Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

15.03.2015

Uwierz! Nie giń! Wybierz Zbawienie!


  "Każdy kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne" - dzisiaj w Ewangelii słyszymy taką  właśnie obietnicę.

  "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;"

  Powtórzone to jest, aż trzykrotnie, w tak krótkim fragmencie. Takie potwierdzenie na AMEN. Jakby Pan Bóg chciał nam dosłownie i konkretnie powiedzieć o prawdziwości tych słów.

Wierz a będziesz zbawiony.

  Jednak zaraz potem padają kolejne słowa, o tym, co jest potrzebne obok tej wiary? Bo, czy sama wiara w fakt istnienia Pana Bóg wystarczy?

"a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu."

  Wiarę koniecznie trzeba podeprzeć uczynkami, wypełnić ją...  także zrozumieniem i akceptacją Krzyża.
Aby miłować Boga nie za coś, ale pomimo, a właściwie dlatego, że Jest i  nas kocha.

  Musimy z wiarą patrzeć na Krzyż - nasz Krzyż... bo jest on nam konieczny do Zbawienia.
Aby żyć i nie umrzeć...

Nauka Krzyża jest nieraz bardzo trudna, jednak zrozumienie jej, pomoże nam być autentycznie wierzącymi ludźmi.

Wywyższony Krzyż, niech będzie uwielbiony, bo to na nim zawisło Zbawienie Świata.
                                                                           Aneta

 Całość Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod poniższym linkiem


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.