Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Życie duchowe. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Życie duchowe. Pokaż wszystkie posty

13.10.2019

Umiejmy być wdzięczni


Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli, prowadzi nas przez różne postawy ludzkie: od posłuszeństwa Naamana słowu męża Bożego, na skutek którego został uzdrowiony, do postawy wdzięczności... tylko jednego z dziesięciu trędowatych, z których każdy został oczyszczony.
  Wszyscy oni dostąpili takiej samej i wyczekiwanej łaski zdrowia, ale tylko Naaman i jeden z trędowatych potrafili to docenić i jak mogli starali się okazać wdzięczność… jeden starając się nawet wynagrodzić, a drugi po prostu słowem dziękuję.

Czyżby wdzięczność była taka trudna?
Dlaczego człowiek potrafi prosić, nawet posuwając się do błagania o litość, a tak trudno jest mu docenić otrzymany dar i zachować się stosownie do sytuacji, czyli podziękować?

12.10.2019

Święty Jan Paweł II, Polska Ojczyzna nasza i my.


Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć
Jan Paweł II

06.10.2019

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10)

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna zawiera dwa wskazania, jakich Jezus udzielił swoim uczniom. Poprzedzają je dwa inne, z których pierwsze dotyczy zgorszeń. 
Mimo, że są one nieuniknione, uczniowie powinni uczynić wszystko, aby nie stać się ich przyczyną, ponieważ grozi za nie bardzo surowa kara. Św. Łukasz posługuje się tu greckim słowem „skandala (zgorszenia, obrazy)”. W liczbie pojedynczej słowo „skandalon” oznacza kamień „o który się potyka, a później wywraca człowiek na wyboistej uliczce albo górskiej ścieżce. (…) przeważnie wiąże się to z doświadczeniem wiary, oznaczając zaparcie się jej, odrzucenie, przeżywanie kryzysu bądź podstawienie nogi innym, tak aby stali się niewierzącymi” (Gianfranco Ravasi „Trudne miejsca w Ewangelii”, s 6).

05.10.2019

Maryjna sobota - Poświęcenie siebie Najświętszej Maryi Pannie. ( Z mojego modlitewnika ) Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie  
  Pani moja, Święta Maryjo!
Ja Twej łasce i osobliwie
straży i miłosierdziu Twemu,
dzisiaj i każdego dnia,
 i w godzinę zejścia mego,
duszę moją i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
Wszystkie uciski i dolegliwości moje,
życie i jego koniec Tobie oddaję;
aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę,
przez zasługi święte Twoje,
wszystkie moje uczynki były sprawowane
według woli Twojej i Twojego Syna.
Amen.                                                                                                                  Sławek 


 Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie
"Chwała na wysokości Bogu, a za ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

   Wolą Boga jest nasze życie, najpierw te doczesne na ziemi, a potem te wieczne razem z Nim. Ludzie dobrej woli powinni zawsze bronić życia. Lekarze, powinni zachęcać matki do urodzenia swoich dzieci. Matki powinny rodzić, nie zabijać. A słuchają fałszywych autorytetów i brną ku przepaści...

04.10.2019

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Październik 2019r

Motto przewodnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,

03.10.2019

Tajemnica II Radosna Nawiedzenie Świętej Elżbiety


  "Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie"
Elżbieta i Maryja, dwie kobiety, dwie przyszłe matki. Pierwsza, to starsza już kobieta, mężatka. Przyjęła stan błogosławiony z radością.

  Od lat czekała na ten moment i nie wyobrażała sobie, że nie mogłaby go przyjąć. Nie wmawiała sobie, że jest za stara, że sobie nie poradzi, że jej mąż to kaleka. Przyjęła Boży Dar z miłością i wielką radością. Wiele kobiet, w dzisiejszych czasach szuka częstych wymówek, aby się uchylać od odpowiedzialności... bo  jest za stara, inna za młoda, kolejna ma już czwórkę dzieci i nie potrzebuje kolejnego.
  Jakie to proste i wygodne. A czy ktoś się zastanawia kim będzie to dziecko kiedy dorośnie? Może cenionym lekarzem , albo naukowcem? A może świętym?
Między narodzonym z niewiast nie było większego od syna Elżbiety.

 Módlmy się w tej tajemnicy za wszystkie matki oczekujące potomstwa, aby ten czas był dla nich źródłem nieustannej radości.
                                                           
                                                                         Alina

1x Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 
1 x O mój Jezu...

01.10.2019

Rozważania tajemnic Różańca we Wspólnocie Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej. Tajemnica I Radosna Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.


