Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

10.07.2016

„ Idź, i ty czyń podobnie”.


  Tak mówi Pan Jezus w Słowie Bożym przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę.
     
  Zachęta Jezusa dotyczy czynienia miłosierdzia i to w sytuacjach, które napotkamy w swoim życiu, a nie zaplanujemy…
   To trudniejsze, ale jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa:
  Jeśli „Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy.
Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.
    
  Uwierz w to…
Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić
    
  A, żeby Twoje serce ożyło i było uzdolnione do czynienia miłosierdzia,  wołaj do Pana jak mówi Psalm:
 … „wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,  
w Twojej zbawczej wierności...
 Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,  
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.”
  
  Panie Jezu, proszę naucz mnie, naucz nas żyć miłością, udziel nam Łaski, aby każdy z nas miał w sercu wyryte to przykazanie:
  Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.
   
  Aby uzdalniało nas ono do czynionych sercem dzieł miłosierdzia i abyśmy żyli.
                                                
                                                            Sławek 

  Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem: 
http://liturgia.niedziela.pl/index.php?data=2016-07-10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.