Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

7.10.2016

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

  W dniu dzisiejszym obchodzimy  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
  
  Matka Boża Królowa Różańca Świętego, jest Patronką naszej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej oraz jednej z Róż Różańcowych przy naszej wspólnocie, a członkowie Róż Różańcowych mogą dzisiaj skorzystać z łaski Odpustu zupełnego.
( Linki pod koniec tekstu)
   
 Święto, które dzisiaj obchodzimy, zostało ustanowione przez papieża Piusa V, jako dziękczynienie Maryi za zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, które dokonało się w bitwie pod Lepanto 7 października 1571r.
  Początkowo  Święto to, obchodzone było w kościołach przy których działały Bractwa Różańcowe.
   Po ponownym zwycięstwie wojsk broniących wiary i tożsamości europejskiej, już na kontynencie europejskim w 1716r pod Belgradem, papież Klemens XI wprowadził to Święto do całego Kościoła.

  Natomiast Leon XIII w roku 1883 włączył do Litanii Loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.  Po dwóch latach, kolejnym krokiem ku uczczeniu Matki Bożej Różańcowej było zalecenie, aby różaniec był w kościołach odmawiany przez cały październik…
W czym w formie Nabożeństw Różańcowych właśnie mamy możliwość brać udział.
  
  Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
  Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał/a, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
  Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.

 Najświętsza Maryjo Panno Różańcowa, prosimy módl się za Kościołem i naszą Ojczyzną, za naszą modlitewną wspólnotą, za każdym z nas i naszymi bliskim.
                                           
                                                      Sławek z Anetą

Historia Święta Matki Bożej Różańcowej

Odpusty Różańcowe

Litania do Matki Bożej Różańcowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.