Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

19.10.2017

Rozdział 24 Księgi Kapłańskiej – Oliwa do świecznika i Chleby pokładne

Świecznik, oliwa do świecznika i chleby pokładne przynależały zarówno rzeczowo, jak i funkcyjnie do Namiotu Spotkania (Przybytku Mojżeszowego – świątyni starożytnych Izraelitów). Równoległe teksty z Księgi Wyjścia znacząco umożliwiają głębsze zrozumienie treści Księgi Kapłańskiej. Szczególną uwagę zwraca fakt usytuowania we wzajemnej bliskości stołu z chlebami pokładnymi i świecznika, na ramionach którego znajdowały się lampy. Światło lamp było jedynym światłem w Miejscu Świętym, ponieważ światło naturalne nie dochodziło przez ściany i zasłony, a okien nie było. Rozkaż Izraelitom, aby dostarczali do świecznika czystej oliwy, aby zapewnić nieustanne światło (Kpł 24,2). 

  Księga wyjścia wskazuje na cel daniny z oliwy. Jest nim to, aby Bóg mógł zamieszkać pośród swojego ludu. Krokiem dalej będzie złożenie ofiary z chleba. Ta ofiara będzie najświętsza spośród ofiar złożonych dla Pana jako Pamiątka Przymierza.
      Jeszcze pełniejsze zrozumienie daje światło Ewangelii, gdzie jest mowa o Królestwie Niebieskim podobnym do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły naprzeciw Pana Młodego zabierając ze sobą niezbędną oliwę.  Kościół natomiast w wypowiedziach swoich Ojców mówi już wyraźnie o oliwie jako wierze, miłości, poświęceniu i dobrych czynach.
……

Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J8,12)
Bierzcie, to jest Ciało Moje, to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana (Mk14,22 – 24)
……

Bóg pragnie zamieszkać pośród Ciebie … już teraz … wydaje się za Ciebie …
Chce pójść jeszcze dalej … właśnie z Tobą … chce dać Ci udział w Swoim Życiu i w Swojej Misji -  Misji Miłości
Czy przyjmiesz … ?
                                                                    Bożena

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.