Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

19.03.2019

Stacja II. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.  Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Ciebie.
 Żeś przez Święty Krzyż swój, świat odkupić raczył.

   Bez wahania, bez sprzeciwu... wie, że to jedyna droga, aby mnie ocalić. 
  Czy ja jestem gotowa pójść w ślady Jezusa, żeby ocalić swoją rodzinę? Ile razy słyszałeś moje słowa, że za ciężko... wiele razy o wiele za dużo...


  Proszę Panie dodaj mi odwagi, abym przyjęła swój krzyż z miłością.


Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

                                                           Ania M

17.03.2019

„ Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę ” (Łk. 9, 32).


  Perykopa ewangeliczna, którą rozważamy w Niedzielę II Tygodnia Wielkiego Postu, wprowadza nas w tajemnicę Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. 

  
  To wydarzenie epifaniczne stanowi wyjątkowy moment w ziemskiej misji Chrystusa, ponieważ objawia On uczniom tę chwałę, której dostąpi po swoim Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. Stanie się ona również udziałem wszystkich, którzy zanurzeni przez chrzest w śmierć Zbawiciela, razem z Nim zmartwychwstaną ku nowemu życiu w Bogu (por. Rz 6, 3-11).
 
Przemienienie Pańskie miało miejsce osiem dni po „mowach”, w których Jezus zapowiedział swoją Paschę: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9, 22). Musi się ona stać udziałem każdego, kto chce zostać uczniem Zbawiciela: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23-24). 

15.03.2019

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć.


   Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Ciebie.
 Żeś przez Święty Krzyż swój, świat odkupić raczył.

  Każda moja decyzja popełnienia grzechu, jest skazywaniem Jezusa na śmierć, każda próba tłumaczenia się z tego, jest umywaniem rąk.
  Mówię, że nie chce ranić…, ale przecież robię to każdego dnia.
 Może moim hasłem powinno być "Ukrzyżuj Go", bo do tego sprowadza się moja codzienność.

Panie... proszę daj siłę do walki z grzechem.
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

                                                         Ania M

12.03.2019

Zaproszenie do dzielenia się przeżywaniem Wielkiego Postu.

  Witamy wszystkich, którzy zagościli na naszej stronie Modlitwy Wstawienniczej. Do każdego kierujemy te słowa, gdyż jest to strona dla każdej osoby, która zechce, w ramach naszej formuły, na tej stronie zagościć ze swoim słowem.  

Chyba mało jest takich możliwości współtworzenia strony.
  
  Najważniejszą funkcją naszej inicjatywy - Modlitwa Wstawiennicza, jest realizowana przez członków naszej modlitewnej wspólnoty, modlitwa w codziennie przekazywanych im intencjach, które każdego dnia do nas napływają. 
  Sama strona MW ma jednak szerszą formułę, jak to jest np. napisane w zakładce Pisz dla nas.
    
  Rozpoczęliśmy Wielki Post... 
Kiedyś pięknie wyszło nam wspólne dzielenie się przeżywaniem Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, polecana była lektura wielkopostna, czy też przesyłane do nas były do zamieszczenia na stronie, inne teksty w których pisaliście o tym, czym jest  i jak przebiega Wielki Post w Waszym życiu.

Czy nie moglibyśmy ponownie ubogacać się wzajemnie, naszym przeżywaniem tego szczególnego okresu?  Każdy kolejny Wielki Post, to nowy Wielki Post.

10.03.2019

Jezus jest moim Panem


  «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg

Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Rz.10.8-10
 
  To słowa drugiego czytania z dzisiejszej Liturgii Słowa…
Słowa bardzo ważne dla naszej postawy wiary… dla naszego wkroczenie na drogę zbawienia.
 Znane powiedzenie mówi:  „Co w sercu, to na języku”
Jakże ważne jest ono w kontekście  słów z dzisiejszej Eucharystii.

09.03.2019

"Misjonarz na Wielki Post"

Modlitwa, post, jałmużna… To wielkopostne uczynki, podejmowane z miłości do Boga i skierowane ku rozwoju swojej duchowości, oraz ku dobru bliźnich.

  
W akcji "Misjonarz na Wielki Post", chcieliśmy zaprosić - do pierwszego z nich, a będzie to modlitwa za misjonarzy. ( Link z informacją na końcu artykułu)

  Może czasem oglądamy filmy pokazujące pracę misjonarzy?...  Często też, dochodzą do nas relacje z krajów misyjnych, które pokazują nam z czym muszą się stykać Ci, którzy postanowili posłuchać Pana Jezusa najbardziej, jak tylko się da, a mottem swojego posłannictwa życiowego uczynili Jego wezwanie:  „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Mk. 16.15
   
   Nie każdy z nas na misje pojedzie... raczej mało kto, ale każdy może w różny sposób wspierać tych, którzy wypełniają słowa Pana Jezusa dosłownie. W naszym słowie, zachęcamy do wsparcia modlitwą.

08.03.2019

Dzień Kobiet w Wielkim Poście i na dodatek w piątek…

 Szczęść Boże
  Poniżej słowo dla Pań, Dziewcząt, które zagoszczą na stronie Modlitwy Wstawienniczej… 
  Panów zaś proszę o modlitwę za Nie i za te Niewiasty, które macie najbliżej siebie. Bądźcie Ich radością.

    Jakie słowo dać Tobie w takim dniu?
Może inne, niż dzisiaj usłyszysz, czy jest wypowiadane na ogół…

 Piękno jest w Tobie...


 "Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. " (Syr 26, 16)

„Kobieta, swoje piękno odkrywa na kolanach.”
 To słowa, które ukryte są pod załączonym na końcu linkiem.
   
  Niewiasto, ostatnie dzieło Pana Boga, może najdoskonalsze?,  której przymiotem jest takie wieloaspektowe piękno, bo tak wiele ról w życiu pełnisz...
  Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, masz w sobie pokłady piękna, które właśnie w tych okolicznościach Twojego życia możesz wyzwolić…
  
  Życzę Ci bardzo tego, abyś to piękno dostrzegła w sobie i wyzwoliła go…