Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

16.06.2015

21. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) … Dwie modlitwy Jezusa Chrystusa …

  Uczymy się modlitwy kontemplując modlącego się Pana Jezusa  i słuchając tego co mówi. Jest to najlepszy sposób, aby nauczyć się modlić do Ojca tak, jak modlił się Jego Syn Jedyny… trwajmy tak :)…


Pan Jezus w okresie swojej działalności dwukrotnie wyraźnie sformułował modlitwy.  Ewangeliści przekazują je nam i od razu zauważamy, że obydwie  rozpoczynają się dziękczynieniem… oddawaniem Bogu chwały… :):):)


  "W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić."
(Mt 11,25-27 por. Łk 10,21-22)

   W KKK  czytamy, że słowa Jezusa „Tak Ojcze !” wskazują na głębię Jezusowego Serca, Jego synowskie wołanie o wypełnienie wszystkiego  „co Ojcu się podobało” … to jest przeogromne pragnienie pełnienia woli Ojca (por. Ef 1,9)… to pragnienie jest ponad wszystko…  modlący się Jezus swoim ludzkim sercem jednoczy się z tajemnicą woli Ojca… 

  W słowach „Tak Ojcze”  wybrzmiewa również,  wypowiedziane przez Matkę Jezusa w chwili poczęcia Syna,  FiatFiat na początku drogi w całkowitym zaufaniu, posłuszeństwie, zjednoczeniu z wolą Boga, przylgnięciu do Pana w ciemności, czyli bez względu na to co i jak będzie… nawet po ludzku braku możliwości zrozumienia, a później przyjmowanie prosto do serca wszystkiego, jako jedynej woli Boga i rozważanie w oczekiwaniu, aby się wszystko wypełniło… od początku do końca wołanie „ Tak. Niech się stanie. Niech się stanie jak Ty chcesz Boże”… Słowa „Tak Ojcze ”  są jednocześnie zapowiedzią słów konającego  Jezusa…

  Druga modlitwa została przytoczona przez św. Jana jako dziękczynienie  poprzedzające wskrzeszenie Łazarza. „Ojcze dziękuję Ci żeś mnie wysłuchał”„ Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz”… to sugeruje, że Jezus stale prosi, a Ojciec zawsze wysłuchuje… :)

  Jezus Chrystus w modlitwie kieruje się dziękczynieniem i to nam wyjaśnia, jak mamy prosić… przed złożeniem daru nasz Mistrz  zwraca się do Tego,  który daje… ale nade wszystko daje  Siebie w swoich darach … bo Dawca jest cenniejszy od daru… to Dawca jest Skarbem, który zawiera Serce Jezusa … udzielony dar jest tylko dodatkiem :) …

  Kiedy się modlisz co jest ważniejsze Dawca, czy dar, którego tak bardzo pragniesz ? Dawca czy dar, który w twoim przekonaniu może ciebie lub kogoś innego uszczęśliwić? Jaki jest dar, który ty Panu przynosisz, czy składasz go i nie należy już do ciebie, czy może jest to połowiczne oddawanie Panu tego, co ma zostać przemienione, uzdrowione, po prostu oddane na amen ? 


Jeśli oddanie serca nie jest całkowite,  jak Bóg może wypełnić w tobie swoją wolę? Jeśli serce zatrzymuje dar kurczowo, a usta wołają Fiat to właściwie o co wtedy prosisz kochającego Ojca? Czy On ma słuchać serca, czy ust ?...

  Aktualna predyspozycja serca do pełnienia woli Boga przez modlącego się człowieka, wymaga nieustannego rozeznawania i kształtowania… to jest droga na którą  każdy szukający Boga jest zaproszony, droga na której Bóg Ojciec  pragnie ludzkie serce przez Miłość  zjednoczyć  z Najświętszym Sercem swojego Jedynego  Syna … :):):)

                                                                          Elżbieta1 komentarz:

 1. Bóg zapłać Elżbieto,za to, że pozwoliłaś nam na nowo odkryć modlitwę,
  pokazałas nam,że Modlitwa jest prawdziwą rozmową z naszym Ojcem w Niebie!
  Dziękuję Ci Elżbietko(jak mówi do mnie moja Teściowa:))za Twój czas,
  za tyyyyylllle poświęcenia dla nas, dziękuję że z nami JESTEŚ*
  Panie Boże, dziękujemy Ci za naszą Elżbietkę,
  błogosław i udzielaj Jej potrzebnych łask!
  „Tak Ojcze !”

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.