Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Biblia. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Biblia. Pokaż wszystkie posty

18.09.2019

Moc wytrwałej modlitwy... I pytanie ...

  Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:  «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.  W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”  Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,  to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
  I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia.  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?  Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
Łk, 18, 1-8

25.06.2019

Słowo Boże na dziś. 25.06.2019r


Brama szeroka i brama ciasna

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:


«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»
Mt 7, 6. 12-14

10.05.2019

O Miłości. Tydzień Biblijny. Czym jest miłość?
Miłość -  to chcieć dobra dla drugiego człowieka.
Miłość Boga do człowiek - caritas, to miłość doskonała, którą my mamy naśladować.
 Ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem, którym miotają najprzeróżniejsze uczucia i emocje, nie potrafi osiągnąć tej miłości doskonałej.
W Piśmie Świętym otrzymaliśmy jednak wiele wskazówek, które pokazują nam, jak do tej miłości dążyć.
  
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie sie wzajemnie miłowali.
J 13, 34-35

  Kochamy naszych bliskich, nasze dzieci, męża, żonę, matkę, ojca... to jest takie oczywiste.
Ale czy potrafimy z miłością spojrzeć na tych, którzy nie są nam życzliwi?
  
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
1 J 4,18 - 21

09.05.2019

O mądrości. Tydzień biblijny.


Być mądrym.
Dobre pragnienie….

   Ludzie w swoich działaniach owocują różnymi przejawami swoich wysiłków.
 Jaka to by nie była dziedzina: czy to nauczanie, czy wytwórczość użytkowa, czy sztuka, można chyba podzielić to, z czym mamy do czynienia na: owoc artysty i rzemieślnika.

 Tak mi się to też kojarzy z poniższymi tekstami, mówiącymi o mądrości.

   Mamy w codziennym życiu wiele przejawów mądrości  ludzkiej.  Czy to wycinkowej, czy szerzej obejmującej ludzkie życie....

 Ale to wszystko jest rzemiosło.
Artystą Mądrości jest tylko Pan Bóg.

   Człowiek zbliża się do takiej mądrości, jeśli słucha tego co mówi Pan Bóg i wtedy dopiero wykorzystuje  talenty, które otrzymał.

   No bo cóż masz czego byś nie otrzymał?
A jeśli otrzymałeś, to korzystaj też z instrukcji obsługi załączonej przez Bożego Dawcę.
Przybliżysz się wtedy do Jego mądrości i życiowo nie zbłądzisz.

07.05.2019

Boża radość. Tydzień biblijny.

Radość - takimi chciałby widzieć nas Bóg. Radość, jak mówią poniższe słowa z Ewangelii Jana pochodzi od Pana.
J 15,11
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.


Kiedy się smucimy, złościmy, kiedy jesteśmy niewierni, zawistni, niecierpliwi, bądźmy pewni, że uczucia te nie pochodzą od Boga...
Ga 5,22
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość , pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,


Jacy jesteśmy kiedy dotykają nas różne doświadczenia? Czy potrafimy ze spokojem patrzeć w przyszłość i z przebaczeniem w przeszłość?
Jk 1,2
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia*.


Wola Twoja Panie. Czy wypełniam ją z radością, czy z lęku przed Tobą?
Jeśli w całkowitej wolności wypełniamy Słowo Boga, wówczas spokój i radość goszczą w naszych sercach...
Ps 40,9
Jest moją radością , mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu»*...

02.05.2019

Słowo Boże na dzisiaj. J3, 31-36

" Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
  Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi."

24.04.2019

Bądźcie miłosierni... Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Łk 6,36

 Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
Rz 12,8

 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Ef 4,32

 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.
Hbr 4,16

17.04.2018

"Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!"... "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii."


  Obchodzimy w kościele katolickim Tydzień Biblijny. Czas szczególniejszego, osobistego pochylenia się nad Słowem Bożym, ale może – dla niektórych – czas pierwszego, bliższego z Nim spotkania.

  Poniższe słowa świętego Pawła, można ująć krótkim stwierdzeniem, że... nie ma wiary bez słowa.   

