Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

21.04.2024

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J. 10. 11


  W dzisiejszej Liturgii Słowa Jezus objawia nam Boga, jako odwieczne Dobro, które w Nim, wcielonym Słowie, zbawia i prowadzi ku wiecznej szczęśliwości każdego człowieka pragnącego w posłuszeństwie wiary słuchać Jego głosu.

Dla lepszego zrozumienia dzisiejszej perykopy ewangelicznej warto odwołać się do historii spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem: „Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry (gr. Didaskale agathe), co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10, 17-18). Jakkolwiek intencje młodzieńca były uczciwe, a jego szacunek do Mistrza z Nazaretu autentyczny, Jezus – którego misją było wypełnienie zbawczej woli Ojca – uznał za niewłaściwą i natychmiast skorygował jego postawę, przenosząc uwagę na Boga, dawcę przykazań, których przestrzeganie jest pewną drogą do zbawienia: „Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»” (Mk 10, 19). W ten sposób Zbawiciel odwołał się do przymierza, jakie Bóg zawarł z narodem wybranym na górze Synaj. Stwórca, w swojej nieskończonej dobroci, respektując w pełni wolę narodu wybranego, wezwał go za pośrednictwem Mojżesza, aby zachowując wierność przykazaniom przyjął dar życia: „Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść (…). Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” (Pwt 30, 16; 19-20).

14.04.2024

„Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35).

  Perykopa ewangeliczna, którą rozważamy w dzisiejszą niedzielę ponownie wprowadza nas w tajemnice naszego zbawienia, które miały miejsce pierwszego dnia po Szabacie, tym razem z perspektywy opisanej przez św. Łukasza. Podobnie jak miało to miejsce w świadectwie św. Jana, „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia” (J 20, 19) Jezus przyszedł do swoich uczniów, pragnąc wzbudzić w nich wiarę w realność swojego Zmartwychwstania. 

  Do spotkania z Mistrzem przygotowali apostołów swoim świadectwem uczniowie, którzy „Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24, 35). Czynność ta do Wielkiego Czwartku była pięknym znakiem, przez który ojciec rodziny stawał się symbolem Boga obdarzającego z hojnością życiem i zaspokajającym  potrzeby każdego stworzenia, w szczególności człowieka, którego stworzył na swoje podobieństwo, jak głosi Psalmista:
Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 27-30).

11.04.2024

Tydzień Miłosierdzia

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Łk 6,36

 

 Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
Rz 12,8

 

 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Ef 4,32

 

 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.
Hbr 4,16

7.04.2024

Święto Miłosierdzia


Pan Jezus w słowach kierowanych do Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a zapisywanych przez nią w "Dzienniczku",  wyraził swoje życzenia dotyczące:

- namalowania obrazu z podpisem Jezu Ufam Tobie, jego poświęcenia i rozpowszechniania

- ustanowienia Święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

- Przekazał tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego.

   Poniżej załączam linki, które poprowadzą nas do słów związanych z dzisiejszym Świętem i do modlitwy.

  Przeżyjmy ten dzień dobrze. To jedyny taki dzień w roku.

 

https://www.faustyna.pl/zmbm/obraz/

https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/?wide=true#more-801

https://letssharelove.com/swieto-milosierdzia-bozego/

5.04.2024

Pierwszy piątek kwietnia. Akt wynagrodzenia.

 

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.

31.03.2024

Życzenia i kapłańskie błogosławieństwo:


Drogie Siostry i Drodzy Bracia z IMW i Róż Różańcowych.

Chrystus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. Bez Niego nie możemy nic, a nic uczynić.

  Niech nasz Pan - Zwycięski Pasterz umacnia Was swoją miłością i łaską. Niech Tajemnica Wielkanocy przenika całe Wasze życie, obowiązki i modlitwę.

 Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla Was wszystkich.

  Z kapłańskim błogosławieństwem:

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, i  Syn + i Duch Święty. Amen.

                      ks. Czesław Matuła

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie."  J,11,25

   Niechaj Zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył śmierć i przywrócił nam życie wieczne w Bogu, dotknie swoją Mocą, Łaską i Miłosierdziem każdego z nas i naszych bliskich, aby serca nasze zapałały radością, miłością i wdzięcznością ku naszemu Zbawicielowi za wszystkie dary, które otrzymujemy w ciągu całego naszego życia, a szczególnie za Dar Odkupienia.

  Radosnych, Błogosławionych, pełnych dobrej przemiany Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego.

                                                        Sławek