Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

8.09.2014

„MĄDROŚĆ EWANGELII” - Eliza poleca

 

           Wybaczcie moi kochani, że znów zacznę trochę pesymistycznie, ale myślę, że trochę w tym prawdy jest, że w dobie naszej obecnej rzeczywistości, utyka miłość bliźniego.  Dlaczego tylko o miłości bliźniego mowa? Bo tylko na tym chce się teraz skupić, nie znaczy to, że na polu miłości do Pana Boga, nasza zabiegana ludzkość nie ma sobie nic do zarzucenia….

          Ale ma być o nas. Pozwólcie, że przytoczę fragment Pierwszego Listu Św. Jana dla dopełnienia myśli, której w całości nie da się lepiej przekazać: 
    „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha” (1 J 4, 7-13).   

         I może lepiej spożytkować nasz wspólny czas nie na wyliczanie i argumentowanie naszych złych zachowań lecz na spojrzenie ku dobru… to też chyba jest zwyciężanie zła dobrem.
                  
      FRANCESCO BERSINI „MĄDROŚĆ EWANGELII”

            Kiedy czytałam poszczególne fragmenty książki, którą chcę Wam dzisiaj polecić zachwycała i ujmowała mnie troska autora tejże książki, która prześwietlała wręcz jego słowa. Troska o bliźniego. Taki szczególny rodzaj miłości. 
        

        Grzech jest wielkim nieszczęściem człowieka. Najlepiej ukazał ten problem Jezus mówiąc do naszego Niebieskiego Taty kiedy Go krzyżowano 
  „Ojcze przebacz im , bo nie wiedzą co czynią.” 
       Pamiętam, że w czasie  kiedy przeżywałam swoje nawrócenie, bardzo długo płakałam, właśnie, nad rzeczywistością grzechu.
   Był to czas, kiedy ja jedna, spośród ludzi, których wtedy uważałam za  przyjaciół otrzymałam łaskę „przejrzenia”.

       Bo nasze grzechy sprawiają , że zamykają nam się oczy …

Nie było we mnie grama wiary i czułam się zupełnie bezsilna wobec zła w którym tkwili po uszy moi bliscy. Dopiero po  czasie zaczęłam się modlić i smutek ustał.
        Ja  zaczęłam się modlić, ale dostrzegam właśnie w tej chwili pewną absolutnie przepiękną rzecz, rację autora książki!  To nie nasze wysiłki, modlitwy i całopalenia zwyciężają dzieła Szatana, ale właśnie Ewangelia, bo nią jest Pan nasz Jezus Chrystus.  W Niej jest ukryte nasze Życie!!!

Ufając Jemu i żyjąc Nim otrzymujemy udział w Zbawieniu.

             Bóg jest Miłością i chwała Panu!

Jak napisałam,  książka ta nosi tytuł „ Mądrość Ewangelii”. Zapisana jest w formie rozważań i  teraz już jestem pewna, że gdyby udało nam się sięgnąć codziennie po jeden jej punkt, który zazwyczaj mieści się na stronie lub dwóch i rozważyć,  bardzo pomoglibyśmy Panu Jezusowi. Kto wie może udałoby się nam ustalić pewną wspólną intencję modlitewną, z którą z wiarą będziemy sięgać po tę książkę… proponuję modlitwę za młodzież na całym świecie, tak wiele jej grozi, jeśli każdy młody chrześcijanin nie utkwi mocno wzroku na naszym Panu i Zbawicielu, który jako jedyny może spełnić pragnienia ludzkiego serca i umysłu zatraci ten Dar.

A więc drogi bracie i siostro myślę że warto, książka jest dostępna w Internecie poszukajcie sami, a też nie wiele (jak na książkę )kosztuje .

  I proszę Was jeszcze byście przeczytali jej wstęp napisany przez autora , zamieszczam go w tym artykule:


       „Ceń sobie tę książkę. Napisana została na klęczkach. Niech stanie się dla ciebie doradcą, przyjacielem, zwiastunem nadziei. Czytaj ją, uczyń ją przedmiotem swoich rozmyślań i normą swego życia. Jest owocem doświadczenia i przeżytego życia. Nie czytaj jej w sposób ciągły, ale wybieraj poszczególne rozdziały według potrzeb twego ducha. Napisał ją ktoś, kto jak ty przeżył te same problemy i starał się rozwiązać je w świetle wieczności, traktując jako cenny skarb zasady postępowania świętych, którzy żyli na tym krótkim ziemskim wygnaniu z umysłem i sercem skierowanym ku niebu. Przykro to stwierdzić, ale tak jest. Większość ludzi żyje poza realiami życia; kocha marność i szuka kłamstwa (por. Ps 4,3). Interesuje się wieloma rzeczami, ale zapomina o sobie. Nie lubi myśleć o problemach, których nie może rozwiązać ludzkim rozumowaniem. Woli raczej rozrywkę. Mocno przywiązuje się do rzeczy przemijających, a zaniedbuje wieczne (por. 2 Kor4,18).  Stronice te, nie umniejszając wartości twych doczesnych obowiązków, pragnęłyby, abyś zaczął przeżywać prawdziwe wartości życiowe. Staraj się wejść w samego siebie i usiłuj wznieść się duchem ponad rzeczy przemijające. Pozwól, aby cię wzięły za rękę. Sprawią, że pośród ciemności świata zabłyśnie przed twym duchem światło wiary (por Wj 10,23). Ukażą ci drogę życia i nauczą cię ścieżki mądrości; mądrości Ewangelii i życia, które nie zna zachodu. Nie znajdziesz w tej książce wzniosłych słów czy przekonywujących traktatów ludzkiej mądrości, ale orędzie boskiej mądrości objawionej przez Ducha, który zna tajemnice Boga. Jeśli zostaniesz ożywiony przez Ducha, stronice te staną się dla ciebie mocą Bożą, gdyż tylko z pomocą Ducha Świętego będziesz zdolny je zrozumieć. Człowiek ziemski ich nie rozumie, będą dla niego głupstwem (por. 1 Kor 2,14). Wzywaj tego słodkiego Gościa duszy, zanim zaczniesz je czytać. Jeśli nie oświeci cię Duch, nie będziesz mógł poznać drogi mądrości ani nie potrafisz biec jej ścieżkami (por. Ba 3,23), bowiem to, co jest świetliste w Bogu, stanie się zupełną ciemnością dla twego umysłu. „ Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż który nabył roztropności. Bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto " (Prz 3,13n). Bogactwa są niczym w porównaniu z nią. Bijący od niej blask nie oślepi cię. Przyjdą z nią wszelkie dobra. Bóg kocha tego, kto przebywa z mądrością, gdyż jest ona jaśniejsza od słońca, porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo. Po tamtej następuje noc, a mądrości zło nie przemoże (por. Mdr 7). Obyś mógł nauczyć się z tych stronic prawdziwej mądrości, mądrości serca (Ps 90,12), sądzę bowiem, że kto nie kocha, nic nie wie”.

                                                                                                           Francesco Bersini        

     Z życzeniem wytrwałej dla nas modlitwy        Eliza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.