Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 600 osób :). Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

23.10.2016

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” (Łk 18, 13)


  Przypowieść o faryzeuszu i celniku, którą słuchamy podczas dzisiejszej Eucharystii, jest koleją odsłoną w nauczaniu Pana Jezusa o nieskończonym Bożym Miłosierdziu, które jest sercem Jego Ewangelii. Bóg  Ojciec chce zbawienia każdego człowieka i za każdego z nas Jego Syn umarł na krzyżu. Na ten dar Miłości nie można sobie zasłużyć żadnymi, nawet najlepszymi uczynkami. Można go jedynie przyjąć w duchu pokory, która czyni wyrwę w tamie naszego egoizmu i pozwala, aby krew i woda, które wypłynęły z serca umęczonego Zbawiciela, obmyły nas z wszelkiego grzechu i stały się dla nas zdrojem prawdziwego usprawiedliwienia.

  Św. Łukasz umieszcza w swojej Ewangelii przypowieść o faryzeuszu i celniku tuż po przypowieści o niesprawiedliwym sędzi i wytrwałej wdowie, której celem było ukazanie mocy wytrwałej modlitwy, oraz – co jest dla nas istotniejsze – nieskończonej różnicy między ludzkim, często niesprawiedliwym postępowaniem a doskonałą sprawiedliwością Boga Ojca, która jest wyrazem Jego Miłości: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18, 6). Egoistyczny i bezbożny sędzia, który sprzeniewierzył się swoim obowiązkom, pomógł skrzywdzonej wdowie jedynie dla „świętego spokoju”, zmęczony jej natręctwem. Tymczasem Bóg Ojciec objawia się w nauczaniu Pana Jezusa  jako Sprawiedliwy przez to, że zawsze dotrzymuje swoich obietnic: „On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia” (Pwt 10, 18).

22.10.2016

Wspomnienie Świętego Jana Pawła II Papieża.


  W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie Świętego Jana Pawła II, który jest również Patronem naszej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej.
  Chcielibyśmy przypomnieć prośbę, którą nasz Święty wystosował do Polaków podczas homilii w Krakowie już podczas pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny w 1979roku. Jest ona aktualna stale... i nie wiadomo kiedy bardziej....
  Załączamy też modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
             
  „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
  Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On «wyzwala» człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”. 

  Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach

Część Radosna Różańca. Znalezienie Jezusa w świątyni. Za życiem

Tajemnica V Radosna Znalezienie Jezusa w świątyni


    "Czemuś nam to uczynił?"
  Ofiary gwałtu najpierw to pytanie kierują do swego oprawcy, potem do Boga, gdy czyn ten przynosi konsekwencje w postaci dzieciątka.
 Jeśli nie znajdują na nie odpowiedzi zabijają niewinną istotkę. Bo co ja jestem winna?

   Ty jeszcze nic, ale będziesz winna śmierci jeśli zabijesz.
 A co winne jest to dziecko? Co ono zrobiło złego? Nie dosyć, że ma ojca gwałciciela, to czy musi mieć matkę morderczynię? Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa. Dla żadnego.    Można zrozumieć, że trauma po gwałcie jest tak wielka, że kobieta nie chce wychowywać tego dziecka. Są przecież szpitale, czy okna życia, gdzie można zostawić dzieciątko bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji…

21.10.2016

Część Radosna Różańca. Narodzenie i Ofiarowanie Pana Jezusa. Za życiem.

Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie
 
  
  "Chwała na wysokości Bogu, a za ziemi pokój ludziom dobrej woli”.
  Wolą Boga jest nasze życie, najpierw te doczesne na ziemi, a potem te wieczne razem z Nim. Ludzie dobrej woli powinni zawsze bronić życia. Lekarze, powinni zachęcać matki do urodzenia swoich dzieci. Matki powinny rodzić, nie zabijać. A słuchają fałszywych autorytetów i brną ku przepaści. A wystarczy spojrzeć na Maryję. Ona nie tylko powiedziała Bogu tak, ale też przyjęła wszystkie konsekwencje swojej decyzji. Urodziła w stajni, w skrajnych warunkach. Każda kobieta, dokonująca aborcji i każdy lekarz, który jej dokonał, a nawet każdy kto namawia kobiety do usuwania ciąży nie jest człowiekiem pokoju. Każdy kto namawia do grzechu jest winny tego grzechu. 
Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie.
1xOjcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu

  Tajemnica IV Radosna Ofiarowanie w świątyni

20.10.2016

Część Radosna Różańca. Zwiastowanie i Nawiedzenie Św. Elżbiety. Za życiem.TAJEMNICA I RADOSNA ZWIASTOWANIE

  "Oto poczniesz i porodzisz Syna"
Wiadomość o ciąży zawsze zaskakuje. Nie zawsze jednak pozytywnie. Maryja nie była odosobniona. Ona młoda dziewczyna - prawie dziecko jeszcze dowiaduje się, że zostanie matką. I chociaż nie do końca rozumie Boży plan , z pełną pokorą wypowiada swoje FIAT.  I dziś wiele kobiet staje przed podobnym dylematem. Są młode, biedne i często samotne. Nie umieją sobie poradzić z nowym doświadczeniem i decydują się na ten drastyczny krok. Nie zdają sobie sprawy, że to najgorsze co mogły zrobić. Maryi wszystko objaśnił Anioł, on dodał Jej otuchy i nadziei. Dzisiejsze młode matki są zdane same na siebie. Pomódlmy się w tej tajemnicy, aby każde nowe życie było przyjęte z miłością, a każda matka doświadczyła opieki Bożej i ludzkiej.
1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu, 1x Jezu

TAJEMNICA II RADOSNA NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY