Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

5.05.2015

16. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) … Psalmy szkołą mówienia do Boga… Jego własnymi słowami…

   Księga Psalmów, czyli Psałterz to zbiór 150 psalmów.  Tradycja biblijna ofiarowała  Psałterz wspólnocie wierzących, aby stał się  sposobem zwracania do Boga, nawiązywania relacji z Bogiem… Psałterz  jest to formularz modlitwy …w  Psalmach każdy może rozpoznać siebie i  doświadczyć  szczególnej bliskości z Bogiem… 


  Mówiliśmy poprzednio, że psalmy opisują  przeogromne bogactwo ludzkiej egzystencji… a treść psalmów wyraża  prawie nierozłączne ze sobą: błaganie, połączone z lamentem oraz chwałę. ( patrz
    Błaganie jest ożywiane pewnością, że Bóg odpowie, a to prowadzi do postawy uwielbienia i dziękczynienia…  uwielbienie i dziękczynienie to doświadczenie  zbawienia… a zbawienie w swoim założeniu ma potrzebę pomocy o którą zanosimy błagania… Tak więc  błaganie i uwielbienie to jeden śpiew,  a psalmy  umożliwiają włączenie się w ten śpiew wszystkim modlącym się…  

  Słowo Boże w psalmach staje się słowem modlitwy…a słowa natchnionego psalmisty  modlący przyjmuje za swoje …modlitwy zawarte w psalmach mają właśnie ten cel, aby ten kto się nimi modli, zwracał się do Pana Boga  słowami, których On sam nas naucza… i w ten sposób psalmy uczą  modlitwy… :)  
  Aby to lepiej zrozumieć papież Benedykt XVI w jednej z katechez porównał ten proces do sytuacji, gdy dziecko uczy się  wyrażać uczucia, emocje i potrzeby  za pomocą słów… uczy się mówić  na podstawie słów słyszanych od rodziców i innych osób ze swojego otoczenia.  
  
   Poprzez przejęte słowa dziecko uczy się także pewnego sposobu myślenia i odczuwania… otrzymuje  dostęp do całego świata pojęć… dziecko wzrasta w tych słowach nawiązując relacje z  otaczającą rzeczywistością… z ludźmi i z Bogiem. W ten sposób słowa otrzymane od innych osób stają się słowami dziecka …:)  
  Tak samo dzieje się w modlitwie psalmami. Otrzymaliśmy je by nauczyć się komunikowania z Bogiem, mówienia o sobie do Niego Jego własnymi słowami …
   Dzięki takiej modlitwie, stopniowo staje się możliwe poznanie i przyjęcie kryteriów  działania Boga… przybliżenie się do tajemnicy Jego myśli… Jego dróg (por. Iz 55, 8-9) … taka modlitwa owocuje wzrastaniem  w wierze i miłości. Jak to możliwe ?  Nasze słowa  nie są jedynie wypowiedziami, ale uczą nas świata realnego i pojęciowego… podobnie  modlitwy psalmami uczą nas Bożego serca. Psalmami możemy rozmawiać z Bogiem  i poznawać  kim jest Bóg… a ucząc się rozmowy z Bogiem poznajemy swoje człowieczeństwo, możemy stawać się coraz bardziej człowiekiem… sobą… :) :) :) 

  Z całego serca zapraszam do  medytacji  … do modlitwy Psalmem 1 :) :) :)  


                                                                                Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.