Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

04.03.2016

Żołnierska Droga Krzyżowa ( Ania M )


 Odmówić przed każdą stacją:
Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,
żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Stacja I - Jezus na śmierć skazany Niech każde Jezu, me cierpienie
Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie.
Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja II - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje 
Jezu, niech ciężar krzyża Twego
Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego.
Jezus bierze krzyz na ramiona swoje
Stacja III - Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem 
Chociaż ciężkim krzyżem obciążony
Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony.
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyzem
Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją 
Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie
Udziel mi w dobrym wytrwanie.
Jezus spotyka Matke swoja
Stacja V - Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi 
Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu,
Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu.


Szymon z Cyreny pomaga niesc krzyz Jezusowi
Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi 
Twoje Jezu, skrwawione
Oblicze Pragnę czcić przez całe życie.
Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII - Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
 Za ciężkie moje przewinienia
Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia.
Jezus po raz drugi upada pod krzyzem
Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty 
Niech twoje Jezu, słowa pociechy
Milsze mi będą nad wszelkie uciechy.
Jezus pociesza placzace niewiasty
Stacja IX - Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem 
Jezu, za grzechy serdecznie żałuję
Poprawę życia mego obiecuję.
Jezus po raz trzeci upada pod krzyzem
Stacja X - Jezus z szat obnażony 
Jezu, haniebnie z szat obnażony,
Bądź za to stokroć uwielbiony.
ezus z szat obnazony
Stacja XI - Jezus do krzyża przybity 
Przez Twe do krzyża przybicie,
Daj, Jezu grzechów obmycie.
Jezus do krzyza przybity
Stacja XII - Jezus umiera na krzyżuJezu na krzyżu umierający
Bądź przy mnie konającym.
Jezus umiera na krzyzu
Stacja XIII - Jezus z krzyża zdjęty Maryjo, Ciebie proszę
Niech Jezusa w sercu noszę.
Jezus z krzyza zdjety
Stacja XIV - Jezus do grobu złożony 
Jezu zamknięty w grobie
Oddaje się całkiem Tobie.
Jezu do grobu zlozony
  Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w "Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego " wydanym we Fryburgu, 1941 r.Do mnie wróć...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.