Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

10.03.2019

Jezus jest moim Panem


  «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg

Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Rz.10.8-10
 
  To słowa drugiego czytania z dzisiejszej Liturgii Słowa…
Słowa bardzo ważne dla naszej postawy wiary… dla naszego wkroczenie na drogę zbawienia.
 Znane powiedzenie mówi:  „Co w sercu, to na języku”
Jakże ważne jest ono w kontekście  słów z dzisiejszej Eucharystii.

  Mam Ciebie Panie Jezu w sercu, chcę mówić o Tobie, a życiem swoim pełnić Twoją wolę.
Wiem, że mogę mieć problemy, bo skoro w Ewangelii dzisiejszej, czytamy, że diabeł próbował Ciebie skusić, to co dopiero może się dziać ze mną…
  Ale ja się nie lękam, gdyż tak, jak Ty odpowiadałeś złemu słowami pochodzącymi od swojego Ojca, tak ja, Ciebie biorę za moją Ochronę…
„Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”
 
     Jezus Chrystus, Pan mój i Bóg mój.  

Twoim Panem też niech będzie.
Chcesz tego?                             
                                                                 Sławek +

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, 
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę».
Ps.91.14-15

Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem: 
http://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2019-03-10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.