Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

21.12.2014

Pan Bóg wierny swojemu słowu.  Liturgia w swoim przeogromnym bogactwie przypomina nam każdego dnia to co najistotniejsze dla budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem… liturgia uczy i wychowuje do relacji… Dzisiaj mówiąc o tym, że Bóg jest Panem na wieki, dającym obietnice, podkreśla wierność Boga w ich wypełnianiu (Ps 89, 4.29) oraz sens zawierzenia, ufności człowieka w to co Bóg mówi (Łk 1, 26-28).  
  Budowanie wiernej relacji z Bogiem  możemy najpierw zaobserwować na przykładzie losów króla Dawida, którego ród został zachowany pomimo niesprzyjających wydarzeń wskazujących na upadek… Bóg przysiągł Dawidowi swoją łaskawość i zaplanował, że tron Dawida otrzyma Jezus zwany Chrystusem (por. Mt 1,16) …

  I tak ród Dawida został zachowany na wieki, chociaż zapewne tajemnicą dla Dawida pozostały słowa proroka Natana (2Sm 7, 5b)  oznajmiającego, że Bóg sam się zatroszczy o swój dom, o  królestwo na wieki…Kiedy nadszedł czas wypełnienia się woli Bożej, objęcia tronu przez Potomka Dawida, Maryja  cierpliwie i  w bezgranicznej wierności, ufając Bogu czekała na wypełnienie się  obietnicy, bez względu na okoliczności życia… bez względu na ludzką logikę…
  
  Całym swoim życiem mówiła Fiat… Od chwili wypowiedzenia słów przez Archanioła Gabriela jedynym zadaniem  Maryi było wielkoduszne przyjęcie  obietnicy Boga… Maryja pokazała nam jak to zrobić, jak wielkodusznie oddać się Bogu do całkowitej dyspozycji… a później krok po kroku jak oddanie to realizować… zapominając o sobie samej, bo wiedziała od początku, że to Bóg wszechmocny sam wszystko wypełni… Magnificat  to jej „opowieść” o Bogu, któremu Maryja zawdzięcza wszystko… a z Maryją także każdy z nas… na wieki na zawsze…

  Zachwycając się tym niedoścignionym wzorem  wiary, ufności, zawierzenia i oddania  się  Panu Bogu , nie poprzestawajmy na zachwycie… W naszym  myśleniu, decyzjach i działaniu stawajmy się coraz bardziej podobni do pokornej Służebnicy Pańskiej, która nie skupia na sobie, ale całą swoją postawą , oczami, oddaniem, miłością wskazuje na Boga… jest jak „witraż” przenikany przez światło słońca… bez tego światła najpiękniejszy witraż pozostaje niemy…

… a Bóg ze swego  miłosierdzia, z nieskończonej miłości  daje nam poznać te wielkie tajemnice … niech nasze serca i umysły przepełnia radość ze względu na mądrość Boga , który wychowuje  nas do posłuszeństwa w wierze (Rz 16, 25-27), bo tylko Pan Bóg Wszechmogący jest naszą mocą i siłą…:) :) :)…
    
                                                                                   Elżbieta

 Liturgię słowa z dzisiejszej niedzieli znajdziemy pod poniższym linkiem:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.