Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

5.01.2015

Objawienie Pańskie, a prawda o Trzech Królach … Cz.1

  Kościół katolicki 6 stycznia każdego roku świętuje uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie święto Trzech Króli…  Wydarzenie objawienia się Chrystusa opisuje w swojej Ewangelii  święty Mateusz  / Mt 2,1-12/. Z opisu dowiadujemy się, że „pewni” Mędrcy, magowie ze wschodu, prawdopodobnie perscy zwierzchnicy religijni,   prowadzeni przez świetliste zjawisko na niebie w postaci gwiazdy,  przybyli do Jerozolimy…  


   

   To świetliste zjawisko na niebie zostało zinterpretowane jako znak zwiastujący narodziny nowego króla żydowskiego. W mieście nikt o niczym nie wiedział, a przerażony możliwością utraty władzy król Herod  powziął zamysł „rzezi niewiniątek”… Mędrcy ufając świętym księgom, a przede wszystkim proroctwu Micheasza  / por. Mi 5,1/ podążając za gwiazdą znaleźli grotę, Dzieciątko z Maryją i Józefem…
Przybyli i do Jezusa, uradowali się, upadli na twarz, oddali pokłon i złożyli dary. Były to: złoto, kadzidło i  mirrę . Swoją postawą i darami Mędrcy wyrazili wiarę w Chrystusa; prawdziwego człowieka, prawdziwego Boga oraz Króla . Wskazali również na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku … dzięki swojej otwartości i pragnieniu poznania prawdy…

  Jaka jest wymowa tego wydarzenia ?

  6 stycznia każdy chrześcijanin ma obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W niektórych krajach europejskich jest to wolny dzień od pracy, a więc dany czas na możliwość głębszego zastanowienia się nad wagą i znaczeniem Święta Objawienia Pańskiego …

 Jest to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół.
Tego dnia, cały świat dowiedział się o narodzinach  Jezusa, o Jego istnieniu…. Objawienie Pańskie w języku greckim nazywa się Epifanią i z tym określeniem możemy się spotkać.  Objawienie Pańskie jest  historycznie związane z tajemnicą Wcielenia i początkowo obydwa święta  obchodzono razem....

  Od IV wieku  w Kościele Wschodnim  Epifania stała się świętem uobecniającym trzykrotne objawienie się Jezusa :  w czasie oddania pokłonu przez Mędrców, dokonanego podczas chrztu Jezusa w Jordanie, oraz w czasie pierwszego cudu Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

  Natomiast w liturgii Kościoła Zachodniego podkreślono szczególnie w uroczystości Epifanii objawienie się Syna Bożego jako oczekiwanego Zbawiciela - poganom , których symbolizują  osoby trzech Mędrców/Króli/.
 Ten motyw jest główną treścią Mszy Świętej z dnia…w  centrum uroczystości Objawienia Pańskiego jest prawda, że „ Syn Boży stał się człowiekiem”, „Słowo stało się Ciałem” /jednym z nas/ … w centrum jest także zachęta do szukania odpowiedzi na pytanie Kim On jest … odkrywanie osoby Jezusa Chrystusa  i budowanie  osobistej relacji z Nim… Mędrcy mają nam pomóc odkryć kim jest dla nas Jezus Chrystus.

  Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu tak wyraził istotę święta Trzech Króli: „W uroczystości tej Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów, narodów. Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu, mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem. Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako wewnętrzne otwarcie człowieka, jako odpowiedź na światło, na Epifanię Boga. W tym otwarciu na Boga człowiek odwiecznie dąży do spełnienia siebie. Wiara jest początkiem tego spełnienia i jego warunkiem. (...). Kościół staje się sobą, kiedy ludzie - tak jak pasterze i Trzej Królowie ze Wschodu - dochodzą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem wiary. Kiedy w Chrystusie, Człowieku, i przez Chrystusa odnajdują Boga. Epifania jest więc wielkim świętem wiary” (7 I 1979).

  Maryja, Józef i betlejemscy pasterze są przedstawicielami ludu Izraela, który przyjął Pana…
a Mędrcy symbolizują nowy Lud Boży, który pomimo różnorodności etnicznej, kulturowej, językowej będzie  zjednoczony we wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego… 
Mędrcy to pierwociny narodów, które mają przynależeć do Kościoła…

  Objawienie się Chrystusa jest więc objawieniem się Kościoła, ukazaniem jego powołania i powszechnej misji… Kiedy przyjrzymy się obrazowi pokłonu Mędrców dostrzeżemy, że zawiera on wymagające i zawsze aktualne przesłanie… Kościół odzwierciedla Maryję i jest powołany, by ukazywać ludziom Jezusa … nic więcej tylko Jezusa… Jezus  jest wszystkim,  a Kościół istnieje tylko po to, by trwać w jedności  z Nim i przedstawiać Go światu… 
Cdn.
                                                                                           
                                                                                              Elżbieta

1 komentarz:

 1. Elżbieto, dziękuję za Twój tekst. Chciałbym dodać do niego kilka zdań.
  Biorąc przykład z Mędrców, którzy ofiarowali Dziecięciu cenne dary, zastanówmy się, co sami modemu podarować Jezusowi. Pewna refleksje na temat podarunku nasunęła mi wczoraj po kazaniu niemieckojęzycznego księdza, który sprawuje liturgię Mszy Świętej tradycyjnie, co nie jest normą na zachodzie.
  Może ofiarujmy Mu to, co tak bardzo chcielibyśmy zmienić!

  I jeszcze dwa wersy z pięknego tekstu, który śpiewaliśmy.

  Ich verstehe deine Wege nicht,
  Aber du weisst den Weg für mich.

  W wolnym tłumaczeniu:
  Nie rozumień Twoich dróg(Boże)
  Ale Ty znasz(wiesz) drogę(o drodze) dla mnie

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.