Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

14.03.2015

Księga Wyjścia 18 - 19 - "Zawarcie Przymierza Boga z Mojżeszem"

18 rozdział to spotkanie Mojżesza z teściem Jetrą.

Dzisiaj jednak chciałabym się skupić tylko na rozdziale 19

 Bóg kieruje słowa do ludu Izraelskiego, bo to oni byli wówczas narodem wybranym. Jednak dzisiaj te słowa wyraźnie skierowane są do wszystkich. Każdy z nas jest wybrany..

  Od Boga wychodzi propozycja zawarcia przymierza: „jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.” (Wj 19,5-6)

  Tylko tyle i aż tyle. Wydaje się to takie proste... Czy jednak jest?

  Mojżesz za Bogiem powtarza jeszcze, co należy zrobić:  wyprać swe szaty.
Izraelici mają iść na spotkanie z samym Bogiem, idą zawrzeć z Nim Przymierze.
Jak ważne to było wydarzenie, skoro czyści musieli stanąć przed Panem.

  Tak mi się skojarzyło to z przyjmowaniem Pana Jezusa w Komunii Świętej.
Nie mogę iść na spotkanie z Nim w  Najświętszym Sakramencie, dopóki nie wypiorę swojej własnej duszy.

  Każda Komunia Święta jest dla mnie właśnie takim przypieczętowaniem Przymierza.
Jest gwarantem tego, że staram się wypełnić prawo, które mi dał sam Bóg.

  Pan Bóg woła nas, czeka na nas, przychodzi do nas, tak jak przyszedł do Izraelitów... On chce byśmy byli Jego wybrańcami. Chce zawrzeć z nami przymierze, obiecuje nam wówczas, że będziemy należeć do Niego...

     Panie Boże prowadź...
                                                                              Aneta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.