Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

17.11.2014

Pytanie o rozumienie Wiary.

 ( Zachęcamy, żeby nie bać się długości i przeczytać tekst Elżbiety do końca, bo temat jest ważny.    Aneta i Sławek)

…Maryjo wspomożycielko wiernych, Maryjo ucieczko grzeszników, Maryjo, Matko nasza, Maryjo Bramo Niebios … wstawiaj się za nami… módl się z nami i za nas… pokornie prosimy… Maryjo, która prowadzisz do Jezusa  pomóż  byśmy szukali właściwego rozumienia Słowa Bożego…

  Zdarza się, że niektórzy mają wątpliwości w rozumieniu pewnych kwestii związanych z wiarą… ludzka rzecz … Niezrozumienie powinno nas prowadzić do szukania wyjaśnienia, bo ceną jest zachowanie czystości wiary… Jeden z wielu problemów pojawia się wówczas kiedy spotkamy się z braćmi w chrześcijańskiej  wierze, czy może nawet z katolikami, którzy nie uznają kultu Maryjnego oraz kultu Świętych. Koronnym argumentem używanym przez te osoby na potwierdzenie słuszności ich stanowiska jest miedzy innymi  wers  z pierwszego listu do Tymoteusza:

 „ Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,”

  Do zrozumienia problemu konieczne  jest  znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak należy rozumieć  to, że Pan Jezus jest jedynym „pośrednikiem”… Aby to wyjaśnić trzeba odwołać się do pozostałych pięciu fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu  opisujących poszukiwane słowo, a także  uzmysłowić sobie potoczne znaczenie słowa „pośrednik”…

  Rozpowszechnione znaczenie słowa „pośrednik” przywołuje nam na myśl kogoś, kto stoi pomiędzy dwoma innymi osobami, negocjując w sporze, przekazując informacje, aby doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Takie samo znaczenie ma słowo „pośrednik” w języku greckim.  Jednak… chociaż takie rozumienie słowa „pośrednik” jest powszechne, odbiega zasadniczo od tego znaczenia, które odnajdujemy w Nowym Testamencie w odniesieniu do Pana Jezusa.

 Sam Pan Jezus wyjaśnia na czym polega Jego pośrednictwo:

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”
(J 14,6)

 „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,9), 

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12 )…

Jezus –  to jedyny Zbawiciel, a więc w odniesieniu do Jezusa słowo „pośrednik” oznacza  Zbawiciel…

Greckie słowo „pośrednik” występuje w Nowym Testamencie /w Biblii Tysiąclecia/ sześć razy i jest rozumiane następująco:

Ga 3, 19  - „Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika”  – jest tu mowa o Starym Przymierzu, a więc słowo „pośrednik” dotyczy Mojżesza;

Ga 3, 20  - „Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden”     Istnieje kilkaset prób wyjaśnienia tego wersu, jednak bibliści zgadzają się, że chodzi tu o pośrednika przymierza;

Hbr 8, 6  - „Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach” -  dotyczy Jezusa jako Pośrednika Nowego Przymierza;

Hbr 9, 15 - „I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy” -  dotyczy Jezusa jako Pośrednika Nowego Przymierza;

Hbr 12, 24  - „(…) do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla” - dotyczy Jezusa Jako Pośrednika Nowego Przymierza;

1 Tm 2,5 - „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie” – Jezus jako pośrednik, który wydał samego siebie… „pośrednik” oznacza  tu Kogoś, kto składając ofiarę z Siebie zbawił ludzi, jest  Pośrednikiem Nowego Przymierza, czyli Zbawicielem, który wciąż wstawia się za nami jako Obrońca i dokonuje pojednania z Ojcem.

