Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Życie duchowe. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Życie duchowe. Pokaż wszystkie posty

13.12.2018

STAROPOLSKIE RORATY.


  Modlitwa, oczekiwanie, rekolekcje adwentowe w których mamy swój udział… Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybko. Chciałabym polecić wiersz Ludwika Kondratowicza o Roratach. Czytam go w środy i soboty, tak dla przypomnienia dokąd na prawdę zmierzamy i jak daleko, często, od tego celu odchodzimy. 
                                                                                    Agnieszka

                         
                      
                       I
Rorate, coeli! Górne Niebiosa!
Niech z was wytryśnie zbawienna rosa;
Z górnych obłoków na ziemskie niwy
Niechaj się spuści mąż sprawiedliwy;
Niechaj się ziemska otworzy bryła,
Swojego Zbawcę by porodziła!
Tak z Izajaszem ród ludzki woła,
Takim brzmią hymnem mury kościoła,
Kiedy nadchodzi kres wielkich godzin,
Dzień uroczysty Bożych Narodzin,
Gdy ma się życie rozpocząć nowe,
Panna wężowi ma zetrzeć głowę,
Kiedy na wschodniej Niebiosów stronie
Nieznana gwiazda wkrótce zapłonie,
Gdy stara przeszłość czeka w pokorze,
Kiedy ją wezwą na Sądy Boże. 

                         
                           II.
 W świątyniach Pańskich, przed świtem, nocą,
Blaski jarzących świateł migocą, 

09.12.2018

„I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3, 6).


  W dzisiejszej perykopie ewangelicznej św. Łukasz, przedstawiając ponownie osobę św. Jana – po ukazaniu go  wcześniej jako dzieciątko poruszające się (a dosłownie „podskakujące”) w łonie Elżbiety, którą odwiedziła Maryja (por. Łk 1, 39-45) – tym razem jako wzywającego do nawrócenia Chrzciciela, wskazuje nam właściwą postawę, jaką powinniśmy przyjąć wobec tajemnicy przyjścia Jezusa: zarówno tego pierwszego, w betlejemskiej grocie, jak tego ostatecznego, gdy jako Pan rzeczy widzialnych i niewidzialnych przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
W zeszłym tygodniu rozważaliśmy tajemnicę przyjścia Syna Człowieczego w chwale, którego dzień zna jedynie Ojciec. Św. Łukasz opisał paruzję poprzedzając ją wizją dramatycznych wydarzeń apokaliptycznych:

07.12.2018

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Godzina Łaski.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia, od godziny 12 do 13 przypada Godzina Łaski.
  Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

   „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.
 ( 15 sierpnia 2000 roku biskup Bresci, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari.)

06.12.2018

Podziel się z nami w ten adwentowy czas.


  Adwent, to czas Rekolekcji w parafii każdego z członków naszej, modlitewnej wspólnoty i osób odwiedzających naszą stronę.
   Jest to czas pewnego zatrzymania się w pędzie życia, chwile dla odświeżenia, czy umocnienia naszej Wiary.  Stanięcia przed Bogiem bardziej niż na ogół.

   Tak bardzo czeka się w rodzinach na przyjście małego dziecka. 
Co dopiero powiedzieć  o oczekiwaniach na Narodziny Bożego Dziecięcia?...
  Osobiste przygotowanie się na spotkanie z Jezusem, każdy przeżywa inaczej, ale w każdym przypadku chodzi o to, żeby znów być bliżej Niego, bliżej niż kiedykolwiek dotąd, albo chociaż dużo bliżej, niż ostatnimi czasy.
  Bywa, jednak, że, gdy jedni są mocno zaawansowani w robieniu wewnętrznych porządków, to inni dopiero je zaczynają.  Są pewnie  też i tacy, którzy zastanawiają się, czy się za nie w ogóle wziąć?  
  Jedni wzrastają w Wierze, inni jakoś po swojemu sobie ją układają, próbują, tak czy inaczej….  niektórzy jednak  stoją u progu Wiary.
 
