Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

27.06.2014

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Módlmy się.


    Serce mojego Boga.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
  Bądź nam drogą do Ojca.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
   Pomóż nam iść za Matką naszą i według natchnień Ducha Świętego. 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
   Daj nam Słowem Bożym żyć.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
   Kłaniamy się Tobie.

Serce Jezusa, świątynio Boga,
   Pragniemy przebywać w Tobie.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
   Tyś domem naszym.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
   Do Ciebie całe życie idziemy.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
  Prosimy, rozpal serca nasze.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
  Daj nam z tych skarbów korzystać.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
   Oby nasze serca, stawały się podobne do Ciebie.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
   Daj nam te z cnót, których brak nam najbardziej.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
   Wychwalamy Ciebie, życiem naszym.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
   Oddajemy się Tobie.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
   O mądrość serc naszych prosimy Ciebie.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
   Uwielbiamy Ciebie

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
  Tyś upodobaniem naszym.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
   Dziękujemy za wszelkie dary Twoje.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
  Bądź naszym pragnieniem.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
  Uczyń serca nasze podobnymi Tobie.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
    My wzywamy Ciebie również.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
   Byśmy z tego źródła pili zawsze.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
  Wyjednaj nam Miłosierdzie Boże.
  
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
   Chroń nas od złego.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
  Wybacz nam.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
 Na zawsze wybieramy Ciebie.

Serce Jezusa, włócznią przebite,
  Daruj największe grzechy nasze.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
   Bądź nam ukojeniem.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
   Chcemy być z Tobą na zawsze.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
   Udziel tych Łask, nam i rodzinom naszym.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
   Tylko w Tobie nadzieja nasza.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
   Udziel Łask nam najpotrzebniejszych.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
   W godzinę śmierci, przyjmij nas.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
  Pozwól nam cieszyć się Radością Wieczną.

 Amen.

      Sławek

1 komentarz:

  1. Uwielbiam Cię Boże za Twoją miłość, która została nam ukazana w Sercu Twojego Jednorodzonego Syna.
    Niech będzie Chwała i Cześć, i Uwielbienie!
    Boże, niech Cię wielbią wszystkie narody!
    Ela

    OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.