Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

13.10.2019

Umiejmy być wdzięczni


Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli, prowadzi nas przez różne postawy ludzkie: od posłuszeństwa Naamana słowu męża Bożego, na skutek którego został uzdrowiony, do postawy wdzięczności... tylko jednego z dziesięciu trędowatych, z których każdy został oczyszczony.
  Wszyscy oni dostąpili takiej samej i wyczekiwanej łaski zdrowia, ale tylko Naaman i jeden z trędowatych potrafili to docenić i jak mogli starali się okazać wdzięczność… jeden starając się nawet wynagrodzić, a drugi po prostu słowem dziękuję.

Czyżby wdzięczność była taka trudna?
Dlaczego człowiek potrafi prosić, nawet posuwając się do błagania o litość, a tak trudno jest mu docenić otrzymany dar i zachować się stosownie do sytuacji, czyli podziękować?

12.10.2019

Święty Jan Paweł II, Polska Ojczyzna nasza i my.


Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć
Jan Paweł II

10.10.2019

Tajemnica V Radosna Znalezienie Jezusa w świątyni. Świadectwo."Czemuś nam to uczynił?"
  Ofiary gwałtu najpierw to pytanie kierują do swego oprawcy, potem do Boga, gdy czyn ten przynosi konsekwencje w postaci dzieciątka.

  Jeśli nie znajdują na nie odpowiedzi zabijają niewinną istotkę. Bo co ja jestem winna?

 Ty jeszcze nic, ale będziesz winna śmierci jeśli zabijesz.

  A co winne jest to dziecko? Co ono zrobiło złego? Nie dosyć, że ma ojca gwałciciela, to czy musi mieć matkę morderczynię? Nie ma usprawiedliwienia dla zabójstwa. Dla żadnego.    Można zrozumieć, że trauma po gwałcie jest tak wielka, że kobieta nie chce wychowywać tego dziecka. Są przecież szpitale, czy okna życia, gdzie można zostawić dzieciątko bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji… A jeśli obudzi się w skrzywdzonej kobiecie instynkt macierzyński, to wychowa to dziecko na wspaniałego, wartościowego człowieka.

 Po upadku powstania warszawskiego Niemcy zadali  gwałt setkom Polek, wiele z nich urodziło dzieci. Ich potomkowie zasiedlają teraz Warszawę. Nie dajmy się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. 
  
 W tej tajemnicy pomódlmy się za ofiary gwałtu, i ich dzieci aby umiały wybaczyć i z Bożą pomocą przezwyciężyć wszelkie zło.
                                                                   
                                                                 Alina


1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu
 

POLECAM PRZEJMUJĄCE ŚWIADECTWO, BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE PROTESTEM I WOŁANIEM ZA ŻYCIEM

08.10.2019

Tajemnica IV Radosna Ofiarowanie w świątyni.

"A Twoją duszę miecz przeniknie"
  Te słowa Symeona skierowane do Maryi, słyszy każda kobieta, która dowiaduje się, że jej nienarodzone jeszcze dziecko urodzi się chore. Jaki to musi być straszny ból, jaki to musi być straszny bunt? Tysiące pytań….  Dlaczego mnie się to przytrafiło, dlaczego to moje dziecko? Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
   
  Jak sobie poradzę , czy dam radę?
   
  Dasz radę jeśli zaufasz Bogu, nie ludziom. Oni wmawiają ci, że to wielki ciężar, Bóg nigdy nie daje ci ciężarów nie do udźwignięcia. Skoro dał ci chore dziecko, to wie, że sobie poradzisz. Zabójstwo to najgorsze co możesz zrobić. Każdy chce żyć. A jeżeli twoje dziecko umrze zaraz po porodzie, to ty wyjdziesz ze szpitala jako matka, nie morderczyni.
                                                               Alina

1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O Mój Jezu

06.10.2019

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10)

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna zawiera dwa wskazania, jakich Jezus udzielił swoim uczniom. Poprzedzają je dwa inne, z których pierwsze dotyczy zgorszeń. 
Mimo, że są one nieuniknione, uczniowie powinni uczynić wszystko, aby nie stać się ich przyczyną, ponieważ grozi za nie bardzo surowa kara. Św. Łukasz posługuje się tu greckim słowem „skandala (zgorszenia, obrazy)”. W liczbie pojedynczej słowo „skandalon” oznacza kamień „o który się potyka, a później wywraca człowiek na wyboistej uliczce albo górskiej ścieżce. (…) przeważnie wiąże się to z doświadczeniem wiary, oznaczając zaparcie się jej, odrzucenie, przeżywanie kryzysu bądź podstawienie nogi innym, tak aby stali się niewierzącymi” (Gianfranco Ravasi „Trudne miejsca w Ewangelii”, s 6).

05.10.2019

Maryjna sobota - Poświęcenie siebie Najświętszej Maryi Pannie. ( Z mojego modlitewnika ) Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie  
  Pani moja, Święta Maryjo!
Ja Twej łasce i osobliwie
straży i miłosierdziu Twemu,
dzisiaj i każdego dnia,
 i w godzinę zejścia mego,
duszę moją i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
Wszystkie uciski i dolegliwości moje,
życie i jego koniec Tobie oddaję;
aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę,
przez zasługi święte Twoje,
wszystkie moje uczynki były sprawowane
według woli Twojej i Twojego Syna.
Amen.                                                                                                                  Sławek 


 Tajemnica III Radosna Boże Narodzenie
"Chwała na wysokości Bogu, a za ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

   Wolą Boga jest nasze życie, najpierw te doczesne na ziemi, a potem te wieczne razem z Nim. Ludzie dobrej woli powinni zawsze bronić życia. Lekarze, powinni zachęcać matki do urodzenia swoich dzieci. Matki powinny rodzić, nie zabijać. A słuchają fałszywych autorytetów i brną ku przepaści...

04.10.2019

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Październik 2019r

Motto przewodnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,