Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty

23.01.2020

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan    Czego pragnął Pan Jezus?

  Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J.17. 11b

   Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.   I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.   Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
 J.17.20-23

  Do czego zachęcał Apostoł Paweł?

18.01.2020

Maryjna sobota - Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry...


Jesteś tuż obok mnie,
jesteś ze mną... 

  Proszę bądź ze mną zawsze Maryjo.

                                                    Sławek

https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w

16.01.2020

Modlitwa Anny... i nasza...

1 Anna modliła się, mówiąc:
«Raduje się me serce w Panu,
podnoszę czoło dzięki Panu,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
2  Nikt tak święty jak Pan,
prócz Ciebie nie ma nikogo,
nikt poza Tobą, nikt taką Opoką jak Bóg nasz.
3  Nie mówcie więcej słów pełnych pychy,
z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe,
bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym:
On waży uczynki.

11.01.2020

Maryjna sobota - Modlitwa porannaO Niepokalane Serce Maryi,
mojej ukochanej Matki,
ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
by ona była przeżyta dobrze,
pobłogosław wszystkie modlitwy,
by były odmówione pobożnie,
wszystkie prace, by zostały uświęcone
i wykonane zgodnie z Wolą Bożą,
wszystkie myśli i słowa,
by nie zakradła się do nich niegodziwość,
a wreszcie wszystkie skłonności,
aby były całkowicie skierowane do Boga.

01.01.2020

Z modlitwą w Nowy Rok 2020... Życzenia noworoczne

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech rozpromieni nad nami swe oblicze!
  Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.
  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
  Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
  Ziemia wydała swój owoc;
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
  Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!
Psalm 67, 2 - 8


  Ps. W Nowym Roku 2020 życzę Każdemu, aby ten rok upływał tak, że gdy będzie się kończył, to żal będzie się z nim żegnać.

29.10.2019

Różaniec - prosta droga do nieba


 W Kaplicy Sykstyńskiej jest scena Sądu Ostatecznego malarstwa Michała Anioła, gdzie tylko jednej  duszy udaje się uniknąć piekła, zostaje ona przeniesiona do raju uchwyciwszy się różańca.
To ukazuje potęgę modlitwy różańcowej, która jest narzędziem, by uczyć się prawd wiary. 

Dzięki niemu poznajemy zdarzenia z życia Jezusa Chrystusa na ziemi i przeżywamy je razem z Maryją.
Dlatego trzeba, abyśmy zawsze w różańcu widzieli potężny oręż, który prowadzi do zwycięstwa w naszych wewnętrznych zmaganiach. Jest nieprzerwanym aktem wiary, nadziei i miłości, aktem uwielbienia i zadośćuczynienia. Odmawiając różaniec towarzyszymy Jezusowi, Maryi i Józefowi, wsłuchujemy się w ich rozmowy, zobaczyć możemy jak dorasta nasz Zbawiciel a potem podziwiać trzydzieści lat Jego ukrytego życia. Jesteśmy obecni przy Jego męce i śmierci oraz Zmartwychwstaniu. Jednym słowem rozważamy każdą chwilę życia Jezusa Chrystusa.

Rozważania do części chwalebnej.

Tajemnice chwalebne przypominają nam, że Bóg jest wszechmocny, do Niego należy wszelka władza na ziemi i w niebie. Ujawniają, że ostatnie słowo należy do Boga. On jest mocą! A ta moc w słabości
naszej codzienności się doskonali.

I. Zmartwychwstanie
Jezus zmartwychwstał! Nie ma Go już w grobie.
Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią.
Abyśmy nigdy nie umarli przez grzech, aby nasze duchowe zmartwychwstanie trwało na wieki.


1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

II. Wniebowstąpienie
Jezus odszedł do swojego Ojca.
Obłok zabiera Go nam sprzed oczu.
Czujemy się osieroceni, ogarnia nas smutek ale idziemy do Maryi
szukać pocieszenia.

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

18.10.2019

TAJEMNICE ŚWIATŁA - Rozważania Agnieszki


1. CHRZEST PANA JEZUSA W  JORDANIE
Chrzest jest początkiem wszystkiego. Początkiem prawdziwego życia każdego człowieka. Początkiem jego drogi na teraz i na wieczność.
Chrzest był początkiem zbawczej drogi Jezusa Chrystusa, który jako prawdziwy Bóg właściwie go nie potrzebował, ale uniżył samego Siebie dla nas, dał nam wzór właściwego początku.
To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie” 
– Czy wypełniam to proste polecenie, jakie rozległo się nad Jordanem z Nieba? Słucham Jezusa, czy słucham świata? Jak dziś wygląda moja chrzcielna biała szata? Czy nadal jest biała? Co z płomieniem mojej wiary? Jaką świecę niosę dziś po drodze mego życia? Niech te pytania postawi sobie każdy z nas. Maryja winna być dla nas przykładem.

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

2. PIERWSZY CUD PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” – te słowa Maryi wypowiedziane na weselu w Kanie Galilejskiej należy traktować jak prośbę i rozkaz zarazem. Przy chrzcie Ojciec prosi o wysłuchanie Syna. Matka postępuje o krok dalej. Nie należy tylko słuchać, ale także działać.

