Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

14.12.2014

Niedziela Gaudete… Radujmy się, bo Pan jest blisko…

  Błękit i czerwień wyrażają to co duchowe i cielesne … zmieszane tworzą fiolet, który może symbolizować walkę między duchem i ciałem, obrazując zmagania jakie towarzyszą człowiekowi w jego ziemskim adwencie… 

  Połączenie błękitu i czerwieni stanowi również symbol zjednoczenia /bez pomieszania i rozdzielenia/ dokonanego przez  Jezusa  Chrystusa, zjednoczenia tego co ludzkie i boskie… a stało się to w chwili Wcielenia Syna Bożego…

   III niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete, czyli  radości … to jeden z dwóch dni w roku kiedy kapłan celebruje  liturgię w szatach koloru różowego… stąd czasem nazywa się tę niedzielę „różową” :)… a kolor różowy sugeruje  :) przewagę światła, czyli zbliżające się Boże Narodzenie…

  Kiedyś Adwent miał charakter pokutny.  Wówczas  radość oczekiwania  na Boże Narodzenie  akcentowano  trzecią niedzielą, jako  przerwą w poście … tak zrodziła się tradycja świętowania Niedzieli Gaudete

  Słowo Adwent pochodzi od adventus = przyjście… dla starożytnych Rzymian oznaczało oficjalny przyjazd cezara… dla nas chrześcijan to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana i dlatego nie  jest to czas pokuty… Obecnie  cały Adwent jest dla nas czasem radosnego i pobożnego  oczekiwania,  a Niedziela Gaudete to punkt kulminacyjny,  wskazujący i podkreślający prawdziwy charakter Adwentu….:) :) :)

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna… możemy czytać słowa Pana Jezusa w J 15,11…

  Radość, uśmiech są tak ważne :) …kiedy człowiek jest radosny, uśmiechnięty, czy jest w stanie kłócić się  z innymi ludźmi, czy może wywołać wojnę, skrzywdzić kogoś?
  Człowiek radosny może czynić tylko dobro, biednego wzbogaci, chorego pocieszy, skłóconych pogodzi, nieznajomych zbliży do siebie, zagubionych wyprowadzi z ciemności beznadziei ku dobru… więc…
Bóg uśmiecha się do człowieka :)…


kiedy nas wyprowadza  z różnych naszych zniewoleń na pewno uśmiecha się i raduje, bo prowadzi nas ku Sobie…ku wiecznej radości, szczęściu i miłości…
Bóg uśmiecha się przez słowa mędrców, królów, patriarchów przekazujących Jego słowa w postaci Biblii,  jakby  list od Boga …dla nas… a tajemnica życia Chrystusa… najcudowniejsza Tajemnica, najpiękniejszy uśmiech skierowany ku człowiekowi…

… to niewyczerpana radość… tak rozumując   widzimy  postawę, konkretne czyny Boga, które są dla każdego człowieka świadectwem Jego nieskończonej miłości, miłosnego planu realizowanego każdym ludzkim życiem…planu, który możemy coraz głębiej odczytywać jeśli tylko zechcemy przyjąć zaproszenie do pochylania się nad historią zbawienia… troski o własne zbawienie…

   Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna…/Hbr 1,1/… 


  Do każdego z nas przemówił i mówi, zaprasza, abyśmy weszli w rozmowę z Nim, …abyśmy odpowiedzieli na Jego radość, którą dzieli się z nami… człowiek jest w stanie odpowiedzieć na uśmiech Boga całym swoim życiem … kochając siebie samego miłością bezwarunkową, wypełniając  zaproszenie  do wzajemnego miłowania tak, jak Bóg nas wszystkich umiłował  /por. J 13,34/ … przez uśmiech człowieka do człowieka, Bogu oddawana jest chwała…

  bo jeśli chcę się do kogoś uśmiechnąć to staję się wolnym człowiekiem, bo nic wtedy mojej miłości do drugiego nie ogranicza… jeśli chcę uśmiechać się do Boga uśmiechem radosnym, czystym i łagodnym to przepraszam za popełnione zło, a krzywdy wynagradzam…

… jeśli chcę mogę czas adwentu mojego życia,  które jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, uczynić czasem radosnego oczekiwania… już właśnie teraz…   przeżywając kolejny Adwent…

…niech dany nam czas, przestrzeń w której żyjmy, poruszamy się, spotykane osoby,  będą darami  oczekującymi  naszego uśmiechu, dzielenia się radością,
z tego, że jest nadzieja…że blisko jest Bóg, który czeka każdego dnia na dobro, na uśmiech  od człowieka do człowieka…
                                                                                            Elżbieta

  Liturgię słowa z Niedzieli Gaudete 2014r, znajdziemy pod następującym linkiem:

http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2014-12-14

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.