Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

7.12.2021

8 grudnia. Uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Godzina Łaski.

 

  W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia, od godziny 12 do 13 przypada Godzina Łaski.
  Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:


   „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.
 ( 15 sierpnia 2000 roku biskup Bresci, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari.)

5.12.2021

„I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3, 6).


Perykopa ewangeliczna, którą Liturgia Słowa proponuje nam na II Niedzielę Adwentu, pozostaje w klimacie immanentnego przyjścia Zbawiciela. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z apokaliptyczną wizją „Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą” (Łk 21, 27), lecz cofamy się w czasie do wydarzeń poprzedzających początek publicznej misji Jezusa, która miała miejsce w konkretnym momencie historycznym, po ujawnieniu się, posłanego przez Boga, Głosu:

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;  za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (3, 1-6).

Święty Łukasz na początku swojej Ewangelii oświadczył jej pierwszemu adresatowi: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono” (Łk 1, 3), dlatego z wielką starannością o szczegóły zapowiada pojawienie się Głosu, nawiązując jednocześnie do wydarzenia, które nie podlega historycznej weryfikacji: „skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni”.

30.11.2021

Szlachetna Paczka 2021r. Dołącz i Ty.

   

 

Szczęść Boże

  «Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy» (Mt 7, 12)

   

 

   Rozpoczęliśmy Adwent, czas, w którym podejmujemy, różne formy pracy nad sobą, aby Dziecię Jezus, gdy przyjdzie do nas, zastało nas przygotowanych, nie tylko w wersji standard, ale może, aby było w nim coś ponad... coś, czego nie było dawno, albo nawet nigdy.

  Życzę każdemu z nas i tym, których obejmujemy naszą szczególną modlitewną troską, aby Pan Bóg swoją Łaską i  naszym współdziałaniem, dokonał tego...

  Jedną z form działania, która w Adwencie ożywa w ludziach bardziej, jest jałmużna. Do niej, możemy chyba zaliczyć również akcję Szlachetnej Paczki.

  Członkowie Fundacji Szlachetnej Paczki tworzą bazę osób indywidualnych, czy rodzin, które z różnych życiowych względów znajdują się w trudnej sytuacji materialnej... Nie zawsze osoby te same wołają o pomoc...

   Żeby osoby potrzebujące, odnalezione przez tę fundację, mogły się z przedświątecznych paczek cieszyć, muszą być przez ludzi Szlachetnego Serca, zauważone i wybrane z listy.

  Następnie osoba, która je wybrała musi samemu - co jest trudne, albo z pomocą innych osób, starać się potrzeby tych osób spełnić.

    Jak co roku, już po raz któryś z rzędu - może już dziesiąty, uruchamia swoje działanie, w ramach  akcji Szlachetnej Paczki, może lepiej by brzmiało, Szlachetnego Serca, Ania T-M z Rodziną. 

  Na Ani profilu na Fb jest informacja o wybranych osobach, którym Ania z rodziną i innymi chętnymi, chciałaby pomóc.

  Proszę, zapoznaj się z tą informacją i włącz się w pomoc. W komentarzach są profile wybranych do pomocy osób.

Dobro wraca.

https://www.facebook.com/anna.trzosmularczyk/posts/5063947406984731?comment_id=5082629115116560&notif_id=1637962492129934&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif

Pomóżmy Ani, sprawić radość i wziąć, życiowy oddech tym, których wybrała, czy może jeszcze wybierze, bo tak jest co roku, w miarę jak serca ludzkie się otwierają.

  Panie Boże, proszę Błogosław nam wszystkim zawsze.

Dla odciążenia Ani, jakiekolwiek pytania można kierować przez stronę MW. Dane kontaktowe w zakładce Kontakt, albo bezpośrednio do Ani przez Jej profil na Fb.

28.11.2021

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21,36).