10.10.2019

Tajemnica V Radosna Znalezienie Jezusa w świątyni. Świadectwo."Czemuś nam to uczynił?"
  Ofiary gwałtu najpierw to pytanie kierują do swego oprawcy, potem do Boga, gdy czyn ten przynosi konsekwencje w postaci dzieciątka.

  Jeśli nie znajdują na nie odpowiedzi zabijają niewinną istotkę. Bo co ja jestem winna?

 Ty jeszcze nic, ale będziesz winna śmierci jeśli zabijesz.

  A co winne jest to dziecko? Co ono zrobiło złego? Nie dosyć, że ma ojca gwałciciela, to czy musi mieć matkę morderczynię? Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa. Dla żadnego.    Można zrozumieć, że trauma po gwałcie jest tak wielka, że kobieta nie chce wychowywać tego dziecka. Są przecież szpitale, czy okna życia, gdzie można zostawić dzieciątko bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji… A jeśli obudzi się w skrzywdzonej kobiecie instynkt macierzyński, to wychowa to dziecko na wspaniałego, wartościowego człowieka.

 Po upadku powstania warszawskiego Niemcy zadali  gwałt setkom Polek, wiele z nich urodziło dzieci. Ich potomkowie zasiedlają teraz Warszawę. Nie dajmy się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. 
  
 W tej tajemnicy pomódlmy się za ofiary gwałtu, i ich dzieci aby umiały wybaczyć i z Bożą pomocą przezwyciężyć wszelkie zło.
                                                                   
                                                                 Alina


1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu
 

POLECAM PRZEJMUJĄCE ŚWIADECTWO, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE PROTESTEM I WOŁANIEM ZA ŻYCIEM

08.10.2019

Tajemnica IV Radosna Ofiarowanie w świątyni.

"A Twoją duszę miecz przeniknie"
  Te słowa Symeona skierowane do Maryi, słyszy każda kobieta, która dowiaduje się, że jej nienarodzone jeszcze dziecko urodzi się chore. Jaki to musi być straszny ból, jaki to musi być straszny bunt? Tysiące pytań….  Dlaczego mnie się to przytrafiło, dlaczego to moje dziecko? Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
   
  Jak sobie poradzę , czy dam radę?
   
  Dasz radę jeśli zaufasz Bogu, nie ludziom. Oni wmawiają ci, że to wielki ciężar, Bóg nigdy nie daje ci ciężarów nie do udźwignięcia. Skoro dał ci chore dziecko, to wie, że sobie poradzisz. Zabójstwo to najgorsze co możesz zrobić. Każdy chce żyć. A jeżeli twoje dziecko umrze zaraz po porodzie, to ty wyjdziesz ze szpitala jako matka, nie morderczyni.
                                                               Alina

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu

05.10.2019

Maryjna sobota - Poświęcenie siebie Najświętszej Maryi Pannie. ( Z mojego modlitewnika ) Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie  
  Pani moja, Święta Maryjo!
Ja Twej łasce i osobliwie
straży i miłosierdziu Twemu,
dzisiaj i każdego dnia,
 i w godzinę zejścia mego,
duszę moją i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
Wszystkie uciski i dolegliwości moje,
życie i jego koniec Tobie oddaję;
aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę,
przez zasługi święte Twoje,
wszystkie moje uczynki były sprawowane
według woli Twojej i Twojego Syna.
Amen.                                                                                                                  Sławek 


 Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie
"Chwała na wysokości Bogu, a za ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

   Wolą Boga jest nasze życie, najpierw te doczesne na ziemi, a potem te wieczne razem z Nim. Ludzie dobrej woli powinni zawsze bronić życia. Lekarze, powinni zachęcać matki do urodzenia swoich dzieci. Matki powinny rodzić, nie zabijać. A słuchają fałszywych autorytetów i brną ku przepaści...

04.10.2019

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Październik 2019r

Motto przewodnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,

03.10.2019

Tajemnica II Radosna Nawiedzenie Świętej Elżbiety


  "Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie"
Elżbieta i Maryja, dwie kobiety, dwie przyszłe matki. Pierwsza, to starsza już kobieta, mężatka. Przyjęła stan błogosławiony z radością.

  Od lat czekała na ten moment i nie wyobrażała sobie, że nie mogłaby go przyjąć. Nie wmawiała sobie, że jest za stara, że sobie nie poradzi, że jej mąż to kaleka. Przyjęła Boży Dar z miłością i wielką radością. Wiele kobiet, w dzisiejszych czasach szuka częstych wymówek, aby się uchylać od odpowiedzialności... bo  jest za stara, inna za młoda, kolejna ma już czwórkę dzieci i nie potrzebuje kolejnego.
  Jakie to proste i wygodne. A czy ktoś się zastanawia kim będzie to dziecko kiedy dorośnie? Może cenionym lekarzem , albo naukowcem? A może świętym?
Między narodzonym z niewiast nie było większego od syna Elżbiety.

