Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

3.07.2022

Modlitwa o Dar Pokoju Świętego Jana Pawła II


Pokój... to, obok miłości, chyba najbardziej upragniony przez człowieka dar.

W dzisiejszej Ewangelii,  Pan Jezus wysyłając swoich uczniów, zaleca im przekazanie pokoju tym, do których się udadzą w swoim apostolskim posłannictwie.

  Ten dar jest tak wielki, że mogą go otrzymać tylko osoby, które są tego godne.

Czy cenimy ten dar, czy pragniemy go, czy staramy się być jego godnymi?

W innym miejscu Biblii, Pan Jezus mówi, że Jego pokój nie jest taki, jak świat daje.

    Święty Jan Paweł II modlił się i prosił o pokój.

Pragnijmy prawdziwego pokoju, Bożego Pokoju, starajmy się, aby być godnymi tego Daru. Niechaj modlitwa Świętego Jana Pawła II pomoże w tym nam wszystkim i każdemu człowiekowi...   

   "Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,

niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.

Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen."

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami.

   Oprac. Sławek.

Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod linkiem:

https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2022-07-03

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.