Chcielibyśmy Waszego słowa, słowa od członków naszej Modlitewnej Wspólnoty, ale też słowa od każdego, kto na tę stronę zagląda.
  W jakimkolwiek momencie Twojej Wiary jesteś... czy się radujesz, czy toczysz wewnętrzny bój….
 Jeśli chcesz, to możesz się otworzyć i podzielić na naszej stronie tym, jak  w Adwencie przeżywasz swój stan relacji z Panem Bogiem.

04.12.2018

Kochać bliźniego na wzór umiłowania go przez Jezusa


Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego…
A nawet więcej, gdyż Jezus powiedział:

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali". J.13.34-35
   Miłować swego bliźniego na wzór miłości siebie samego, to takie minimum. Miłować tak, jak Chrystus umiłował Ciebie i mnie, to wzór miłości do której powinniśmy dążyć.

02.12.2018

Z Łaski Twojej jestem i oczekuję Cię Panie...


 Stoję na początku dni oczekiwania na Twoje przyjście Panie i rozważam dzisiejszą Liturgię Słowa... i tak mi się Jej fragmenty układają: …

„Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.”

 Czekając na Twoje przyjście pokornie proszę:

„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,  
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,  
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.”

   
A dla moich sióstr i braci w Tobie Panie, chciałbym przekazać moje życzenia na ten czas słowami św. Pawła:

27.11.2018

W drodze ku Świętości

Świętym nie jest ten, kto Nigdy Nie Upada, ale ten, kto Zawsze Się Podnosi.

Kiedy mówię Jezu Ufam Tobie…
To kłamię
Powinienem powiedzieć:
Nie Ufam Ci Jezu do końca,
zamartwiam się o jutro
i nie jestem wytrwały w modlitwie.
Pomóż mi Zaufać Tobie
I Poznać Cię.
                            Łukasz

25.11.2018

„Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37).

Perykopa ewangeliczna, którą dziś rozważamy wprowadza nas w tajemnicę królowania Pana Jezusa, o którym archanioł Gabriel powiedział do Maryi podczas zwiastowania: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32-33), a św. Paweł napisał w Liście do Filipian: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 9-11).
Odwiecznemu Logosowi, Synowi równemu Ojcu należy się tytuł Króla Wszechświata, ponieważ  „On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 15-17). Jednak spodobało się Bogu, aby pełnia królewskiego majestatu Jego Jednorodzonego Syna objawiła w Jego zbawczej misji, która polegała na wyrzeczeniu się należnej Mu chwały jaką miał u Ojca zanim świat powstał (por. J 17,5) i staniu się dla nas grzechem (por. 2 Kor 5, 21):

18.11.2018

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13, 26).


  W dzisiejszej perykopie ewangelicznej Pan Jezus, posługując się słownictwem zaczerpniętym z tradycji eschatologicznej, wskazuje na prawdziwy cel istnienia tego świata, w szczególności zaś każdego człowieka, który polega na osiągnięciu w Chrystusie tej pełni, dla której stworzył go Bóg.

Czytając  opis „owych dni”, które nastąpią po zniszczeniu Jerozolimy i prześladowaniach uczniów Jezusa, trudno zachować optymizm i nie lękać się o swój los. Zapowiedź, że „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte” (Mk 13, 24) wskazuje na kosmiczny wymiar katastrofy, w której los jednostki wydaje się nieistotny wobec ogromu tragedii. W rzeczywistości dzisiejsze nauczanie Jezusa jest źródłem nadziei dla każdego człowieka, który w Niego wierzy, zgodnie ze słowami: „Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.  Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (Mt 10, 29-30).

14.11.2018

Ze słów św. Siostry Faustyny


Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie,
A więc wszystkie stworzenia i twory
wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.
Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na Krzyżu rozpięty,
Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

04.11.2018

„Będziesz miłował Pana, Boga swego” (Mk 12, 30).


  Perykopa ewangeliczna, którą dziś rozważamy stanowi swoiste podsumowanie nauczania Pana Jezusa, w Jego relacji do Prawa, które przyszedł wypełnić (por. Mt 5, 17). To wypełnienie znajduje swoją realizację w przypomnieniu narodowi wybranemu prawd i nakazów, które jako Słowo Odwieczne objawił przez Mojżesza i proroków, oraz udzielenia mu łaski Ducha Świętego, aby był w stanie je przestrzegać. W tym sensie Jezus jest światłością świata, w której blasku człowiek dostrzega, że został stworzony na podobieństwo Boga – Miłości, dlatego jego powołaniem jest stawać się doskonałym jak Ojciec niebieski (por. Mt 5, 43), to znaczy kochać Boga i bliźniego.
Wjechawszy na osiołku do Jerozolimy, wśród wiwatującego tłumu, Pan Jezus rzucił swoją obecnością wyzwanie faryzeuszom, uczonym w Piśmie i arcykapłanom niejako na ich własnym terenie. Nie mogli oni przejść obojętnie wobec radosnych okrzyków: „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!” (Mk 11, 9-10). Podobnie jak Herod, który nie mógł zaakceptować faktu, że kilka kilometrów od Jerozolimy, w Betlejem urodził się Mesjasz, o którym pisał prorok Micheasz: „z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” (Mt 2, 6), duchowi przywódcy narodu wybranego do tego stopnia poczuli się zagrożeni działalnością oraz nauczaniem Jezusa w świętym mieście i w świątyni, że ostatecznie postanowili Go zamordować:

02.11.2018

Dzień Zaduszny

W dniu dzisiejszym Kościół - my, modli się za tych, którzy już odeszli z tego świata.
Bądź cząstką kościoła...


Znalezione obrazy dla zapytania modlitwy-na-uroczystosc-wszystkich-swietych-i-dzien-zaduszny

A tu, dlaczego powinieneś się modlić:
 
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich...
...Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych." 
(Mdr 3,1-9)

http://mateusz.pl/ksiazki/js-npp/js-npp_13.htm   - Modlitwa za zmarłych, czyściec 
http://ewangelizuj.pl/artykuly/co-mowi-biblia-na-temat-modlitwy-za-zmarlych/
                                                                       Sławek

01.11.2018

Triumfujący Kościół Wszystkich Świętych

  W dniu dzisiejszym Kościół w szczególnie uroczysty sposób poleca naszej uwadze i czci Wszystkich  Świętych, czyli cały Kościół triumfujący w niebie: zarówno tych, których świętość została oficjalnie potwierdzona przez autorytet Kościoła pielgrzymującego, jak również tych, którzy Bogu tylko wiadomi, stoją przed Jego tronem i orędują za nami.

  Przede wszystkim należy zawsze pamiętać, że jedynie Bóg jest święty sam w sobie, jak głoszą słowa II modlitwy eucharystycznej: „Zaprawdę, święty jesteś Boże źródło wszelkiej świętości”. W swoim nieskończonym miłosierdziu Trójca Przenajświętsza zechciała udzielić, w akcie stwórczym, łaski bytom „widzialnym i niewidzialnym”, aby doświadczały Jej Miłości i na tę miłość odpowiadały swoim życiem, według ustanowionych przez Boga praw. Wśród bytów widzialnych szczególny sposób dotyczy to człowieka, który jako jedyny został stworzony na podobieństwo Boże. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „że nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości pierwotnej". Tą łaską świętości pierwotnej było „uczestnictwo w życiu Bożym" (KKK, 375).

28.10.2018

„Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię” (Mk 10, 49).

