Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

31.12.2023

Proszę... Ducha Twojego przymnóż nam Panie Boże...


" Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu."

   Tak zaczyna się Ewangelia przeznaczona na ostatni dzień mijającego roku...

Podobnie postępuje przeważająca większość rodziców w  Narodzie Polskim - przynoszą do kościoła swoje dziecko i proszą o Sakrament Chrztu...

   Mamy dzisiaj ostatni dzień kończącego się roku i witać będziemy nowy rok..

Cóż to będzie się działo... niemal narodowe poruszenie: bale, mniejsze potańcówki, spotkania na placach miejscowości, zabawy w domach.

  My katolicy, 3 grudnia, witaliśmy  Nowy Rok Kościelny.

Nie przypominam sobie jakichś wielkich fet z tego powodu, a przecież ten czas, przyniesie nam całość liturgicznych treści, przeżyć religijnych, które są, powinny być, treścią życia człowieka ochrzczonego.

   Dwa początki, dwóch sfer życia naszego: duchowego i doczesnego.

Dlaczego przeżywanie początku nowego  roku kościelnego w Narodzie naszym, tak blado wygląda w stosunku do tego, co będzie się działo dzisiaj?

 Czy można to łączyć z bladością duchowości Narodu, którą się obserwuje?

Można. Jedno z drugiego wynika i jest z sobą mocno powiązane.

 Panu Bogu Dzięki, że będą Msze na zakończenie starego, czy na rozpoczęcie Nowego Roku, ale procent ich uczestników, do bawiących się, a czasem szalejących... znów wypada blado.

   Zastanawiam się, czy Święty Jan Paweł II rozpoznaje swój Naród?

Było, i mogło być tak pięknie...

  Zygmunt Krasiński napisał:

" Niczym Sybir – niczym knuty, ...
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból!
"

  Wiele trucizny i przez wielu, zostało podawane naszemu Narodowi na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Tyle możliwości się otworzyło, to i tamto miało być, tyle obietnic i wizji zostało przed każdym otworzonych... Czy była w nich duchowość, szczerze przedstawiana, dołączana i konsekwentnie realizowana?

Materializm, po który można było sięgnąć, zaczął wypierać, zatruwać duchowość Polaków i w konsekwencji tego, jest coraz gorzej na tym polu, a przecież przy Chrzcie Świętym, a później w corocznie, ponawianych podczas Wigilii Paschalnej przyrzeczeniach chrzcielnych, każdy się do czegoś zobowiązuje. Już wtedy całkiem świadomie...

 Kolejny cytat, jaki chciałem przypomnieć, jest następujący.

"Gdzie Jezus i Maryja, tam nas wszystko zło omija."

   Tego chciałem życzyć każdemu, aby kontynuując rok kościelny i wchodząc w ten nowy rok 2024 przeżywał ten czas z Jezusem i Maryją.

  Jak Dziecię Jezus, przy Maryi, rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim, tak niech będzie w rodzinach naszych, bo dzieci to przyszłość Ojczyzny naszej.

Wszyscy uczestniczmy we wspólnocie Kościoła.

                                                                     Sławek +

Liturgię Słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem: 

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2023-12-31

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.