Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

30.09.2015

Pierwszy czwartek miesiąca. Prosimy Was o modlitwę za kapłanów


  Pierwszy czwartek miesiąca to wyjątkowy dzień, w którym czcimy Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, klękając przed Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie i dziękując za dar Eucharystii, z którym nierozerwalnie złączona jest posługa kapłańska. Święta s. Faustyna przytacza w Dzienniczku (1784) słowa Jezusa: „Napisz, sekretarko moja, że kierownikiem dusz jestem ja sam bezpośrednio - a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą mnie tylko wiadomą”.
   Dlatego w pierwszy czwartek miesiąca Kościół modli się za kleryków, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i za księży, bez których nie moglibyśmy uczestniczyć w Eucharystii ani przystępować do sakramentów świętych, o czym wielokrotnie wspominał niestrudzony Święty Jan Maria Vianney.
W naszym kraju na szczęście problem pozostaje w sferze abstrakcji, ale wystarczy zapytać rodaków na emigracji, czy nie doskwiera im brak mszy i kapłanów. Pewien człowiek, doświadczony przez komunistyczny reżim, powiedział swojemu synowi: Wy współcześnie żyjący nie wiecie czym jest głód Eucharystii, gdy aresztowali naszego księdza, przychodziliśmy w niedzielę do kościoła, kładliśmy na ołtarzu naczynia liturgiczne i siedzieliśmy w ciszy.
   Z Dzienniczka (531) słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie [w] wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwienia, prace (9) i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim”.


  Przed nami pierwszy czwartek miesiąca.  Doceniając rolę i znaczenie Kapłanów w życiu każdego człowieka, proszę o modlitwę za duchownych

                                                                     Magda

  Dziękujemy za troskę Magdy, za postawienie tematu i za jej prośbę, apel zachęcający nas do modlitwy za Kapłanów.... za Osoby duchowne, przyłączamy się do niego  
 To jest początek tematu. Zapraszamy na ciąg dalszy.

                                                               Aneta i Sławek
                                              

1 komentarz:

 1. Dziękujemy Bogu za dar Kapłaństwa!!!
  Czcigodni Kapłani!
  Pamiętasz ??? Jak po raz pierwszy,
  Słowo Boże Wcielone na głos Twój Chlebem się stało.
  Gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem głowę w pokorze schylił
  A Biskup w imieniu Chrystusa wzniósł ręce nad skronie schylone
  I dłonie Twe namaścił, by były już poświęcone
  Włożył Ci ornat na barki… poczułeś wnet ciężar krzyża
  Ale podjąłeś go chętnie bo on do Boga Cię zbliża
  I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz niepojętą
  By duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć, uczynić świętą!
  Pamiętasz…? Jak po raz pierwszy nad Hostią drobną i małą
  Wyrzekłeś słowa Chrystusa: ”Bierzcie – to Moje Ciało!”
  A potem zgiąłeś kolana: Bóg wielki w Twych dłoniach spoczywa
  Posłuszny na głos Kapłana, który na ołtarz go wzywa
  I nie ma słów, by opisać, co w sercu Twym się działo
  Gdy Słowo Boże Wcielone na głos Twój Chlebem się stało.
  I odtąd już tak codziennie Bóg w Twoje oddaje się dłonie
  By przez Twoje kapłańskie ręce zejść w serca nasze dziecięce :)
  I odtąd cudów swej łaski Bóg co dzień przez Ciebie udziela
  Ty nas prowadzisz do Boga, Stwórcy i Zbawiciela .
  Matko Najświętsza, Matko jedynego Kapłana i Matko Kapłanów, weź Ich w swoja opiekę.
  Niech będą mądrymi i świętymi, a my wspomagać Ich będziemy, bo z nas są wzięci i dla nas.
  Niech Jezus, Najwyższy Kapłan, nieustannie Was umacnia.
  Niechaj Bóg otacza Wszystkich Kapłanów i Siostry Zakonne najświętszą opieką na długie lata.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.