Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

23.02.2014

Grzesznik, Świętym.

  Świętość.

To mój i Twój cel.
 Powiesz może… ja? Ależ gdzie tam….

  Jeśli jesteś w relacji z Panem Bogiem i chcesz w niej pozostać na zawsze, to jest to jedyna opcja.

   Jaka jest inna? No bo jednak jest….

 Polecam tekst na naszej stronie sprzed tygodnia,  „Radykalnie”.
Już, nawet, sama grafika pokazuje, jakie mamy wybory.

   Czytania dzisiejszej niedzieli mówią o tym, do czego jesteśmy powołani i jak to osiągnąć.

Mówi o tym Pan Bóg.

 „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”
Kpł. 19.2

  Chyba już żadnego „ale” nie ma?
Jeśli jednak, to wczytajmy się w dzisiejsze czytania z Psalmem włącznie i do dzieła.
 Jezus Chrystus otworzył nam drogę do Świętości, ale wybrać i przejść nią, musimy sami.

 Do spotkania w Niebie

  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.
 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Ef.1.3-4

  Sławek

 Czytania z niedzieli 23.02.2014r.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana,*
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana*
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
Oto słowo Pańskie.

1 komentarz:

  1. Jak wielką Miłością darzy nas Bóg, który pomimo naszych upadków nie zamyka nam drogi do świętości.Wciąż daje nam tyle możliwości do tego aby się pozbierać i wstać... za każdym razem czeka na nas z wyciągniętą ręką...a my? Obyśmy potrafili powstać, strzepnąć ten brud z siebie i iść za Nim dalej... najważniejsze, aby się nie poddawać, tylko wyciągać wnisoki i unikać tego co powoduje, że upadamy... Nikt nie jest doskonały, ale mając tą świadomość łatwiej nam będzie walczyć z naszymi wadami i słabościami...

    OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.