Przejście ze starego roku liturgicznego do nowego dokonuje się płynnie, jakby dla podkreślenia, że mamy do czynienia z jedną historią zbawienia, która miała swój początek w akcie stworzenia, zaś znajdzie swoją kulminację w powtórnym przyjściu Chrystusa na świat.

Liturgia Słowa XXXIII Niedzieli Zwykłej, zawierała trzy  istotne elementy apokaliptycznego nauczania Jezusa:

Będą miały miejsce niezwykłe wydarzenia astronomiczne: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 25 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte” (Mk 13, 24-25).

Syn Człowieczy przyjdzie w chwale: „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba” (Mk 13, 26-27).

Czas tego wydarzenia jest znany tylko Bogu, czego konsekwencją jest postawa oczekiwania: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 32-33).

21.11.2021

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla.

Króla wszelkiego stworzenia, Władcy wszystkich i wszystkiego, Króla Wszechświata, Króla każdego z nas.

  Czy chcemy, czy nie chcemy, mamy Króla, ale tylko od nas zależy, czy będzie to Król - Sędzia, czy też Król - Pasterz,  który troszcząc się o swoje owce, chroniąc je, lecząc, umacniając, wskazuje im drogę.

  Pasterz zna drogę i tylko idąc za nim owce nie zabłądzą.

Czy jednak owce idą za Pasterzem?

  Jesteśmy tymi owcami. Droga naszego życia, jest czasem radosna, niekiedy nawet pełna zachwytów i szczęścia, ale bywa też zroszona krwią....

  Bywa trudna, ale Król – Pasterz, sam pierwszy nią przeszedł. Miał również drogę znaczoną krwią...

Przeszedł i doszedł....

14.11.2021

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13, 26).


  Dzisiejsza perykopa ewangeliczna znajduje się w końcowej części mowy Jezusa na Górze Oliwnej, która przechodzi od przepowiedni dotyczącej zniszczenia świątyni, do eschatologicznej zapowiedzi końca świata i przyjścia w chwale Syna Człowieczego.

Te dwa wydarzenia przenikają się w narracji Jezusa, do tego stopnia, że Jego stwierdzenie: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” (Mk 13, 30) nie znajduje jednej interpretacji, co można zauważyć w komentarzu to tego stwierdzenia Jezusa w Ewangelii wg. św. Mateusza, zawartym w Biblii Tysiąclecia: „Słowa te wskazują, że chodzi tu raczej o zburzenie Jerozolimy niż o koniec świata. Inni zaś "to pokolenie" odnoszą w ogóle do Izraela na całej przestrzeni dziejów”.

Mowa eschatologiczna Jezusa jest sprowokowana przez Jego uczniów i koncentruje się w pierwszej kolejności na Jezusie, na Jego przyjściu w chwale. To ono jest najważniejsze dla zszokowanych zapowiedzią zniszczenia Jerozolimy uczniów. Jasno wyrażają tę myśl uczniowie w analogicznym wersecie Ewangelii wg. św. Mateusza:

A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»” (Mt 24, 3).

Każdy chrześcijanin wezwany jest zatem to interpretowania historii, w tym jej końca, odnosząc ją do zbawczej misji Chrystusa, który sam mówi o sobie w Apokalipsie św. Jana:

Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta” (Ap 22, 12-14).

7.11.2021

„ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała” (Mk 12, 44).

 

  Dzisiejsza perykopa ewangeliczna stanowi dramatyczne, w swojej treści, rozwinięcie nauki Jezusa o największym przykazaniu, wskazując na jego wymiar praktyczny.

Odpowiadając na prowokacyjne pytanie Uczonego w Piśmie, Jezus oświadczył:

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12, 29-31).

Ze swojej strony, uczony w Piśmie okazał się być uczciwy, ponieważ przyznał Jezusowi rację, za co z resztą został przez Niego pochwalony:

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego»” (Mk 12, 32-34).

Rodzi się pytanie: skoro uczony w Piśmie jest niedaleko od królestwa Bożego, to ile mu brakowało, aby do niego wejść?