Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

05.03.2016

Matka Boża Różańcowa nasza Patronka


 
  Jesteśmy w ramach naszej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej w okresie organizacji Róż Różańcowych .
  W związku z tym, chcieliśmy przypomnieć nasz tekst, który był przesłany do wszystkich członków naszej inicjatywy w dzień oddania do użytku nowej, obecnej wersji strony Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej, 7 października 2013r, czyli w Wspomnienie Najświętszej  Maryi  Panny  Różańcowej. Nigdy jednak nie był zamieszczony na stronie IMW.... 

 .... A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój".   Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J.19.25 – 27

    Maryjo, Matko Bolesna.  Maryjo Różańcowa.  Chcielibyśmy stanąć przy Tobie pod Krzyżem.
 W chwilach bólu i cierpienia, być z Tobą, być z Naszą Matką, daną nam przez Twojego Syna, w Jego testamencie z krzyża.

 To były chwile Twojego cierpienia….
Potem jednak była radość Zmartwychwstania Jezusa.
A teraz jesteś w Niebie....
   My dopiero idziemy,  stale pragniemy iść z Tobą.
Zwracamy się do Ciebie, do naszej Matki i prosimy, mów do Nas, ale jak w Kanie Galilejskiej mów też Jezusowi o naszych sprawach.


  Mamy Matkę troskliwą, mamy Matkę, która doznała na ziemi wszystkiego… również bólu i to większego, niż nasze bóle bywają.
Ale doznała też radości.

  Maryjo Różańcowa, prosimy bądź Opiekunką, Patronką naszej wspólnoty Inicjatywy Modlitwy  Wstawienniczej i tej strony.

   Zanoś do Jezusa wszelkie nasze sprawy, z którymi stajemy na modlitwie.
Bądź nam Orędowniczką w sprawach w których się modlimy:  w  intencjach polecanych nam przez nasze siostry i braci i w naszych własnych.
  Prosimy naucz nas modlić się i wyjednaj Łaskę Wiary, jak ziarnko gorczycy, aby nasza modlitwa była miła Bogu i owocna w skutki. Abyśmy byli dobrymi bliźnimi.


   Tak wiele naszych sióstr i braci liczy na nas. 
My zaś, liczymy Maryjo na Ciebie.
  Maryjo, Królowo Różańca Świętego teraz prosimy bądź naszą Opiekunką i Patronką, również  w naszej modlitwie w Różach Różańcowych.

  Duchu Święty oświecaj nas.
Boże Ojcze, w Imię Jezus prosimy wysłuchaj modlitw naszych.
Boże w Trójcy Jedyny, zawsze Wola Twoja.
   
  Patronami naszej modlitewnej Inicjatywy, co widać w końcowym, wezwaniu zamieszczanym każdorazowo po intencjach, są również Święty Jan Paweł II i Święty Ojciec Pio.
                                                  Aneta i Sławek +http://modlitwaepl.blogspot.com/2013/12/sw-ojcze-pio-modl-sie-za-nami.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.