Druga część Ewangelii św. Marka, obejmująca wersety 8, 27 – 10,52, której ostatni fragment rozważamy podczas dzisiejszej Eucharystii, opisuje drogę Jezusa ku Jerozolimie, gdzie Pan – jak trzykrotnie zapowiedział to swoim uczniom – poniesie męczeńską śmierć dla naszego zbawienia.
Niemiecki teolog, ks. Alfons Weiser, w następujący sposób charakteryzuje tę część Ewangelii:
Jej znakiem rozpoznawczym jest bycie w drodze Jezusa i Jego uczniów (8, 27; 9, 33; 10, 17.52). Działalność publiczna schodzi na dalszy plan. Coraz wyraźniej wzrok czytelnika dostrzega, że celem tej drogi jest Jerozolima (9, 30n; 10, 1.32n), a wraz z Jerozolimą cierpienie, śmierć i Zmartwychwstanie Syna Człowieczego (8, 31; 9, 31; 10, 33). Jest to także zasadnicza treść pouczenia skierowanego do uczniów (8, 34; 9, 31). Podczas ich podążania drogą Jezusa zostają pouczeni co do tego, jak w ich własnym życiu ma się dokonać to naśladowanie” (Alfons Weiser „Teologia Nowego Testamentu”, s. 48-49).
Droga Pan Jezusa ku Jerozolimie, a dokładnie ku Golgocie, oraz Jego bolesna śmierć na krzyżu, są objawieniem nieskończonej miłości Boga Ojca do każdego człowieka, a jednocześnie Jego wezwaniem, uczynionym za pośrednictwem Syna, abyśmy naśladowali Go w tej doskonałości, której najpełniejszym wyrazem jest miłosierdzie: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). W tym kontekście naśladowanie Jezusa, jak uczy nas św. Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, jest najdoskonalszą drogą do osiągnięcia tej doskonałości:

23.10.2018

Tydzień Misyjny 2018r... "A jaka jest Twoja misja? "


Miniona niedziela, obchodzona była, jako Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczęła ona w kościele Tydzień Misyjny.
„Pełni ducha i posłani” to hasło tego tygodnia.
   


  Misje to misjonarze, ich poświęcenie i praca... ale sami misjonarze, bez wsparcia wspólnot z których wyszli i ludzi dobrej woli, mogą tylko „spalać się” osobiście dla tych, do których się udali.
  Wielkie znaczenie ma pomoc duchowa i materialna, czy organizacyjna ludzi, którzy sami nie mogąc udać się na misje, mogą jednak stanowić oparcie i bazę, z której czerpiąc, misjonarze będą mogli owocnie wypełniać swoje posłannictwo.
    Takie dramatyczne obrazki widzimy niekiedy w mediach… szczególnie chwytają za serce małe dzieci, wychudzone, czasem chore, ledwie czymś przyodziane, do których najbardziej garną się muchy…

21.10.2018

„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45).


Perykopa ewangeliczna, którą dziś rozważamy, w szczególnie wyraźny sposób opisuje  napięcie, jakie charakteryzuje relacje między Panem Jezusem i uczniami, którzy za nim podążają. Dotyczy ono nie tylko Dwunastu, powołanych przez Zbawiciela, aby stać się fundamentem, na którym spocznie ciężar Jego Kościoła, lecz każdego, kto poważnie traktuje godność Bożego dziecka, którą otrzymał na chrzcie świętym.  

Napięcie to jest nieodzownym elementem naszego wzrastania, ponieważ jest jednym z następstw otwarcia naszej niedoskonałej i skłonnej do grzechu natury na powołanie, którym obdarzył nas Stwórca, abyśmy – przez przyjęcie Słowa Bożego „nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących” (1 Tes 2, 13) – stawali się, jak św. Paweł, „naśladowcami Chrystusa (gr. mimetai Christou)” (por. 1Kor 11, 1). To Boże działanie polega w szczególności – jak uczy Apostoł Narodów – na uzdolnieniu nas, w mocy Ducha Świętego, do poznania Jezusa, które nie jest jedynie aktem intelektu, ale czyni nas zdolnymi do upodobnienia się do Niego i przyjęcia tej części Jego zbawczej misji, którą Ojciec, w swojej niezgłębionej mądrości i w nieskończonym miłosierdziu, nam przeznaczył, abyśmy uczestniczyli w chwale Zmartwychwstania Jego Syna: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim (…) przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych (Flp 3, 8-10).

