Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

20.01.2015

1. Czy już wiesz co słychać w Kościele… co ma stać się Twoim udziałem?... wprowadzenie w rozważania o modlitwie chrześcijańskiej…


  
Wraz z pierwszą niedzielą minionego Adwentu  rozpoczął się rok duszpasterski pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”…

…co to oznacza  ? Jesteśmy zachęcani przez duszpasterzy do patrzenia na swoje życie, jak na proces… w którym ma się dokonywać wzrost dojrzałości w wierze… pomocą i wsparciem mają nam służyć duszpasterze, spowiednicy, kierownicy duchowi… wszystko po to, abyśmy stawali się coraz bardziej otwarci na obecność Pana Boga  w naszym życiu… abyśmy chcieli  Boga poznawać… przyjąć za fakt, że Pan Jezus dał nam Kościół, aby poznanie to owocowało żywą relacją z Nim… rozwojem życia modlitwy …pogłębianiem życia wiary…

  Bieżący rok, jest drugim z kolei w ramach  czterech lat przygotowań do Jubileuszu 1050 rocznicy  przyjęcia Chrztu Świętego Polski. W tym czasie  proponuje się nam kroczenie drogą duchowości chrzcielnej, która prowadzi   przez takie  zagadnienia jak: wiara , nawrócenie, chrzest, misja… 
czyli  jest to duchowość ukierunkowana na spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, przyjęcie Go, przemianę życia w nawróceniu, odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego i świadome zaangażowanie się w misję Kościołanajpierw przez modlitwę, bo tylko ona jest fundamentem wszelkiego apostolstwa…

  Jak doskonale wpisuje się ta zachęta w słowa samego Pana Jezusa, który polecił nam  iść na krańce świata … „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). To wielkie polecenie misyjne Jezus Chrystus pozostawił  całemu Kościołowi /i natura Kościoła jest misyjna/ … polecenie to jest  aktualne pomimo upływu dwóch tysięcy lat … będzie zawsze aktualne, aby kolejne pokolenia ukazywały Chrystusa następnym pokoleniom… by składały  świadectwo wiary…

…czyż może być piękniejszy dar, niż ukazanie drugiemu człowiekowi Pana Boga, Jezusa Chrystusa? …

  Są w naszym codziennym życiu sprawy  ważne, błahe, pilne… czy wśród nich umieściliśmy już skierowaną do nas zachętę nawracania się i pogłębiania wiary w Ewangelię? Czy dla nas katolików nie jest istotne, aby Bóg był na pierwszym miejscu,  po to, aby  wszystko inne znalazło się  na właściwym miejscu?

  Odpowiadając na powtarzane zachęty Anetki i Sławka skierowane do każdego z nas, zapraszajmy się więc wzajemnie do pogłębiania życia wiarą w naszym Kościele…
  pochylmy się  nad podstawami naszej wiary,  przypomnijmy je sobie, aby odczytać na nowo, aby w sposób  coraz bardziej odpowiedzialny  poznawać Boga…  budować z Nim relację miłości… a jeśli z Bogiem :) to i z drugim człowiekiem…

…aby  mogło wydarzać się w naszym życiu to,  co podejmujemy na stronie MW potrzebny jest osobisty wysiłek każdego z nas … wysiłek czytania… rozważania… pisania… modlitwy… po prostu tracenia czasu dla Boga :)… ale czyż ostatecznie nie dla siebie… z miłości do Boga … dla Braci i Sióstr w Panu?

… każdy z nas  modlących się, czy odwiedzających tę stronę, po przeczytaniu zachęt Anetki i Sławka do współtworzenia strony Modlitwy Wstawienniczej, mógłby to wszystko napisać … to czy coś w tym rodzaju… każdy z nas jest  TYM, który troszcząc się o własną wiarę, może pomóc innym… także na stronie MW…

…więc może próba czytania tych tekstów jako własnych obudzi hojność  Twojego serca do dzielenia się wiarą, życiem modlitwy… i spróbujesz napisać o tym dla innych…

  Jako osoby modlące się, odwiedzające stronę MW  w najbliższym czasie podejmiemy  temat modlitwy…  w różnych aspektach… i każdy z nas niech się czuje miłością  braterską przynaglony do angażowania się na ile sił starczy … i niech się nie wymawia wzorem zaproszonych na ucztę z przypowieści, którą opowiedział Pan Jezus …(Łk 14,15-24)…

 …uczta na stronie MW wciąż trwa i wszyscy jesteśmy zaproszeni…
Zanosi się nawet, że będzie coraz bardziej wspaniała…

                 .... Ty - jesteś autorem tego tekstu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.