 Módlmy się w tej tajemnicy za wszystkie matki oczekujące potomstwa, aby ten czas był dla nich źródłem nieustannej radości.
                                                           
                                                                         Alina

1x Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 
1 x O mój Jezu...

01.10.2019

Rozważania tajemnic Różańca we Wspólnocie Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej. Tajemnica I Radosna Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.


  Rozpoczynamy październik, miesiąc Nabożeństw Różańcowych i jednocześnie  miesiąc naszej szczególnej, osobistej modlitwy na różańcu. 
   
  Chcielibyśmy zaproponować i zaprosić do rozważania tajemnic Różańca z naszą wspólnotą Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej. 
Zapraszamy uczestników naszej modlitewnej wspólnoty, jak również każdego, kto zagości na naszej stronie do modlitwy, ale również, do dzielenia się swoimi zamyśleniami nad tajemnicami różańca, do dzielenia się słowem swoim, a nie zaczerpniętym z internetu.  Razem tworzymy tę stronę, tekstami dyktowanymi przez nasze serca.

Swoje rozważania przesyłamy na adres podany w zakładce Kontakt.
 modlitwa@mail.com
      
  Nasz różańcowy czas, rozpoczniemy Tajemnicą pierwszą radosną i rozważaniami nadesłanymi przez Alinę.
                                                         
                                                                Sławek +

Tajemnica I Radosna Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
"Oto poczniesz i porodzisz Syna"
Wiadomość o ciąży zawsze zaskakuje. Nie zawsze jednak pozytywnie. Maryja nie była odosobniona. Ona młoda dziewczyna - prawie dziecko jeszcze dowiaduje się, że zostanie matką. I chociaż nie do końca rozumie Boży plan , z pełną pokorą wypowiada swoje FIAT.  I dziś wiele kobiet staje przed podobnym dylematem. Są młode, biedne i często samotne. Nie umieją sobie poradzić z nowym doświadczeniem i decydują się na ten drastyczny krok. Nie zdają sobie sprawy, że to najgorsze co mogły zrobić. Maryi wszystko objaśnił anioł, on dodał Jej otuchy i nadziei. Dzisiejsze młode matki są zdane same na siebie. Pomódlmy się w tej tajemnicy, aby każde nowe życie było przyjęte z miłością, a każda matka doświadczyła opieki Bożej i ludzkiej.
                                                                       Alina

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

20.07.2019

Maryjna sobota - ZDROWA MARYJA, DZIWNIE JEŚ POCZĘŁA...


  Zdrowa Maryja, dziwnie jeś poczęła syna przez siemienia męskiego mocą Ducha Świętego, przez urażenia dziewstwa czystego.
    Przez boleści żywota twego porodziłaś krolewica niebieskiego, jen uzdrowił człowieka grzesznego.
    Miłości jeś pełna, jenże ciebie miłował, Gabryjeła do ciebie posłał, by tobie to wiesiele wzwiastował, iż się Syn Boży narodzić chciał.
    Aaronow jeś kwiatek kwtący, Mojiżeszow kierz gorący.
    Zakwtła jeść rozga Jessego, porodziła tworca swego.
    Bog z tobą przebywał, jen cię sobie przebytkiem wybrał, iżby jemu była matką, grzesznym ludziem oręd<o>wniczką.
    Błogosławionaś miedzy niewiastami, csoż jich było ot początka do skończenia wszego szczątka.

09.07.2019

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa (Z opisu modlitwy: "wszystko, co zanurzymy w Krwi Chrystusa staje się niewidoczne dla szatana")

  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre.

Chwała Ci, Jezu!
Dziękuję Ci, Jezu!
Kocham Cię, Jezu!
Uwielbiam Cię, Jezu!
Amen

04.07.2019

Módlmy się za kapłanów.

  
  Przedstawiam propozycje  modlitw za kapłanów:

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy


  Modlitwa św. Faustyny
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

  Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy 
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, 

02.07.2019

O Niepokalane Serce Maryi


 O Niepokalane Serce Maryi,
mojej ukochanej Matki,
ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
by ona była przeżyta dobrze,
pobłogosław wszystkie modlitwy,
by były odmówione pobożnie,
wszystkie prace, by zostały uświęcone
i wykonane zgodnie z Wolą Bożą,
wszystkie myśli i słowa,
by nie zakradła się do nich niegodziwość,
a wreszcie wszystkie skłonności,
aby były całkowicie skierowane do Boga.
Pobłogosław też, Najukochańsza Matko,
wszystkich moich krewnych, przyjaciół,
dobroczyńców i nieprzyjaciół.
A przede wszystkim pobłogosław
ostatnią decydującą godzinę mojego życia,
gdy będę umierał.
Niechaj umrę w Twoich świętych Ramionach,
przytulony do Twojego Niepokalanego Serca
do samego końca.
Amen

Zdrowaś Maryjo...

07.06.2019

Módlmy się o i do Ducha Świętego

Modlitwa papieża Piusa XII
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.
Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa św. Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił....