Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty

04.07.2020

Maryjna sobota. Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

04.04.2020

Maryjna sobota. Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.


  Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem, pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 
Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje i właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. 
  Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. 
Amen. 

03.04.2020

Droga Krzyżowa ze Świętym Janem Pawłem II


  „Chciałbym mówić do was - do każdego osobno - o Jezusie Chrystusie, o Tym, który wziął na siebie wszelkie ludzkie cierpienie, aby przynieść zbawienie całemu światu. 

  Bóg was miłuje jako swoje uprzywilejowane dzieci. Jesteście w szczególny sposób moimi braćmi i siostrami z dwóch powodów; ze względu na miłość do Chrystusa, która nas jednoczy, a w szczególności dlatego, że macie głęboki udział w tajemnicy Krzyża i Odkupienia Jezusowego.”
   
 To słowa Świętego Jana Pawła II, pochodzące z niespotykanych rozważań,  z jednej ze stacji Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
  Rozważania Drogi Krzyżowej, do której przejścia chciałbym zachęcić w tym szczególnym czasie - dzień po 15 rocznicy odejścia Św. Jana Pawła II, i przy ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tym nabożeństwie w świątyni.
    
  Na rozważania składają się słowa Św. Jana Pawła II, słowa o Jego życiu i posługiwaniu,  ale również słowa, wspomnienia innych osób, zarówno duchownych, jak i świeckich.
 Wielkie bogactwo myśli…
    
Zapraszam na Drogę Krzyżową:

02.04.2020

Pierwszy czwartek kwietnia 2020 roku ... 15 rocznica odejścia do Domu Ojca, św. Jana Pawła II w Jego modlitwach za pasterzy kościoła.


  2 kwietnia 2005r, to dzień naszego rozstania się, na tym świecie, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Tyle lat pontyfikatu, tyle spotkań z Nim, wielu z nas.
Tyle troski i słów wypowiadanych do Polaków przez … naszego Papieża…

Ile z nich żyje w nas przez cały czas?

  Dzisiaj, oprócz 15 rocznicy odejścia do Domu Ojca, Świętego Jana Pawła II,  przypada również,  pierwszy czwartek miesiąca, dzień w którym, wspominając ustanowienie przez Pana Jezusa, Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, modlimy się w sposób szczególny za duchowieństwo i osoby konsekrowane.
   Dziękując za dar i przykład życia Świętego Jana Pawła II, módlmy się, w ten dzisiejszy dzień, Jego słowami za pasterzy kościoła i osoby konsekrowane, oraz o to, aby ich nigdy nie zabrakło.

Modlitwa św. Jana Pawła II za osoby konsekrowane
Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.
Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, a wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu. kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca. okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna. aby ci. którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.
O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen

Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy
Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, żeby opuścili na zawsze swe rodziny i ziemię ojczystą i pojechali tam, na ziemię sobie nieznaną, głosić Ewangelię tym, których uważali za swoich braci. Błogosławiony bądź, Boże, za wszystkie łaski, jakie spłynęły na ten lud przez ich słowa, przez ich ręce oraz za ich przykładem. Poświęcili oni swoje życie do końca. Spraw, o Panie, aby ten Kościół, zroszony ich potem i krwią, osiągnął dojrzałość, aby zrodził wielu synów i córek, którzy zastąpią tych, co odeszli, ażeby imię Twoje było wielbione na całej ziemi. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia; daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

27.03.2020

Droga Krzyżowa w trudnym obecnym czasie...


  Kolejny piątek Wielkiego Postu 2020r.  Dzień rozważań stacji Drogi Krzyżowej… które w sposób tradycyjny, w świątyniach się nie odbędą.

Nasze serca, jednak mogą Panu Jezusowi towarzyszyć w indywidualnej, osobistej Drodze Krzyżowej.
Mogą to być rozważania z głębi serca, które w danej chwili popłyną, ale mamy przecież wiele możliwości wspomagania naszego modlitewnego kroczenia za Panem Jezusem, a nawet współuczestniczenie w Drodze Krzyżowej, jakby na żywo, chociaż online. Każda możliwość jest w tym wypadku lepsza, niż wszelkie zaniechanie.
   