  „ Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?   Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
  Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Rz. 10.14

  Potrzeba, żeby Słowo było głoszone, a samo głosić się nie będzie… 
Ten, kto żyje Słowem Bożym, jest jak światło… a przecież światła nie stawia się pod korcem, tylko na świeczniku.
Do kogo światło Słowa dotrze, ten, jeśli pozostanie w jego zasięgu, stanie się wierzący. Wyjdzie z ciemności, która nie służy poznaniu. Pozna wtedy, jak „został poznany”.
Do nas zaś, „biada mi” nie będzie miało zastosowania.

26.10.2017

Księga Kapłańska 24 Różne kary

Na początku tekstu znajdujemy opis kłótni pomiędzy synem Izraelitki Szelomit a pewnym Izraelitą. Nie wiemy, czego dotyczył spór. Możemy domyślać się jedynie, że miał charakter ostry. Ostatecznie syn Izraelitki przeklina Boga i bluźni Jego Imieniu. Mojżesz w imieniu Pana rozkazuje wyprowadzić bluźniercę poza obóz, aby tam został ukamieniowany. Taka sama kara: śmierć, ma spotkać tego, kto dopuści się zabójstwa człowieka. Zasada: oko za oko, ząb za ząb, przedstawiona jest tutaj jako rozkaz Pana.

      Trzeba zauważyć, że podobne religii jahwistycznej przepisy i zasady życia można odnaleźć w innych kodeksach Starożytnego Wschodu (np. egipska Księga Zmarłych, Kodeks Hammurabiego), czy w prawodawstwie babilońskim (np. Lamentacje Sprawiedliwego). Prawo Boże podaje bowiem zasady wpisane przez Stwórcę już w naturę człowieka. Pozostaje tylko kwestia właściwego ich odczytania.

21.10.2017

Z dzisiejszego Słowa Bożego. O Moc w Wierze, prosimy Cię Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».  Łk. 12.8-12

19.10.2017

Rozdział 24 Księgi Kapłańskiej – Oliwa do świecznika i Chleby pokładne

Świecznik, oliwa do świecznika i chleby pokładne przynależały zarówno rzeczowo, jak i funkcyjnie do Namiotu Spotkania (Przybytku Mojżeszowego – świątyni starożytnych Izraelitów). Równoległe teksty z Księgi Wyjścia znacząco umożliwiają głębsze zrozumienie treści Księgi Kapłańskiej. Szczególną uwagę zwraca fakt usytuowania we wzajemnej bliskości stołu z chlebami pokładnymi i świecznika, na ramionach którego znajdowały się lampy. Światło lamp było jedynym światłem w Miejscu Świętym, ponieważ światło naturalne nie dochodziło przez ściany i zasłony, a okien nie było. Rozkaż Izraelitom, aby dostarczali do świecznika czystej oliwy, aby zapewnić nieustanne światło (Kpł 24,2). 

10.10.2017

Księga Kapłańska, rozdział 23 - Czasy święte


  Cały 23 rozdział Księgi Kapłańskiej wskazuje na fakt, jak ważną rolę pełniły w historii Izraela poszczególne Święta. Bóg powiedział  do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! (Kpł 23,2). 
  Autor natchniony przeprowadza czytelnika kolejno poprzez: Szabat, Paschę i Święto Przaśników, Święto Tygodni, Święto Nowiu, Dzień Przebłagania, Święto Namiotów. Czytając tekst pobieżnie bez zagłębiania się w istotę treści, można by  ulec złudzeniu, iż mamy do czynienia z przekazem odnoszącym się jedynie do kwestii formalnych ujętych w ściśle określone nakazy i zakazy. Jednakże sama etymologia niektórych słów wskazuje na coś znacznie więcej, np. termin szabat może oznaczać: nie pracować, odpoczywać, zatrzymać, ale też: wzrastać, rozwijać się; termin pascha: kuleć, być chromym oraz: zbawić, strzec, osłaniać, czy też: być radosnym.

21.09.2016

Biblijne drogowskazy. 2

Ef 4, 1-7. Usiłujcie zachować jedność
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. 
 Oto Słowo Boże.

08.09.2016

Biblijne drogowskazy. 1

1 Kor 6, 1-11 Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele.
Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.

