Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

12.02.2015

8. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Pragnąć poznawać i rozumieć Kościół Katolicki…

  Zanurzając się w bogactwie nauczania  Kościoła Katolickiego o modlitwie, chcemy przyglądać się naszemu osobistemu rozumieniu życia modlitwy… reflektować  nad  modlitwą… i z odwagą otwierać się na dary Trójjedynego Boga…:)   Przy opracowaniu poszczególnych wpisów będę przede wszystkim korzystała z Katechizmu /okładka z lewej strony/ sygnalizując to co najważniejsze dla każdego człowieka modlitwy

  ponownie podaję link, bo może nie każdy posiada katechizm, a zechce zajrzeć chociażby do czwartej części, która mówi właśnie o modlitwie chrześcijańskiej...  :) :) :)


  Katechizm Kościoła Katolickiego ofiaruje nam bogatą teologię modlitwy… czyni to w sposób systematyczny.  Już na początku rozważań   przytacza słowa Świętych wyjaśniających ich rozumienie modlitwy…

Św. Teresa z Lisieux powiedziała (2559) -  „Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu jak i radości.”

Św. Jan Damasceński  stwierdził, że (2559) : „Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra.”

Św. Augustyn (2559) /w aspekcie antropologicznym/ powiedział: „ Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga” … jednak ponieważ Bóg  pragnie, abyśmy Go pragnęli,  Bóg stał się  w pewnym sensie żebrakiem człowieka)

 Według nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) można wyróżnić następujące  określenia modlitwy:

  Modlitwa jest darem (259-2561)…” O gdybyś znała dar Boży !” (J4,10)…kiedy człowiek szuka wody, by się napić , zaczerpnąć, ugasić pragnienie… staje się cud modlitwy … ale to Bóg pierwszy nas szuka i to On prosi byśmy dali Mu pić … :) … pragnienie Boga spotyka się z pragnieniem człowieka…działanie Boga z działaniem człowieka… Modlitwa to odpowiedź wiary na Bożą obietnicę zbawienia…przyjmując dar modlitwy pragnący człowiek może odpowiadać na miłość Boga…”Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”(J 4,10)

  Modlitwa jest przymierzem (2562-2564) … Jeśli modlitwa jako dar jest odpowiedzią na miłość Boga… to jest odpowiedzią serca :)… a serce jest twoim  mieszkaniem… w nim przebywasz… to twoje serce się modli, a jeśli ono jest daleko od Boga to modlitwa staje się pusta …serce ludzkie niezrozumiałe dla rozumu i dla innych ludzi może poznane i zgłębione jedynie przez Ducha Bożego…


… sercem wybierasz życie, albo śmierć… tu w głębi serca podejmujesz decyzje … tu możesz poznać prawdę o swoim życiu ukształtowanym na obraz Boży…

…o życiu  ukierunkowanym na relacje…serce to miejsce, w którym może zaistnieć modlitwa jako związek przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie… :)  

  Modlitwa jest komunią (2565)… jeśli kochasz Boga jak najlepszego Tatusia…czujesz się jego dzieckiem… wiesz o darach otrzymanych już w sakramencie Chrztu Świętego :)… i trwasz w modlitwie jak w przymierzu miłości… to rodzi się  wciąż na nowo w twoim sercu Jezus Chrystus, abyś stawał się nowym człowiekiem… :)
…abyś pragnął zjednoczenia z Chrystusem w Duchu Świętym... :)

…aby cała Trójca Święta obdarowała cię łaską Królestwa Bożego… :)

…aby cała Trójca Święta  mogła zjednoczyć się  z całym twoim wnętrzem… abyś był napełniony życiem modlitwy jako prostym trwaniem w obecności Trójjedynego Boga…  w komunii z Nim … :)
                                                                                 
                                                                               Elżbieta
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.