Nowe Przymierze usunęło w cień Stare Przymierze - zawarte między Bogiem a narodem wybranym na Synaju, za pośrednictwem Mojżesza, który złożył także ofiarę z cielców. Mojżesz reprezentował naród wybrany,  stał pomiędzy Bogiem a ludem, a jednak  nie był traktowany przez Izraelitów jako ktoś, przez kogo należy zanosić modlitwy do Boga. Natomiast  Nowe Przymierze, które  zawarł  Pan Jezus jako  ofiarnik = Kapłan, czyni Go Jedynym  Zbawicielem ponieważ jest jednocześnie Kapłanem i Ofiarą.

To „ w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5), a Jego Krew obmywa nas  z wszelkiego grzechu… to jest właściwy kontekst  dla rozumienia słowa „pośrednik” w odniesieniu do cytowanych  wersów Nowego Testamentu. Słowo „pośrednik”  w odniesieniu do Pana Jezusa oznacza więc: Tego, kto przez ofiarę z siebie zbawił wszystkich ludzi i błędnym  byłoby twierdzenie, że pośrednictwo Pana Jezusa polega na potocznym rozumieniu słowa pośrednik, że dotyczy przekazywania modlitw i przynoszenia odpowiedzi od Ojca.


 Z przytoczonych wersów Nowego Testamentu  wcale nie wynika więc, że nie wolno polecać innym naszych intencji do modlitwy. Nawet ci którzy nie uznają Świętych kanonizowanych proszą o modlitwę współbraci ze wspólnoty, do której należą… 
   A jaka jest różnica między proszeniem o pośrednictwo tych Świętych, którzy jeszcze żyją tu na ziemi, a tych Świętych, którzy już są w Niebie? Zasadniczo tylko ta jedna, że żyją w różnych rzeczywistościach :) …
Należy tu jeszcze dodać, że według autorów Nowego testamentu określenie  „święty” odnosiło się do wierzącego brata lub siostry, każdego ochrzczonego, który  wierzył w Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka… a jednak :)  każdy :)  żyjący w łasce uświęcającej jest święty…
  
  Ostatecznie przekazywanie komuś intencji do modlitwy to jest tylko skrót myślowy, bo nie modlimy się do świętych, a jedynie do Boga, bo tylko On ma moc zrealizować nasze błagania, a  święty jest tylko pośrednikiem, który wstawia się za nami. Jeśli ktoś rozumie zwrot modlę się do świętego, tym sensie, że ten święty  niezależnie od Pana Boga może przyjść modlącemu się z pomocą, to trwa w błędzie, który określa się słowem idolatria. 
  
   Podobnie jest, kiedy modlimy się „ Zdrowaś Maryjo”… wypowiadamy  prośbę „ Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej… ściśle mówiąc  nie modlimy się do Maryi, ale prosimy Matkę Pana Jezusa, aby  wstawiała się za nami do swojego Syna… podobnie jest, kiedy prosimy Najświętszą Panienkę w innych modlitwach… podobnie jest z zanoszeniem próśb przez pośrednictwo Świętych kanonizowanych… podobnie jest z zanoszeniem intencji na stronę Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej… :) :) :) 

… możemy mieć najlepszych kaznodziei, katechetów, teologów… ale jeśli osobiście nie szukamy zrozumienia wiary, nie czytamy Pisma Świętego i nie dążymy do odnajdywania Jego sensu, to jak  będziemy umieli bronić Prawdy, którą przyniósł nam Jezus Chrystus ? 

      Elżbieta


1 komentarz:

 1. Elu dziękuję za podjęty i wytłumaczony, z Biblią w ręku, temat pośrednictwa Pana Jezusa, oraz wstawiennictwa, Maryi, Świętych, czy nawet nas, posługujących właśnie w Modlitwie Wstawienniczej.
  Proszący są na początku. My stajemy z miłości razem z nimi. Następnie są Ci, którzy są coraz bliżej Boga....

  Pan Bóg nas wszystkich wysłuchuje.
  Gdyby myśli nasze były zbieżne z myślami Bożymi, nie byłoby problemu modlitwy, jakoby, niewysłuchanej.

  Dziękuję za Twoje ubogacające pisanie. :)

  Sławek

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.