Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

29.11.2015

W oczekiwaniu na zbawienie.

  
  Rozważając teksty liturgiczne przypadające na dzisiejszą niedzielę, przypomniałem sobie słowa wczorajszego czytania z księgi Daniela, Dn 7, 15-27. Szczególną moją uwagę, tak zresztą jak i Daniela, zwróciła czwarta bestia
  Pan Jezus powiedział: „Nie znacie dnia, ani godziny”…   Zrodziło mi się pytanie… czy ona już jest na świecie? 
   Jak by nie było, nie tyle to jest ważne, co słowa, które są dalej i które mówią, że „ święci otrzymają królestwo”…  I słowa następne  „A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe».”

  O podobnie ciężkich czasach, choć w innym aspekcie mówią słowa dzisiejszej Ewangelii…  na ziemi będzie strach i trwoga…
  Ale, podobnie jak u Daniela, są tam też słowa, które naszą uwagę ukierunkowują w inna stronę. Nie lękiem mamy żyć, ale….  „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”
 
   Mówi się, że koniec wieńczy dzieło, a dziełem jest ostatecznie nasze odkupienie.
Oczekując na nie, wiemy czego mamy nie robić: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.”
  Wiemy też co robić powinniśmy: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”
  
  Prorok Jeremiasz, w pierwszym dzisiejszym czytaniu, zapewnia nas o wypełnieniu się Bożego przyrzeczenia....
   Dlatego, rozpoczynając nowy Rok Liturgiczny i jednocześnie Adwent - czas oczekiwania, prośmy, abyśmy byli tymi świętymi, którzy „otrzymają królestwo”.
  
   Wołajmy słowami psalmu:
"Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję."
…..
"Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski 
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, 
i objawia im swoje przymierze."

   Proszę Ciebie Boże, gdy przyjdzie czas:
„Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.”
                                                      Sławek

 Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem:
http://liturgia.niedziela.pl/index.php?data=2015-11-29

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.