Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

25.01.2014

Księga Rodzaju 28 - 29 "Po ludzku, czy raczej po Bożemu?"

Rozdział 28, to opis wędrówki Jakuba do Charanu, gdzie ma znaleźć dla siebie żonę.
Kiedy jest zmęczony , układa się do snu. Śni mu się drabina sięgająca nieba, a na niej aniołowie wchodzący na górę i schodzący na dół.
Drabina i Aniołowie, to, jakby obraz pośrednictwa między nami, a Bogiem.
Korzystajmy z tego. Przypomnijmy sobie np. o swoim Aniele Stróżu.
Ale drabina, to również po prostu użyteczny przedmiot….

Człowiek nie przedmiot, ale użyteczny, pomocny dla drugiego mógłby być, a raczej powinien.
Tak jeden dla drugiego pomocą być....
Zbyt piękne, żeby było powszechnie prawdziwe?

Rozdział 29... Jakub pada ofiarą podstępu Labana. Zamiast Racheli, wybranej przez Jakuba, przychodzi do niego Lea, jej starsza siostra. Według tradycji, nie godziło się wydawać jako pierwszej, młodszej córki i dlatego podstępnie Laban podesłał Jakubowi swoją starszą córkę.
W końcu, jednak dochodzi do zaślubin z Rachelą, ale to z Leą Jakub będzie miał pierworodne potomstwo, nie z umiłowaną Rachelą.
Czy taki był Boży Plan? Rachela była bezpłodna, więc nie mogło z niej zrodzić się obiecane potomstwo, z którego miał się narodzić Mojżesz, Dawid…. Jezus.
Z tego zła – podstępu Labana, jednak, Pan wyprowadzi dobro .

I nieraz w swoim życiu mamy okazję doświadczyć tego, jak wyrządzone zło, Pan Bóg obraca w dobro.

Przy okazji. Z listu do Rzymian 5, 18 -21
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Plany ludzkie i plany Boże….
Człowiek stara się w życiu, ale czasem kombinuje.
Trzeba trwać przy Bogu i wtedy się starać.
Może nie wyjdzie z tego kombinacja.
Zawsze Wola Twoja Panie.

Aneta i Sławek

1 komentarz:

  1. Od kilku dni w podziw wprawia mnie właśnie Boża Opatrzność i bądź co bądź, Miłosierdzie Boga... bo patrzę na to, jak Bóg potrafi być NIE WZRUSZONY wobec dziejącego się zła. Zrozumcie mnie dobrze "dostrzegam" to nie znaczy "akceptuję". Chodzi mi o to ,że Bóg nie zawsze od razu reaguje czy interweniuje.Jest tak jak piszecie ,że ze zła w końcu wyprowadza dobro.Jestem pozytywnie zdumiona.

    OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.