  Rozpoczynamy październik, miesiąc Nabożeństw Różańcowych i jednocześnie  miesiąc naszej szczególnej, osobistej modlitwy na różańcu. 
   
  Chcielibyśmy zaproponować i zaprosić do rozważania tajemnic Różańca z naszą wspólnotą Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej. 
Zapraszamy uczestników naszej modlitewnej wspólnoty, jak również każdego, kto zagości na naszej stronie do modlitwy, ale również, do dzielenia się swoimi zamyśleniami nad tajemnicami różańca, do dzielenia się słowem swoim, a nie zaczerpniętym z internetu.  Razem tworzymy tę stronę, tekstami dyktowanymi przez nasze serca.

Swoje rozważania przesyłamy na adres podany w zakładce Kontakt.
 modlitwa@mail.com
      
  Nasz różańcowy czas, rozpoczniemy Tajemnicą pierwszą radosną i rozważaniami nadesłanymi przez Alinę.
                                                         
                                                                Sławek +

Tajemnica I Radosna Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
"Oto poczniesz i porodzisz Syna"
Wiadomość o ciąży zawsze zaskakuje. Nie zawsze jednak pozytywnie. Maryja nie była odosobniona. Ona młoda dziewczyna - prawie dziecko jeszcze dowiaduje się, że zostanie matką. I chociaż nie do końca rozumie Boży plan , z pełną pokorą wypowiada swoje FIAT.  I dziś wiele kobiet staje przed podobnym dylematem. Są młode, biedne i często samotne. Nie umieją sobie poradzić z nowym doświadczeniem i decydują się na ten drastyczny krok. Nie zdają sobie sprawy, że to najgorsze co mogły zrobić. Maryi wszystko objaśnił anioł, on dodał Jej otuchy i nadziei. Dzisiejsze młode matki są zdane same na siebie. Pomódlmy się w tej tajemnicy, aby każde nowe życie było przyjęte z miłością, a każda matka doświadczyła opieki Bożej i ludzkiej.
                                                                       Alina

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

29.09.2019

Bogactwo i bieda... Doczesne i wieczne

Któż z nas ma tyle pieniędzy i dóbr doczesnych, że uważa, że ma ich wystarczająco?
Kto z nas uważa, że ma wszelkiego dobra dużo?
A ilu jest biednych?...

 Ile jest w każdej z tych trzech grup osób szczęśliwych?
Co o tym szczęściu stanowi?
Jaką częścią tego szczęścia, jest budowanie swojej duchowości, relacji z Panem Bogiem i myśl o życiu wiecznym?

Czy ty, który masz dużo i ty bogaty dostrzegasz ludzi biednych?
Co o nich myślisz? Czy szukasz możliwości podzielenia się z nimi swoim dobrem?

28.09.2019

Maryjna sobota - Maryja w poezji


  Maryja …  Święta Boża Rodzicielka, Królowa Pokoju,  Matka Pięknej Miłości, Wspomożenie Wiernych, Pocieszycielka Strapionych….   
Tymi i tylu innymi  Imionami Maryja jest nazywana... 
Wielu nazywa Maryję Imieniem, które narodziło się  w ich sercach.  
  Maryja jest opiewana w literaturze i ukazywana w sztuce, jest inspiracją w twórczości….  W życiu wielu ludzi jest obecna na stałe.   
   
  Niekiedy pojawia się w jakichś szczególnych okolicznościach życia...
    Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę. Oddajmy się Jej w opiekę i prośmy, aby prowadziła nas do swojego Syna.
Jako kochająca Matka, uczyni to na pewno i najlepiej.
 Niech serce każdego z nas umiłuje Maryję.
   
  Polecam słowa, którymi wybrani poeci wysławiali Maryję.

                                                    Sławek +

25.09.2019

Strzały do Nieba

   
 Śpieszymy się wiecznie i jesteśmy bardzo zajęci... Ja też.
 Słowo moje będzie więc  krótkie.

  Jeśli nie masz czasu na dłuższą modlitwę, to jednak i tak wiele masz!
Potężne strzały prosto  do Nieba.

        AKTY STRZELISTE
 Wydrukuj, Siostro i Bracie, zawieś w widocznym miejscu i używaj!

  Uwierz, te krótkie modlitewne pociski są bardzo skuteczne,
a wypuszczać można je często i szybko.
Zabrzmiało jak reklama?  Świetnie!
Tak właśnie miało zabrzmieć.
Nie przegap okazji! Zaryzykuj strzał!
   