18.10.2018

Bądź uważny ! Nie przeoczysz Słowa.


  Ostatnio w sobotę uczestniczyłem w pielgrzymce z Wrocławia do Trzebnicy do grobu św. Jadwigi Śląskiej. Na zakończenie pielgrzymki odbyła się Msza św. przy ołtarzu polowym.

  Rok wcześniej podczas podobnej Mszy św. przeżyłem spore rozczarowanie, gdy Komunii świętej nie wystarczyło dla wszystkich chętnych. I teraz, gdy stałem i oczekiwałem na przyjęcie Chrystusa i obserwowałem, jak księża przechodzą obok do innych części zgromadzonego tłumu, pomyślałem sobie: „Panie, ja nie chcę znowu się rozczarować. Pragnę Ciebie przyjąć”. W głębi serca usłyszałem: „Przecież i tak zawsze jestem z Tobą”.
  Obserwowałem, jak kapłan rozdaje komunię i jak kończą się mu komunikanty. Po czym zaczął wracać w stronę ołtarza.

14.10.2018

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”


Pytanie o życie wieczne zadał Panu Jezusowi pewien człowiek, który, wydaje się, bardzo tego pragnął. Pytał nie z ciekawości, czy dla zadania Jezusowi jakiegoś pytania, bo nadarzyła się taka okazja, ale pytał z głębi serca, bo pytał na kolanach.
  
  
  Z rozmowy z Panem Jezusem dowiadujemy się, że człowiek ten, spełniał nakazy Prawa, a to w starym Przymierzu miało prowadzić na spotkanie z Bogiem. Robił po prostu to co należało.
    
  Pan Jezus ucieszył się, ale chciał więcej…  Człowiek ten powinien uwierzyć w Jezusa – bo wtedy mógłby pójść za nim, oraz ukochać drugiego człowieka, bo wtedy łatwiej by mu było sprzedać i rozdać ubogim wszystko co miał…
  Tej wiary i miłości zabrakło… Chciał zachować poprawność postępowania, ciesząc się nadal swoimi dobrami.

11.10.2018

Mieć Relację z Panem Bogiem. Tkać ją nieustannie.


  Relacja z Panem Bogiem – z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym – jaka ona jest? Jaka powinna być? Czy w ogóle jest? Właściwie czym jest ta relacja?


  Dzisiaj otrzymałem łaskę uczestniczenia we  Mszy św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. To taki niespodziewany dla mnie prezent od Pana Boga. Głoszący kazanie przypomniał nam, że często spotyka się ze stwierdzeniem „cudowna modlitwa”. Przestrzegał przed takim „magicznym myśleniem” i używaniem słów modlitwy, jak swego rodzaju zaklęcia.

Nie ma takiej modlitwy która wszystko „załatwi”. Tym, który może sprawić cud jest Bóg, zaś modlitwa ma do Niego prowadzić,  pomóc nam w przybliżeniu się do Niego – jej „cudowność” ma tylko na tym właśnie polegać.  Modlitwa skupiona na samej sobie nie doprowadzi nas do Pana Boga, do relacji z Nim. Z Nim jako Żywą Osobą.
  Modlitwa jest  „narzędziem”, a nie celem samym w sobie.

09.10.2018

"Kto idzie za Maryją nie błądzi w życiu"O Modlitwie matki.
O modlitwie do Matki.
Żeby nie było słomianego zapału…
Zostań wierny, nawet kiedy upadniesz…
Ukochaj Maryję bardzo... zmień swoje życie na lepsze...
Miej świadomość walki o twoją wieczność...W październiku - pięknym, różańcowym miesiącu, zachęcam, aby żyć z Maryją coraz bardziej...  albo żeby zacząć z Nią żyć. Aby Maryja stała się kotwicą w twoim życiu, aby świat bez Boga Cię nie porwał.

Zachęcamy do wysłuchania konferencji Ks. P. Glasa na ten temat.
                                             
                                                                  Sławek +