Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

26.03.2015

13. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Modlitwa pośrednika prawdy … (2581-2584 KKK)

   W dziejach religijnych starożytnego Izraela wielkie znaczenie miało nauczanie i przepowiadanie proroków. Wyjątkową postacią wśród proroków jest powołany przez Boga Eliasz…. a imię to oznacza „Pan jest moim Bogiem”. Zadaniem Eliasza było doprowadzić  lud do nawrócenia…   Pełniąc swą posługę pośrednika wielokrotnie przyzywał Pana… gdy prosił o przywrócenie do życia syna pewnej wdowy u której był w gościnie (por. 1 Krl 17, 17-24)… gdy podczas ucieczki przed królową Izebel, która chciała go zabić, żalił się Bogu o swoim zmęczeniu i trwodze (por.1 Krl 19,1- 4)

 …  pełnię mocy pośrednika, widzimy u Eliasza podczas modlitwy  na Górze Karmel… gdy przed całym Izraelem, modli się do Pana, aby Bóg się objawił i nawrócił serce swojego ludu… O tym wydarzeniu mówi Pismo Święte  w 18 i 19 rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej…  warto  przeczytać  ten fragment , by mieć pełny obraz przydatny nie tylko dla tych rozważań… :) zajrzyjmy więc do Pisma Świętego… http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1226

  W IX wieku przed Chrystusem, za czasów króla Achaba, w Izraelu  obok jedynego  Pana Boga  lud czcił Baala: bożka dodającego otuchy…  jak wierzono.  Baal zsyłał dar deszczu,  więc przypisywano mu  płodność pól oraz życie dla ludzi i bydła.  Lud utrzymywał „wargami”, że idzie za Panem, Bogiem niewidzialnym i tajemniczym… i jednocześnie szukał  bezpieczeństwa  w bogu,  od którego mógłby uzyskać dobrobyt, za ofiary. Izrael  ulegał czarowi bałwochwalstwa, stałej pokusie człowieka wierzącego, że można „służyć dwóm panom” (por. Mt 6,24, Łk 16,13)…

  I właśnie, aby zdemaskować oszukańczą głupotę takiej postawy, Eliasz zgromadził lud Izraela na Górze Karmel stawiając go wobec konieczności dokonania wyboru: „Jeżeli Pan jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!” (1 Krl 18, 21).

  Eliasz jako zwiastun Bożej miłości wskazał znak ujawniający prawdę… przygotowano ofiarę i modlono się, aby prawdziwy Bóg  odpowiedział ogniem.  Była to  potrójna  konfrontacja : między prorokiem Eliaszem a zwolennikami Baala… między Panem Izraela, Bogiem zbawienia i życia, a niemym bożkiem, który nie mógł uczynić ani dobra, ani zła (por. Jer 10, 5)… między dwoma całkowicie różnymi sposobami modlitwy i zwracania się do Boga …

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga swojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). 
  Na Absolut Boga człowiek wierzący musi odpowiedzieć absolutną, całkowitą miłością, angażującą całe jego życie, siły i serce.
Eliasz modląc się o nawrócenie serc ludu  błagał:

„Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce (1 Krl 18,37)… przez swoje wstawiennictwo  prosił Boga o to, co Bóg sam pragnie czynić… jako Pan życia… objawiać pełnię swego miłosierdzia, przebaczać, nawracać, przemieniać… :)

„Spadł ogień od Pana z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: «Naprawdę Pan jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!»” (1 Krl 18, 38-39). Ogień chociaż straszliwy był elementem  niezbędnym dla objawienia się Boga w gorejącym krzewie… tu  wskazuje na miłość Boga odpowiadającego  w sposób nieomylny… Bóg  spala ofiarę i osusza całą wodę wylaną wokół ołtarza… Izrael zostaje uwolniony od wszelkich wątpliwości:  Boże Miłosierdzie jest ponad wszystko…  Baal, pusty bożek,  pokonany, a  lud wprowadzony na drogę prawdy ... o sobie i o Bogu :)

  Aktualność historii Eliasza polega na ukazaniu pierwszego przykazania…wielbić tylko Boga, bo tam, gdzie znika Bóg, człowiek popada w niewolę bałwochwalstwa… Ojcowie Kościoła mówią nam, że  historia Eliasza  jest prorocza jako cień przyszłości i stanowi  krok na drodze do Chrystusa. To ogień Bożej miłości zaprowadził  Pana na Krzyż dla ukazania prawdy o ludzkim istnieniu… W prawdziwym uwielbianiu Boga  serce ludzkie jest odnawiane,  ożywiane  łaską ognia Bożej miłości… stąd pierwszym celem modlitwy jest nawrócenie do życia zgodnie z Bogiem…do życia dla innych… :) … i tak dzięki modlitwie możemy stawać się wielbicielami Boga w Duchu i prawdzie (J 4,23) . 
  Karykatury Miłości… miłowanie samego siebie…  piękno miłowania… o handlu miłością… ludzką i Bożą… pytaniach bez odpowiedzi… bardzo zachęcam do słuchania :) :) :)
                                                                                      Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.