 Z Panem Bogiem.

                                   Agnieszka

22.09.2019

„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną” (Łk 16, 9).


  
Perykopa ewangeliczna, którą dziś rozważamy jest kontynuacją nauczania Jezusa skoncentrowaną na ekonomii królestwa Bożego, której fundamentalnym prawem jest miłość miłosierna.

W pierwszej chwili dzisiejsza przypowieść może wzbudzić zakłopotanie. Rządca oskarżony o trwonienie majątku swojego pana zostaje uznany winnym i pozbawiony swojego stanowiska. Świadom zagrażającego mu bezrobocia i co za tym idzie nędzy, defrauduje dobra swojego pana, obniżając wielkość należności dwóm dłużnikom z nadzieją na ich późniejszą wdzięczność. Zaskakująca jest reakcja oszukanego właściciela: „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę (gr oikonomon tes adikias, dosł. szafarza niesprawiedliwości), że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości” (Łk 16, 8).

20.09.2019

Miłuję Cię Panie... swoją miłością.


   
   Znam osobę, która pragnie Boga…. 
Ale chyba nie ma sensu chcieć wierzyć tak, jak inni, każdy ma swoją relację z Najwyższym.
   
  Przecież Bóg będzie patrzył na to, czy miłowałeś z całego serca swego,  z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
 Nie będzie porównywał z innym.

 Miłuję Cię Panie, swoją małą miłością.

   Ania M

15.09.2019

”A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 32).

Perykopa ewangeliczna, którą dziś rozważamy stanowi istotę Dobrej Nowiny, którą Jezus głosił swoim słowem i przykładem życia. Jest ona swoistym „sercem Ewangelii”, ponieważ istotą natury Boga, którego głosił Jezus jest miłość (por. 1 J 4, 8).

To właśnie nieskończona miłość jest jedyną przyczyną, dla której Bóg stworzył świat, a szczególnie człowieka, którego obdarzył łaską bycia podobnym do siebie (por. Rdz 1, 26-27). Po upadku prarodziców Bóg nie odtrącił ludzkości skażonej grzechem pierworodnym, lecz posłał swojego Syna, aby przywrócił nam utraconą godność swych dzieci. Św. Jan pisze: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 1-10).

12.09.2019

Polska pod krzyżem... A Ty?


  Lotnisko Kruszyn k. Włocławka, będzie w sobotę miejscem spotkania miłujących Boga i Ojczyznę Polaków. To kolejna taka akcja, po Wielkiej Pokucie i Różańcu do granic, która ma zjednoczyć Polaków, umocnić i ożywić ich wiarę.
   
  Jakiś czas temu, widywało się hasło „Musimy się na nowo policzyć”. Być może, faktycznie trzeba się policzyć.
     

  Czasy kościoła – nas, są trudne, jest tak wiele wysiłków, aby podważyć zaufanie do pasterzy, a przez to odciągnąć wiernych od kościoła. Jest tyle złych idei, które niedawno, nawet nie ujrzałyby światła dziennego i były zduszone w zarodku, szczególnie, właśnie w naszej Ojczyźnie. Teraz szermuje się nimi w mediach, niektórzy tzw. celebryci, są ich twarzami, samorządy są kolejnym polem walki, a szkoły miejscem do ich propagowania, aby próbować zawłaszczać najmłodsze pokolenie.

08.09.2019

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14, 27).

W dzisiejszą niedzielę Jezus kontynuuje swój „wykład” z ekonomii Królestwa Bożego, która jest zaprzeczeniem ekonomii proponowanej przez świat.

Kiedy został ochrzczony przez Jana, namaszczony Duchem Świętym i ogłoszony przez Ojca umiłowanym Synem (por. Łk 3, 21-22), „Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła” (Łk 4. 1-2). Istotnym celem kuszenia było skłonienie Jezusa do radykalnej zmiany sensu życia i dostosowania go do logiki tego świata: „Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»” (Łk 4, 5-8).

Szatan zaproponował Jezusowi, aby całe życie ukierunkował na siebie samego („wszystko będzie Twoje”), co de facto wiąże się ściśle z podporządkowaniem się diabłu („Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon”). Za ekonomią egoistycznego dążenia do bogactwa i władzy stoi zawsze zły duch, który chce zastąpić w hierarchii wartości Boga. W prawdzie kusiciel daje korzyść doczesną, ale stratę w życiu wiecznym. Bilans wypada więc absolutnie negatywnie.