Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

19.01.2014

A Ty jaką przywdziewasz zbroję?


Pan Bóg wybrał i powołał każdego z nas.
Jednych do kapłaństwa innych do życia w rodzinie, jeszcze innych do samotności…

Jednak wszystkich powołał do jednego - do głoszenia Ewangelii.

Nieraz słyszymy argument, że moja wiara, to moja prywatna sprawa.  
A to wcale tak nie jest.
 Nie możemy jej zatrzymywać tylko dla siebie w murach naszych domów. Mamy wyjść do ludzi i dawać świadectwo naszym życiem, mamy dzielić się naszą wiarą i głosić ludziom Dobra Nowinę.
Już w księdze Izajasza czytamy:

"To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi."

 Wszyscy zostaliśmy stworzeni do wzrastania do świętości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Naszym obowiązkiem, jako chrześcijan, którzy uznajemy Jezusa Chrystusa, jako naszego Zbawiciela, jest pokazywanie Boga tym, którzy nie spotkali Go na swojej drodze. 
 Dzielmy się z innymi tym darem, który otrzymaliśmy - Łaską Wiary, tym, że spotkaliśmy Boga żywego, że jest On w naszym życiu kimś najważniejszym, że On Jest i zmienia nasze życie. Idźmy za przykładem Jana Chrzciciela...
"Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym."

 Może obawiasz się opinii ludzkiej, wyśmiania. Może przez Chrystusa grozi Ci utrata pracy.
Słowo Boże, jest takie niepopularne w dzisiejszych czasach. Ewangelia taka niewygodna...
Pan Bóg każdego z nas postawił w jakimś konkretnym miejscu... na pewno nieprzypadkowym.
 Pomyśl, jak wypełniasz swoje powołanie w domu, w swoim środowisku? Jak sobie radzisz z dawaniem świadectwa życia z Bogiem? Może chcesz się podzielić jak się zmagasz z tym na co dzień ?
Głoszenie Dobrej Nowiny przeważnie wiąże się z lękiem, obawą, że jakaś przykrość nas spotka, ale...
...Jeśli Pan Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Zatem odwagi, nie lękaj się... 
" Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa"
Łk. 9. 24 

I Ty zostałeś wybrany


Aneta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.