Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

24.11.2013

Chryste. Bądź Królem każdego z nas.Na zakończenie dzisiejszego, pierwszego czytania z Ks. Samuela, dowiadujemy się, co uroczyście uczyniła starszyzna Izraela.
 

 „Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.”

 W Psalmie powtarzamy:

 „Idźmy z radością na spotkanie Pana”

  W drugim czytaniu z Listu do Kolosan mamy zachętę do dziękczynienia.

  „Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego syna.  W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.”

Dalej czytamy również takie słowa.

„On jest Głową Ciała, to jest kościoła.”

Na zakończenie Ewangelii, spotykamy się z postawą, której należy życzyć każdemu człowiekowi.

   „Lecz drugi, karcąc go rzekł:  Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On niczego złego nie uczynił.
 I dodał: Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa.”
 Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci.  Dziś ze Mną będziesz w raju.”

   Przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 
Jest to jednocześnie ostatnia niedziela roku liturgicznego i zakończenie Roku Wiary.

Jak przeżyliśmy ten rok?

 Mamy jakieś dobre podsumowanie, finał naszego trwania? Czy może teraz coś się zacznie dziać w naszym życiu?

Każda chwila jest dobra, nawet ostatnia, świadoma chwila naszego życia, aby zapragnąć Jezusa.

Tylko po co tyle czekać?

  Nikt nie namaści Jezusa Chrystusa na Króla naszego życia, jeśli nie uczynimy tego sami.
W swoim sercu, w umyśle, w swojej woli, powinniśmy to uczynić.
Dobrze by było:  raz i na zawsze.

  Idźmy więc do Jezusa. Dziękujmy za wszystko i namaśćmy Go na Króla naszego życia.
Bądźmy wierni.
  Nie tylko wtedy, gdy z uśmiechem zaczynamy i kończymy kolejny dzień, naszego udanego życia, ale również wtedy, gdy spotykamy na swojej drodze Krzyż.

 Chryste Króluj.  Chryste Zwyciężaj!

 Jezu, proszę, wspomnij na mnie ze Swojego Królestwa.

  Sławek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.