Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty

05.09.2020

Pierwsza sobota miesiąca. Wynagrodzenie Najświętszej Maryi Pannie.


  "Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

04.09.2020

Pierwszy piątek miesiąca. Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.

04.07.2020

Maryjna sobota. Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

04.04.2020

Maryjna sobota. Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.


  Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem, pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 
Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje i właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. 
  Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. 
Amen. 

03.04.2020

Droga Krzyżowa ze Świętym Janem Pawłem II


  „Chciałbym mówić do was - do każdego osobno - o Jezusie Chrystusie, o Tym, który wziął na siebie wszelkie ludzkie cierpienie, aby przynieść zbawienie całemu światu. 

  Bóg was miłuje jako swoje uprzywilejowane dzieci. Jesteście w szczególny sposób moimi braćmi i siostrami z dwóch powodów; ze względu na miłość do Chrystusa, która nas jednoczy, a w szczególności dlatego, że macie głęboki udział w tajemnicy Krzyża i Odkupienia Jezusowego.”
   
 To słowa Świętego Jana Pawła II, pochodzące z niespotykanych rozważań,  z jednej ze stacji Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
  Rozważania Drogi Krzyżowej, do której przejścia chciałbym zachęcić w tym szczególnym czasie - dzień po 15 rocznicy odejścia Św. Jana Pawła II, i przy ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tym nabożeństwie w świątyni.
    
  Na rozważania składają się słowa Św. Jana Pawła II, słowa o Jego życiu i posługiwaniu,  ale również słowa, wspomnienia innych osób, zarówno duchownych, jak i świeckich.
 Wielkie bogactwo myśli…
    
Zapraszam na Drogę Krzyżową:

02.04.2020

Pierwszy czwartek kwietnia 2020 roku ... 15 rocznica odejścia do Domu Ojca, św. Jana Pawła II w Jego modlitwach za pasterzy kościoła.


  2 kwietnia 2005r, to dzień naszego rozstania się, na tym świecie, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Tyle lat pontyfikatu, tyle spotkań z Nim, wielu z nas.
Tyle troski i słów wypowiadanych do Polaków przez … naszego Papieża…

Ile z nich żyje w nas przez cały czas?

  Dzisiaj, oprócz 15 rocznicy odejścia do Domu Ojca, Świętego Jana Pawła II,  przypada również,  pierwszy czwartek miesiąca, dzień w którym, wspominając ustanowienie przez Pana Jezusa, Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, modlimy się w sposób szczególny za duchowieństwo i osoby konsekrowane.
   Dziękując za dar i przykład życia Świętego Jana Pawła II, módlmy się, w ten dzisiejszy dzień, Jego słowami za pasterzy kościoła i osoby konsekrowane, oraz o to, aby ich nigdy nie zabrakło.

Modlitwa św. Jana Pawła II za osoby konsekrowane
Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.
Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, a wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu. kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca. okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna. aby ci. którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.
O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen

Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy
Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, żeby opuścili na zawsze swe rodziny i ziemię ojczystą i pojechali tam, na ziemię sobie nieznaną, głosić Ewangelię tym, których uważali za swoich braci. Błogosławiony bądź, Boże, za wszystkie łaski, jakie spłynęły na ten lud przez ich słowa, przez ich ręce oraz za ich przykładem. Poświęcili oni swoje życie do końca. Spraw, o Panie, aby ten Kościół, zroszony ich potem i krwią, osiągnął dojrzałość, aby zrodził wielu synów i córek, którzy zastąpią tych, co odeszli, ażeby imię Twoje było wielbione na całej ziemi. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia; daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

27.03.2020

Droga Krzyżowa w trudnym obecnym czasie...


  Kolejny piątek Wielkiego Postu 2020r.  Dzień rozważań stacji Drogi Krzyżowej… które w sposób tradycyjny, w świątyniach się nie odbędą.

Nasze serca, jednak mogą Panu Jezusowi towarzyszyć w indywidualnej, osobistej Drodze Krzyżowej.
Mogą to być rozważania z głębi serca, które w danej chwili popłyną, ale mamy przecież wiele możliwości wspomagania naszego modlitewnego kroczenia za Panem Jezusem, a nawet współuczestniczenie w Drodze Krzyżowej, jakby na żywo, chociaż online. Każda możliwość jest w tym wypadku lepsza, niż wszelkie zaniechanie.
   
 Jedną z propozycji, mogą być słowa rozważań Drogi Krzyżowej przygotowane specjalnie na ten, tak bardzo trudny czas, i to na wielu odcinkach życia społecznego, jak i duchowego.  
   
  Z miłością idźmy za Jezusem, przepraszajmy za wszelkie zło i prośmy Go o dar kolejnej łaski dla kościoła, Ojczyzny naszej, świata całego, naszych bliskich i każdego z nas, która jest teraz nam wszystkim tak bardzo potrzebna.

25.03.2020

Maryjo «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, » Łk, 1,28
Stańmy razem do modlitwy na apel Ojca Świętego dzisiaj o godzinie 12.00

  
  

Maryjo, Matko nasza, prosimy, módl się z nami i za nami.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Odmówmy

Anioł Pański,
Ojcze nasz
i 3 razy Zdrowaś Maryjo

21.03.2020

Maryjna Sobota z Stefanem kard. Wyszyńskim


   Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

  Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
    
  Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.