Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

6.09.2014

Księga Rodzaju 49 - Jakub Błogosławi swoich synów.


   49 rozdział Księgi rodzaju - kolejne błogosławieństwo... było już tyle pisane na ten temat... a jednak, w tym tekście też jest pewne przesłanie.
  Jakub znowu błogosławi swoich synów. Nad każdym z nich wypowiada słowa błogosławieństwa, przepowiadając co czeka ich dalej w życiu.
Można pomyśleć, no tak, ale nie każdemu życzył dobrze.
Czy to jest błogosławieństwo?
A może przekleństwo?
Tak, to też jest błogosławieństwo, ale takie, na jakie sobie zasłużyli.

 " Wszyscy ci - to dwanaście szczepów izraelskich, oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił."

  Jednak mimo tego, że niektórzy postępowali niegodnie w swoim życiu, to wobec nich i przez nich ma się wypełnić obietnica.
Czytając błogosławieństwo Judy, można dostrzec proroctwo przyjścia Mesjasza z tego rodu.

 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: 
jak lew czai się, gotuje do skoku, 
do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? 
Nie zostanie odjęte berło od Judy 
ani laska pasterska spośród kolan jego, 
aż przyjdzie ten, do którego ono należy, 
i zdobędzie posłuch u narodów! 

  Jak możemy przeczytać w innych fragmentach Pisma Świętego właśnie na tych, którzy żyją wg. Bożych praw, spływają szczególne, łaski, błogosławieństwa.

 Przytoczę dla przykładu fragment Psalmu 112. który o tym mówi

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana,
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.

  Zatem jak widzimy, błogosławieństwo, które otrzymujemy jest pewną konsekwencją wypływającą z naszego życia.
Jakie życie takie błogosławieństwo...

   Aneta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.