Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

14.06.2016

Nie naszą, ale Twoją mocą Panie…

  
  Jednym z największych cudów w życiu człowieka jest to, że wolną wolą otrzymaną od Stwórcy może nieustannie powtarzać: Fiat... Tak Boże ukochany, napełnij mnie swoją łaską, napełnij mnie obficie, tak, aby się ze mnie Twoje Dary, aż na bliźnich mogły przelewać...
   Maryja wskazuje nam najprostszą drogę :) i tak jest najlepiej, bo wtedy Pan Bóg sam działa, a człowiek, jakby stoi z boku i dziwi się, jak to się dzieje. Niczego sobie nie umie przypisać z tego co robi, chociaż inni ludzie patrzą na tego człowieka i mówią do niego, że on tak wiele potrafi...
   
  Kiedyś moja znajoma powiedziała, że nigdy nie chciałaby, być obdarowana łaskami Bożymi, bo wtedy musiałaby iść służyć innym ludziom, niejako zrezygnować z siebie samej, a tego się boi... bo może nie da rady...  I nie zgodziła się być obdarowaną przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, Pana Wszechświata :) :) :) bo wciąż myślała, że może czynić cokolwiek tylko własnymi siłami…
  Jak wielu z nas rozpoznaje w sobie ten problem ?
    
  Ta znajoma, jakby nie zauważyła, że Pan Bóg, zakochany do szaleństwa w każdym człowieku, obdarowuje obficie i zaprasza do współpracy... bardzo nierównej..., bo kiedy ktoś przyjmuje naprawdę Boga do swojego życia, Pan sam o wszystko się troszczy ... moja znajoma była przekonana, że wszystko jest w jej ludzkich rękach... i tylko ten jeden scenariusz życia gotowa była przyjąć… na tym właśnie polega nasz ludzki brak zaufania Bogu, zbytnia troska o panowanie nad przyszłością i traktowanie siebie samych wyłącznie w kategorii dzieci ludzkich...  z pominięciem faktu, że jesteśmy także spadkobiercami Królestwa Niebieskiego :)... Dziećmi Bożymi... :)... i to jest nasza radość, pokój zaspokojenie wszelkich głodów, w Bogu samym ... :)
   
   Panie Boże daj nam odwagę i otwartość, byśmy chętnie, nie tylko prosili, o potrzebne do służby innym łaski, ale byśmy przyjmowali z radością to wszystko, czym chcesz nas obdarować na tej ziemskiej drodze do Ciebie, abyśmy się stawali darem dla Braci ucząc się bycia darem dla Ciebie... Niech się stanie jak prosimy w III modlitwie Eucharystycznej...
   „Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie…” 

                                                                              Ela PBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.