Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

09.12.2015

Rok Bożego Miłosierdzia


  Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Rz.8.14-17
  Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Rz.8.28-30

  Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia. ( Link z informacjami i inny, dotyczący tematu na końcu tekstu )

  Oby nikt z nas nie stał się niewolnikiem jakiejkolwiek biedy, jeśliby się w życiu jego, czy tych, których życiem żyje,  pojawiła.
    Na wzór słów „Niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. ”  życzymy wszystkim, sobie również,  abyśmy zmartwienie, które stoi przed oczami, potrafili  dzięki Bożemu Miłosierdziu, tak przyjąć i tak z Bożą Łaską  się z nim mierzyć, żeby dzień kończył się uśmiechem do Pana Boga. Żeby wzrastało w nas przekonanie, że to co mogliśmy zrobiliśmy, aby to co jest problemem, przestało nim być, lub stało się tym co nas  nie niszczy, nie oddala od Boga, nie powoduje rozpaczy, uczucia bezsilności…. Przeciwnie, zachęca do zawierzania się Bożemu Miłosierdziu i do działania, a Pan, aby współdziałał z nami.

  Panie Boże, prosimy o Twoje Miłosierdzie dla nas i świata całego.
Naucz nas i pomóż prostować  ścieżki do Ciebie.
Prowadź drogą do Nieba nas i naszych bliskich.
  Od wszelkiej biedy, szczególnie duchowej, oddzielającej od Ciebie, nas, tych z którymi żyjemy i tych za których się modlimy, zachowaj nas Panie.  
 Prosimy usprawiedliw nas wszystkich i obdarz swoją chwała.
Obyśmy jej my, dzieci Twoje, zawsze pragnęli.
  
                                                   Aneta i Sławek
   


1 komentarz:

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.