Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

29.01.2015

4. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Geneza modlitwy chrześcijańskiej


 W naszych rozważaniach o modlitwie dotychczas powiedzieliśmy, że  bez wzrostu wiary trudno jest mówić o rozwoju życia modlitwy, a życie modlitwy to proces na który każdy modlący się ma osobisty wpływ, że  „tracenie” czasu dla Boga na modlitwie ma głęboki sens, bo owocuje wzrastaniem miłości do Pana, do siebie i do braci… a w ostatecznym rozrachunku chodzi tylko o Miłość… 

  Wspomnieliśmy też  o trudnościach i rozproszeniach na modlitwie, konieczności stawania w Prawdzie o sobie, uznawania ludzkich słabości, by Bóg mógł okazać swoją moc…
  Powiedzieliśmy też, że modlitwa to otwieranie się na obecność Pana Boga, rozmowa z Nim...  to ukierunkowanie na paschę, czyli Jezusa Chrystusa, to nieustanna konfrontacja z umieraniem dla siebie, aby wzrastając w pokorze dać się prowadzić Duchowi Świętemu…
Wskazaliśmy też na podstawową różnicę między modlitwą chrześcijańską, a pogańską…

  W trakcie najbliższych dwóch rozważań korzystając z elementów  nauczania  o. B. Mokrzyckiego SJ o specyfice modlitwy chrześcijańskiej / Czechowice Dziedzice 1991/ poszerzymy to, co zostało dotychczas  zasygnalizowane umożliwiając tym samym głębsze zastanowienie się nad własną modlitwą…

  Punktem wyjścia  są słowa Pana  Jezusa zapisane u św. Mateusza:

  „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (6,7).
  Rozróżnienie  postawy  poganina i chrześcijanina  uświadamia, że  w modlitwie chrześcijanina mogą pojawiać się elementy modlitwy poganina.  Rozpoznanie tych elementów  umożliwi nam prosta analiza, dzięki której stanie się również wyraźniejsza  oryginalność i nowość modlitwy chrześcijańskiej . W tej analizie  skoncentrujemy się na: genezie, treści, celu oraz dynamice/drodze/ modlitwy chrześcijańskiej.

   W dzisiejszych rozważaniach:   
    O genezie modlitwy...

  Poganin określając  genezę swojej modlitwy powie : To Ja jestem źródłem mojej modlitwy;  modlitwa  zależy od mojej woli, decyzji  i tu jest  jej początek…Chcę się modlić to modlę się.

  Chrześcijanin natomiast powie :  Modlitwa to przebywanie z Bogiem, rozmowa z Bogiem, zjednoczenie z Bogiem, myślenie o Bogu z miłością, to otwarcie serca Bogu...

  Bóg sam, pierwszy rozpoczyna dialog z człowiekiem. Bóg przemówił i czeka na odpowiedź! Modlitwa to dzieło Boga. Więcej … modlitwa chrześcijańska  to  dzieło Boga” w człowieku…i ta wizja dotyczy  zarówno modlitwy, jak i całego życia chrześcijanina…

 Dla głębszego zastanowienia się nad źródłem zarówno modlitwy, jak i życia chrześcijańskiego, zachęcam do przemyślenia podanych poniżej fragmentów Pisma Świętego :  

Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).

„Ja jestem drogą i prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2,13). 

Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1J 4,19).

  Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

  Nikt bez pomocy Ducha nie może powiedzieć Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

  Nie ma modlitwy chrześcijańskiej bez działania Ducha Świętego. W modlitwie chrześcijańskiej wysiłek ludzki zbiega się z działaniem Bożym… współpraca człowieka z Bożą łaską…

  Zachęcam do wysłuchania : O Leonarda Bieleckiego , O. Franciszka Chodkowskiego (znanych nam Franciszkanów ) którzy poruszają temat wstydu przed modlitwą  http://youtu.be/iQIlMbrbodQ


                                Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.