12.04.2016

Jak czytać Pismo Święte?


  Tydzień Biblijny, który właśnie obchodzimy, jest dobrym momentem na to, aby pochylić się nad Słowem Bożym. Jest to czas zachęty, dla tych, którzy mają trudności w podjęciu się systematycznego czytania Biblii.  Dla jednych trudnością jest samo podjęcie się, dla innych będzie to sposób w jaki zacząć czytać.
  Na stronie dominikanie.pl, podanych jest aż 20 sposobów, spośród których można wybrać dogodną dla siebie formę czytania Pisma Świętego.
  Polecamy
http://dominikanie.pl/2014/10/20-sposobow-czytania-pisma-swietego/

                                                  Aneta i Sławek 

26.09.2015

Księga Kapłańska 21 - 22 O Świętość Kapłanów.


  Kolejny ciąg przepisów. Tym razem dotyczący życia kapłanów, oraz tego, jakie zwierzęta mogą być złożone w ofierze i w jakich okolicznościach, i kto je może składać.

  Według tych przepisów, wobec Kapłana, Pan Bóg ma więcej wymagań. Myślę, że to dlatego, ponieważ jego życie ma być przykładem i wzorem dla innych. 
   Nie może siać zgorszenia wśród ludu, a ponieważ wiele mu Pan Bóg dał, wiele też od niego oczekuje.

 "Będą święci dla swojego Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo [kapłan] jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo Ja jestem święty, Ja Pan, który was uświęcam!"
Kpł 21, 6 - 8

  Kolejna sprawa...
 Dlaczego Pan Bóg żąda na ofiarę zwierzęcia bez skazy?

21.09.2015

Moje myśli: Ks. Rodzaju rozdział 15. Pan Bóg Abramowi zapowiedź licznego potomstwa i zawiera z nim przymierze.


  
  To w zasadzie była rozmowa Abrama z Bogiem. Szczera, bez lęku przepełniona miłością….
Czy ja potrafię tak szczerze rozmawiać Bogiem? Czy w ogóle z Nim rozmawiam? Jeśli tak to dobrze. A czy są takie sprawy, które czyniłyby nagrodę którą Bóg chciałby mi dać niepotrzebną, tak jak Abramowi, sowita nagroda była nie potrzebna, bo nie miał komu jej przekazać?
  U mnie są takie sprawy, ale okazuję się, że Bóg bardzo dobrze zna serce człowieka, które nie do końca z jakiegoś powodu umie się cieszyć tym co Bóg chce mu dać. Dla mnie też okazuje się dzisiaj, że czasem jest tak, że nie umiem przyjąć daru Boga z mojej winy, z nieznajomości Boga.
  Ten Bóg, mój Stwórca, przejął mnie dzisiaj swoją wielkością i tym, że jest wieczny. Obiecując Abramowi liczne potomstwo, jego ilość przyrównał do gwiazd na niebie. Jest to potęga dobra, którą Bóg w swojej dobroci , wyprowadza "po czasie". Stąd nauka, że potrzeba nam też dużo bojaźni Pana….


    Będę prosić Jezusa, by czynił nasze serce podobnymi do Jego Serca.

                                                                             Eliza

A w finale moich dzisiejszych rozważań dźwięczy mi w uszach ten wiersz...

29.08.2015

Księga Kapłańska 18 - 20 ... Prawo Boże...


Na tym fragmencie Pisma Świętego, szczególnie warto i trzeba się zatrzymać.

Te trzy rozdziały poświęcona są wskazaniom co jest dozwolone a co nie  w relacjach rodzinnych  i nie tylko...
Zatem  zakazane są małżeństwa pomiędzy członkami rodziny, a nawet między osobami "powinowatymi" . Są tu też słowa, które tak często ostatnio się podważa, mówiąc,że jest to normą. a jak wskazują  te słowa Pana, mało tego,że nie jest to normą, ale jest OBRZYDLIWOŚCIĄ W OCZACH BOGA!!! A chodzi tu o współżycie osób tej samej płci. Jak wiadomo w przypadku nakazów i zakazów u Pana Boga nie ma kompromisów. Prawo Boże zostało ustalone na wieki wieków.

"Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!"
Kpł 18, 22

Jest też nawet dwukrotnie wspomniana kwestia wróżbiarstwa. Dzisiaj też mocno rozmyta.Tak bardzo ludzie są nieświadomi z czym mają do czynienia. A tu jest wyraźny zakaz.


"Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!"
Kpł 19, 31

 Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. 
Kpł 20, 6

Czytamy też, jak ważne jest , aby szanować rodziców... Tak ważne ,że za złorzeczenie obiecana jest kara śmierci. Widać jak wielkim występkiem jest brak szacunku wobec nich.

Było tutaj jeszcze kilka innych kwestii poruszonych, jednak skupiłam się na tych, wg mnie najważniejszych... Tam gdzie mocno została zatarta granica dobra i zła.

Normą się staje coś, co jest grzechem. Tych wszystkich, którzy są wierni Bożym Prawom nazywa się ciemnotą i mówi, że są niedzisiejsi.
Szatan znalazł świetny sposób, aby zniszczyć w ludziach poczucie dobra i zła. Pod przykrywką "nowoczesności" i "postępowości" wlewa w ludzi ten śmiercionośny jad, który zabija dusze tak wielu osób oszukanych przez niego. Wmówił, że trzeba  być "tolerancyjnym" dla środowisk homoseksualnych, że  "trendy"  jest korzystanie z usług tarocistów, wróżbitów, bioenergoterapeutów.
Nie dajmy się oszukiwać. Nie dajmy sobie wmówić, że trzeba iść z postępem. Ta droga , to droga ku śmierci.
Dostaliśmy od Boga konkretne wskazówki, drogowskazy  i tego się trzymajmy.
Ojciec kłamstwa, usiłuje nas zwieść, zmylić abyśmy zboczyli z tej drogi, i chce zaprowadzić nas donikąd.
Jest tylko jedna i prawdziwa droga , którą powinniśmy zmierzać. To Boża Droga- jedyna pewna.

                                                                                       Aneta

22.08.2015

Księga Kapłańska 5 - 17 Ofiary, przepisy, nieczystości.

  
  Księga Kapłańska, to zbiór przepisów. Każdy rozdział poświęcony jakiejś innej dziedzinie życia.
Księga ta zapewne też jest bardzo ważna, mimo,że jest to głownie opis rytuałów i przepisów.  Organizowała ona życie religijne izraelitów.
  Wiele rozdziałów jest poświęconych składaniu ofiar. Zatem jak widać była i jest to nieodłączna część wiary w Boga.
  Istotą tego, wydaje mi się, że jest praktykowanie. Sama wiara nie wystarczy, ale uczestniczenie w ofierze, oddanie się Panu Bogu jest konieczne. 
  Czymże byłaby nasza wiara bez czynów. Samo słowo wierzę, to za mało. 
Kiedyś składano ofiary ze zwierząt. Obecnie na każdej Eucharystii dokonuje się ofiara. Pan Jezus oddał swoje życie za nas , złożył ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata... każdego z nas.
Nie zmarnujmy tego...
                                                                   Aneta

01.08.2015

Księga Kapłańska 1 - 4. Ofiary.... Wypełnienie obowiązku, czy dar serca.

   
  Pierwsze cztery rozdziały opisują szczegółowo jak i z czego składać ofiary biesiadne i przebłagalne za grzechy.
Widać tu, że w zależności od pozycji społecznej, wymaga się odpowiedniej ofiary. Wynika to zapewne z tego, że im wyżej postawiona w hierarchii osoba, tym większa spada na nią odpowiedzialność za konsekwencje jej postępowania. Zatem i "kara" jest proporcjonalnie wyższa. Przypominają  mi się tutaj słowa z Ewangelii Łukasza:


"Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą." Łk 12, 48b

   Nieraz też, myślę nad tym, w kontekście swojego życia. Skoro Pan Bóg dał mi szansę bliższego i lepszego poznania Go, to za tym idzie - moje zobowiązanie się ( w wolności oczywiście ) do przestrzegania Jego zasad, i tym większa odpowiedzialność spada na mnie za odstępstwo od tych zasad.