Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

13.10.2014

Ukryty dar Bożej radości cz. 3

O Radość w Panu :)

  Niektórzy twierdzą : że chrześcijaństwo jest religią umartwienia, a więc prowadzi do smutku…

że jesteśmy smutnymi chrześcijanami, bo ci którzy głoszą, nie potrafią nam przekazać wiary… bo ci od których otrzymujemy wiarę też nie wyznają jej z radością …

... inni twierdzą, że często byli straszeni karami, piekłem i sądem więc boją się, i nic radosnego wiara im dać nie może. 
.... a prawda jest inna…

... są też głosy mówiące o Bogu, zsyłającym kary, a czyż można być radosnym obawiając się Bożej kary? …

mówi się również, że wiele rekolekcji jest organizowanych niewłaściwie, bo najpierw reklamuje się na nich zło, roztrząsa różne grzechy, by następnie od nich odstraszać przez zakazy … a chrześcijaństwo to przede wszystkim … ograniczenia…

są też próby dostosowywania chrześcijaństwa do własnego życiorysu, do osobistej historii życia… a jeśli są w nim nieuzdrowione krzywdy, to wybiera sobie chrześcijanin z chrześcijaństwa tylko to, co jest wygodne…

Są jeszcze opinie rozpowszechniające powiedzenie, że ” Kogo Pan Bóg kocha temu zsyła krzyże”… to „ pobożne” przysłowie :
1/ sugeruje, że Pan Bóg kocha tylko niektórych
2/ zakłada, że ten kto kocha daje cierpienie, a więc matka, która kocha, zsyła własnym dzieciom cierpienia i trudności właśnie dlatego, że je kocha?
absurd…

Przytoczone wyżej przykładowe opinie katolików wywodzą się z tego samego źródła … którym jest fałszywy obraz Boga i chrześcijaństwa, które kształtuje chrześcijanina… obraz który w jakiś stopniu dotyka każdego … a skutki …?

Czy pomyślisz sobie czasem tak:
Kto poszedłby za smutnym Jezusem, aż na pustynię? Kto oddałby życie za smutnego Jezusa? Czy smutny Jezus Chrystus mógłby z mocą głosić Królestwo Niebieskie jako miejsce wiecznego szczęścia i radości?

Słowo radość występuje w Biblii Tysiąclecia 454 razy w różnych odmianach; radosny - 48 razy, radość - 261 razy, radośnie - 26 razy, radować (się) - 118 razy, radujący - 1 raz. Jest to więc bardzo ważne słowo skoro występuje tak często.
Wizja smutnego chrześcijanina nie jest zgodna z treścią Pisma Świętego … Święty Paweł mówi:

Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się /Flp 4,4/. To brzmi wręcz jak nakaz.

Jeśli mamy zawsze być radośni, to jest przed nami nie łatwe zadanie. Jednak św. Paweł mówi z naciskiem jeszcze raz powtarzam: radujcie się!

Zadanie nie łatwe, ale wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia /Flp 4,1/…

Chrystus to dla nas święty wzór, kogoś kto potrafi sobie poradzić w najtrudniejszej rzeczywistości … Syn Boży uczy świętości ... a świętość człowieka to spełnienie pragnienia Boga, który zachęca Świętymi bądźcie bo i Ja Jestem Święty/Kpł 11,44; 1P 1,16; por. Mt 5,48/…

Święty to ten, kto jest nieodwołalnie radosny i już świętuje… bo jedynie w chrześcijaństwie Bóg objawił się osobiście i dał się poznać jako miłość… Tam, gdzie panuje miłość tam również jest radość… Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością a oblicza wasze nie zapłoną wstydem /Ps 34, 6/.

Największa radość płynie z poznania kochającego nas Boga, z relacji bliskości z Nim… Gdy Chrystus mówił o sobie, że jest krzewem winnym, a uczniowie latoroślami - powiedział: Wytrwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was ... To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna /J 15,1-11/.

Chrześcijaństwo opowiada najbardziej niezwykłą, najpiękniejszą historię miłości, która się wydarzyła we Wszechświecie, i którą ma żyć każdy z nas…

Im większa jest przepaść pomiędzy człowiekiem, a Bogiem, tym bardziej ludzie serce zagrania smutek…

Módlmy się, abyśmy mężnie i niestrudzenie podejmowali wysiłki poznawania naszej wiary, módlmy się gorąco za kapłanów oraz wszystkich głoszących Trójjedynego Boga, by ukazywali chrześcijaństwo, którego uczy Chrystus, bo tylko ON jest największym we Wszechświecie specjalistą od miłości i od radości… bo pragnienie bliskości z Nim jest najprawdziwszym pragnieniem ludzkiego serca…

  Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.