 Jedną z propozycji, mogą być słowa rozważań Drogi Krzyżowej przygotowane specjalnie na ten, tak bardzo trudny czas, i to na wielu odcinkach życia społecznego, jak i duchowego.  
   
  Z miłością idźmy za Jezusem, przepraszajmy za wszelkie zło i prośmy Go o dar kolejnej łaski dla kościoła, Ojczyzny naszej, świata całego, naszych bliskich i każdego z nas, która jest teraz nam wszystkim tak bardzo potrzebna.

25.03.2020

Maryjo «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, » Łk, 1,28
Stańmy razem do modlitwy na apel Ojca Świętego dzisiaj o godzinie 12.00

  
  

Maryjo, Matko nasza, prosimy, módl się z nami i za nami.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Odmówmy

Anioł Pański,
Ojcze nasz
i 3 razy Zdrowaś Maryjo

21.03.2020

Maryjna Sobota z Stefanem kard. Wyszyńskim


   Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

  Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
    
  Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

06.03.2020

Droga Krzyżowa z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.


  7 czerwca 2020 roku, Warszawa, Plac marsz. Józefa Piłsudskiego, to czas i miejsce beatyfikacji Sługi Bożego, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

    
  
  Dla tego … nie najmłodszego, obecnie pokolenia, była to postać znana i tak ważna, że kardynał Wyszyński – Prymas Polski,  za swoją postawę i podejmowane decyzje, przypadające na  trudny czas komunistycznych, ateistycznych rządów, został nazwany Prymasem Tysiąclecia.
    
  Mimo,  że ani media, ani komunikacja nie były tak rozwinięte, jak obecnie, to jednak naród przemieszczał się, pielgrzymował i wielu z nas miało możliwość spotkać tu, czy ówdzie Pasterza Kościoła Polskiego.
  Młodsze pokolenie wychowało się ze Świętym Janem Pawłem II, który powiedział, że nie byłoby tego Papieża Polaka, gdyby nie wiara Prymasa Wyszyńskiego i Jasna Góra.
   
 W tym roku, oprócz wspomnianej beatyfikacji, przypada setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.
  
 Mamy okres Wielkiego Postu… może dobrze by było w tym czasie, oprzeć własne jego przeżywanie, sięgając do nauczania i modlitwy tych dwóch naszych wielkich Rodaków.
   
 Dzisiaj, w piątek, chciałbym zaproponować Drogę Krzyżową z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

28.02.2020

Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości...


  Obchodzimy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  Dzisiaj jest również piątek, dzień naszego uczestniczenia w Drodze Krzyżowej.
W ramach modlitwy w polecanej, w tych dniach intencji i w intencjach szczegółowych, jakie nosi w tym temacie, swoim sercu  wielu z nas, chciałbym zaprosić na bardzo dedykowaną Drogę Krzyżową...

  Przez Drogę Krzyżową, ku trzeźwości: osobistej, bliskich, znajomych i całego Narodu Polskiego.

  Proponowane rozważania Drogi Krzyżowej pochodzą  ze strony poświęconej Mateuszowi Talbotowi trzeźwemu alkoholikowi…  któremu w wyniku przemiany życia i związanym z tym działaniom, przysługuje obecnie tytuł Sługi Bożego, a proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty.

   Zachęcam również do zapoznania się z historią życia Mateusza Talbota. Niech ona wleje w duszę osób pogrążonych w alkoholizmie, jak również osób cierpiących z powodu alkoholizmu bliskich, nadzieję, że z Łaską Bożą wszystko jest możliwe.... trzeźwość również.

23.01.2020

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan    Czego pragnął Pan Jezus?

  Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J.17. 11b

   Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.   I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.   Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
 J.17.20-23

  Do czego zachęcał Apostoł Paweł?

18.01.2020

Maryjna sobota - Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry...


Jesteś tuż obok mnie,
jesteś ze mną... 

  Proszę bądź ze mną zawsze Maryjo.

                                                    Sławek

https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w

16.01.2020

Modlitwa Anny... i nasza...

1 Anna modliła się, mówiąc:
«Raduje się me serce w Panu,
podnoszę czoło dzięki Panu,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
2  Nikt tak święty jak Pan,
prócz Ciebie nie ma nikogo,
nikt poza Tobą, nikt taką Opoką jak Bóg nasz.
3  Nie mówcie więcej słów pełnych pychy,
z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe,
bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym:
On waży uczynki.

11.01.2020

Maryjna sobota - Modlitwa porannaO Niepokalane Serce Maryi,
mojej ukochanej Matki,
ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
by ona była przeżyta dobrze,
pobłogosław wszystkie modlitwy,
by były odmówione pobożnie,
wszystkie prace, by zostały uświęcone
i wykonane zgodnie z Wolą Bożą,
wszystkie myśli i słowa,
by nie zakradła się do nich niegodziwość,
a wreszcie wszystkie skłonności,
aby były całkowicie skierowane do Boga.

01.01.2020

Z modlitwą w Nowy Rok 2020... Życzenia noworoczne

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech rozpromieni nad nami swe oblicze!
  Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.
  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
  Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
  Ziemia wydała swój owoc;
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
  Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!
Psalm 67, 2 - 8


  Ps. W Nowym Roku 2020 życzę Każdemu, aby ten rok upływał tak, że gdy będzie się kończył, to żal będzie się z nim żegnać.

29.10.2019

Różaniec - prosta droga do nieba


 W Kaplicy Sykstyńskiej jest scena Sądu Ostatecznego malarstwa Michała Anioła, gdzie tylko jednej  duszy udaje się uniknąć piekła, zostaje ona przeniesiona do raju uchwyciwszy się różańca.
To ukazuje potęgę modlitwy różańcowej, która jest narzędziem, by uczyć się prawd wiary. 

Dzięki niemu poznajemy zdarzenia z życia Jezusa Chrystusa na ziemi i przeżywamy je razem z Maryją.
Dlatego trzeba, abyśmy zawsze w różańcu widzieli potężny oręż, który prowadzi do zwycięstwa w naszych wewnętrznych zmaganiach. Jest nieprzerwanym aktem wiary, nadziei i miłości, aktem uwielbienia i zadośćuczynienia. Odmawiając różaniec towarzyszymy Jezusowi, Maryi i Józefowi, wsłuchujemy się w ich rozmowy, zobaczyć możemy jak dorasta nasz Zbawiciel a potem podziwiać trzydzieści lat Jego ukrytego życia. Jesteśmy obecni przy Jego męce i śmierci oraz Zmartwychwstaniu. Jednym słowem rozważamy każdą chwilę życia Jezusa Chrystusa.

Rozważania do części chwalebnej.

Tajemnice chwalebne przypominają nam, że Bóg jest wszechmocny, do Niego należy wszelka władza na ziemi i w niebie. Ujawniają, że ostatnie słowo należy do Boga. On jest mocą! A ta moc w słabości
naszej codzienności się doskonali.

I. Zmartwychwstanie
Jezus zmartwychwstał! Nie ma Go już w grobie.
Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią.
Abyśmy nigdy nie umarli przez grzech, aby nasze duchowe zmartwychwstanie trwało na wieki.


1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

II. Wniebowstąpienie
Jezus odszedł do swojego Ojca.
Obłok zabiera Go nam sprzed oczu.
Czujemy się osieroceni, ogarnia nas smutek ale idziemy do Maryi
szukać pocieszenia.

