Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

27.12.2015

A jeśli byś jednak zagubił Jezusa… znajdziesz Go w Świątyni.


 
  „Błogosławiony każdy, kto boi się Pana,  
kto chodzi Jego drogami”.


   Przeżywamy dzisiaj niedzielę i jednocześnie wspomnienie Świętej Rodziny  Jezusa, Maryi i Józefa.
  Tak pragniemy świętości dla nas i naszych rodzin…
Jak różnie z tym jednak bywa…
  Drogi życia miłe Bogu określają nam poniższe słowa z drugiego czytania dzisiejszej Liturgii.
Obyśmy potrafili tych słów słuchać, przyjmować i wypełniać je... Wtedy my sami i rodziny nasze zyskamy Boże Błogosławieństwo i ostoimy się.

   „Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
  Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.”  Kol.3.12-21
  
 Święta Rodzino Jezu, Maryjo i Józefie, oddajemy Wam nas samych i nasze rodziny.

                                                      Sławek
                        
  Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem: 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.