzenia Pańskiego, rozważaliśmy cztery perykopy ewangeliczne, które mogą przedstawiają misterium Bożego Narodzenia widziane z perspektywy św. Mateusza (wigilia), św. Łukasza (msza w nocy i msza o świcie), oraz św. Jana (msza w dzień). Dwóch synoptyków różni sposób spojrzenia na wydarzenia towarzyszące Wcieleniu i narodzeniu oczekiwanego Mesjasza: św. Mateusz widzi je raczej z perspektywy św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz bardziej koncentruje się na Maryi, mimo to obaj opisują jedność i komplementarność obojga małżonków.

24.12.2021

Boże Narodzenie 2021r


Błogosławieństwo:

"Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i co nam Pan oznajmił"

Łk 2, 15.

 

   Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz naszym potrzebom. Ześlij swoje błogosławieństwo na czytających te słowa i ich rodziny, na osoby posługujące w IMW i modlące się w Różach Różańcowych.

Niech Wszyscy wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Niech Boże Dziecię Was umacnia w wierze, nadziei i miłości. 

Błogosławię Was: W Imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen.

                Z darem modlitwy, ks. Czesław.

+

 Szczęść Boże

Bóg się rodzi…

 Tak chętnie wyśpiewujemy te słowa w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Narodziny Boga, były wielką Łaską dla każdego człowieka.

Przyszedł do swoich, ale go nie przyjęli…

22.12.2021

Uwielbiajmy z Maryją wcielenie Syna Bożego.


Po Zwiastowaniu Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety.

Niesie pomoc i radość, bo przecież niesie Jezusa...

Radość Elżbiety ze spotkania z Maryją, widzimy u św. Łukasza.

Jezus, jako Zbawiciel, również zostaje przez nią rozpoznany.

   Jesteśmy w okresie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia - bo jak nie obchodzić pamiątki przyjścia Tego, który przywrócił nam nadzieję na życie wieczne w Bogu.

   Radość nasza powinna być nie mniejsza niż św. Elżbiety.

Ale, czy jest taka? 

 Relacja, relacja z Panem Bogiem jest warunkiem i gwarantem naszej radości.

Niechaj te ostatnie dni i Święta Bożego Narodzenia spowodują, że ta relacja wzmocni się, lub, gdy jej brak, w końcu zaistnieje. 

Uwielbiajmy z Maryją wcielenie Syna Bożego.                                                                   

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.

21.12.2021

Maryja naszą drogą do Swojego Syna


 Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  "W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana»".

    To słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy.

Jezus jest przez Maryję i z Maryją. 

Maryja niesie Jezusa każdemu. Niosąc Jezusa, niesie Zbawienie.

Jak jest to ważne, mogą świadczyć choćby ataki i niechęci względem Maryi - jakkolwiek by były tłumaczone. Kościół Katolicki ich doznaje. Są to zagorzałe i niekiedy, niemal namiętne ataki, chociaż przecież,  jest tak wiele aspektów, które różnią KK od innych wyznań.

  Już z tego powodu można by zastanowić się dlaczego tak się dzieje? 

Komu zależy, aby drogę do Jezusa, do Zbawienia utrudnić, lub ją uniemożliwić?