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

18.10.2019

TAJEMNICE ŚWIATŁA - Rozważania Agnieszki


1. CHRZEST PANA JEZUSA W  JORDANIE
Chrzest jest początkiem wszystkiego. Początkiem prawdziwego życia każdego człowieka. Początkiem jego drogi na teraz i na wieczność.
Chrzest był początkiem zbawczej drogi Jezusa Chrystusa, który jako prawdziwy Bóg właściwie go nie potrzebował, ale uniżył samego Siebie dla nas, dał nam wzór właściwego początku.
To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie” 
– Czy wypełniam to proste polecenie, jakie rozległo się nad Jordanem z Nieba? Słucham Jezusa, czy słucham świata? Jak dziś wygląda moja chrzcielna biała szata? Czy nadal jest biała? Co z płomieniem mojej wiary? Jaką świecę niosę dziś po drodze mego życia? Niech te pytania postawi sobie każdy z nas. Maryja winna być dla nas przykładem.

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

2. PIERWSZY CUD PANA JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” – te słowa Maryi wypowiedziane na weselu w Kanie Galilejskiej należy traktować jak prośbę i rozkaz zarazem. Przy chrzcie Ojciec prosi o wysłuchanie Syna. Matka postępuje o krok dalej. Nie należy tylko słuchać, ale także działać.

10.10.2019

Tajemnica V Radosna Znalezienie Jezusa w świątyni. Świadectwo."Czemuś nam to uczynił?"
  Ofiary gwałtu najpierw to pytanie kierują do swego oprawcy, potem do Boga, gdy czyn ten przynosi konsekwencje w postaci dzieciątka.

  Jeśli nie znajdują na nie odpowiedzi zabijają niewinną istotkę. Bo co ja jestem winna?

 Ty jeszcze nic, ale będziesz winna śmierci jeśli zabijesz.

  A co winne jest to dziecko? Co ono zrobiło złego? Nie dosyć, że ma ojca gwałciciela, to czy musi mieć matkę morderczynię? Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa. Dla żadnego.    Można zrozumieć, że trauma po gwałcie jest tak wielka, że kobieta nie chce wychowywać tego dziecka. Są przecież szpitale, czy okna życia, gdzie można zostawić dzieciątko bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji… A jeśli obudzi się w skrzywdzonej kobiecie instynkt macierzyński, to wychowa to dziecko na wspaniałego, wartościowego człowieka.

 Po upadku powstania warszawskiego Niemcy zadali  gwałt setkom Polek, wiele z nich urodziło dzieci. Ich potomkowie zasiedlają teraz Warszawę. Nie dajmy się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. 
  
 W tej tajemnicy pomódlmy się za ofiary gwałtu, i ich dzieci aby umiały wybaczyć i z Bożą pomocą przezwyciężyć wszelkie zło.
                                                                   
                                                                 Alina


1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu
 

POLECAM PRZEJMUJĄCE ŚWIADECTWO, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE PROTESTEM I WOŁANIEM ZA ŻYCIEM

08.10.2019

Tajemnica IV Radosna Ofiarowanie w świątyni.

"A Twoją duszę miecz przeniknie"
  Te słowa Symeona skierowane do Maryi, słyszy każda kobieta, która dowiaduje się, że jej nienarodzone jeszcze dziecko urodzi się chore. Jaki to musi być straszny ból, jaki to musi być straszny bunt? Tysiące pytań….  Dlaczego mnie się to przytrafiło, dlaczego to moje dziecko? Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
   
  Jak sobie poradzę , czy dam radę?
   
  Dasz radę jeśli zaufasz Bogu, nie ludziom. Oni wmawiają ci, że to wielki ciężar, Bóg nigdy nie daje ci ciężarów nie do udźwignięcia. Skoro dał ci chore dziecko, to wie, że sobie poradzisz. Zabójstwo to najgorsze co możesz zrobić. Każdy chce żyć. A jeżeli twoje dziecko umrze zaraz po porodzie, to ty wyjdziesz ze szpitala jako matka, nie morderczyni.
                                                               Alina

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu