Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

Wędrówka przez Biblię

* "Początek wędrówki przez Biblię - Rdz 1 - 2"
* "Księga Rodzaju 3 -4"
* "Księga Rodzaju 5-8"
* "Księga Rodzaju 9 - 11 Przymierze, Tęcza, Błogosławieństwo"
* "Księga Rodzaju 12 - 15 Abraham. Wiara."
* "Księga Rodzaju 16-17 Abraham.wątpienia."
* "Ks. Rdz. 18-19 Sodoma i Gomora"
* "Księga Rodzaju 20 - 22 Abraham - wielka próba"
* "Księga Rodzaju 23 - 24 O śmierci, ale i o radości"
* "Ks.Rdz. 25-26 Błogosławieństwo. Wierność Bogu"
* "Ks. Rdz. 27 Błogosławieństwo. Błogosławmy."
* "Księga Rodzaju 28 - 29 "Po ludzku, czy raczej po Bożemu?"
* "Ks. Rdz.30 - Jakubowi rodzą się dzieci."
* "Ks. Rdz. 32 – 33 Pojednanie Jakuba i Ezawa."
* "Księga Rodzaju. Rdz. 34 - Pragnij dobrze i podobnie czyń. Czysta Miłość."
* "Ks. Rdz.35 Ołtarz, Kościół, Bóg Jedyny."
* "Ks Rdz 37 - Wszystko w Bożym zamyśle"
* "Ks Rdz 38 Juda i Tamara"
* "Księga Rodzaju 39 - Józef w niewoli u Potifara"

* "Ks. Rodzaju. 40-41 - Józef Od więzienie do wywyższenia"
* "Księga Rodzaju 42 - 43 – Przebaczenie"
* "Księga Rodzaju 44 - 45 Odpłata dobrem za zło. Wszystko w życiu ma swój sens."
* "Księga Rodzaju 46 - Józef sprowadza swoich najbliższych do Egiptu."
* "Księga Rodzaju 47 - Rządy Józefa w czasach głodu. Izraelici w ziemi Goszen."

* "Księga Rodzaju 48 - Błogosławieństwa"
* "Księga Rodzaju 49 - Jakub Błogosławi swoich synów."
* "Księga Rodzaju 50 - Śmierć Jakuba. Pojednanie w rodzinie."
* "Księga Wyjścia 1--3 Mojżesz"
* "Księga Wyjścia 4 - Wszystko jest na miarę naszych możliwości."
* "Księga Wyjścia 5 - 6 Początek drogi wyjścia z Egiptu"
* "Księga Wyjścia 7 - 12 Plagi egipskie. Pascha."
* "Księga Wyjścia 13 -14 Wyjście z Egiptu. Boża opieka."
* "Księga Wyjścia 15 - 16 Dziękczynienie, szemranie, przepiórki i manna."
* "Księga Wyjścia 17 - O wierności i wytrwałości"
* "Księga Wyjścia 18 - 19 - "Zawarcie Przymierza Boga z Mojżeszem"
* "Księga Wyjścia 20 - "Dekalog naszym drogowskazem"
* "Księga Wyjścia 21 - 24 Wybrać i zachować Boże Przykazania."
* "Księga Wyjścia 25 - 30... Obmyć się, aby żyć."
* "Księga Wyjścia 32 "Bóg jest Bogiem zazdrosnym"
* "Księga Wyjścia 33 - Rozmawa z Panem Bogiem. Nasza również."
* "Księga Wyjścia 34 Odnowienie Przymierza"
* "Księga Wyjścia 35 - 40 Przepisy kultu. Przybytek i jego sprzęty."
* "Księga Kapłańska 1 - 4. Ofiary.... Wypełnienie obowiązku, czy dar serca."
* "Księga Kapłańska 5 - 17 Ofiary, przepisy, nieczystości."
* "Księga Kapłańska 18 - 20 ... Prawo Boże..."
* "Księga Kapłańska 21 - 22 O Świętość Kapłanów."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.