Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Aktualnie modli się z nami 600 osób :). Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

24.09.2017

„Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie” (Mt 20, 14).

  Przypowieść o robotnikach w winnicy, a raczej o dobrym gospodarzu, którą rozważamy w dzisiejszą niedzielę, stanowi kontynuację nauk o królestwie Bożym, jakich Pan Jezus udzielił tłumom w granicach Judei, podczas swojej ostatniej podróży do Jerozolimy. Możemy uściślić, że chodzi o jego wymiar „ekonomiczny”, wyrażony tematyką pracy i słusznego za nią wynagrodzenia. Rewolucyjną ideę spojrzenia na ekonomię królowania Bożego, całkowicie odwracającą logikę naszego spojrzenia na Bożą sprawiedliwość, wyraża powiedzenie: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20, 16), będące nawiązaniem do stwierdzenia zamykającego poprzedni, dziewiętnasty rozdział Ewangelii św. Mateusza: „Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi” (Mt 19, 30).

23.09.2017

Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.

23 września obchodzimy wspomnienie Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. Jednego z Patronów naszej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej.
  Zamieszczamy zestaw  materiałów,  na temat tego Świętego, w tym link do filmu, i zapraszamy do zapoznania się z Jego osobą, duchowością i posługiwaniem.

 Święty Ojcze Pio, prosimy módl się za nami.

   Aneta i Sławek 


Życiorys O.Pio
Cuda o. Pio

21.09.2017

"To czyń, a będziesz żył"

"Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"  
Jezus mu odpowiedział: 
"Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?"   
  On rzekł:
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.  
Jezus rzekł do niego: 
"Dobrześ odpowiedział. 
To czyń, a będziesz żył".
 Łk 10.25b-28

19.09.2017

Co chcesz abym czyniła?

 
Daj mi śmierć albo życie,
Daj siły czy słabości,
Karm mnie wzgardą obficie,
Lub chlebem szczęśliwości,
Daj pokój albo walkę,
W której bym się dręczyła,
Daj wszystko, tylko powiedz
Co chcesz, abym czyniła?

Daj nędzę lub dostatki,
Daj słodycz, chleb gorzkości;
Niech wzrosną smutku kwiatki,
Niech zmilknie śpiew radości,

17.09.2017

„Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś” (Mt 18, 32)

  Dzisiejsza perykopa stanowi zwieńczenie nauk Jezusa zebranych przez św. Mateusza w osiemnastym rozdziale jego Ewangelii, a dotyczących relacji między uczniami. Szczególny akcent Zbawiciel kładzie na nowe podejście do rzeczywistości grzechu, który niczym mroczny cień snuje się za człowiekiem od czasu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi wobec prawa, jakie Bóg nadał im w raju. Prawo to, które nasi skuszeni przez węża prarodzice uznali za zamach na ich wolność, w rzeczywistości wyrażało pełnię troski i miłości Boga do człowieka. Polecenie: „Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli(Rdz 3, 3)” jest wyrazem wierności nieśmiertelnego Stwórcy swojemu odwiecznemu planowi, wedle którego człowiek, stworzony na Jego obraz i podobieństwo, został powołany do uczestniczenia w Bożej nieśmiertelności i życia w głębokim zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą.

16.09.2017

Moja jest to wina

W nawiązaniu do Księgi proroka Jonasza ( 3,1-10 ) i dzisiejszych czytań 1 Tym 1, 15-17, Łk 6,43-49

Pokutny wór założę
od miasta grzechu ucieknę
do Boga się nawrócę.
Na nic cudze wysiłki
szemrania i uciski.
Przyznałem się przed sobą
do grzechu popełnionego
do zła które ze mnie wyszło.
Teraz to ten czas
powiedzieć Panu - tak
moja jest to wina!

14.09.2017

Moje częstochowskie obchody 100-lecia Objawień Matki Bożej Fatimskiej


  Trochę czasu minęło i przez pewne sytuacje życiowe moje świadectwo trochę się opóźniło, ale gdy sytuacja się ustabilizowała, chcę podzielić się z Wami moim świadectwem, jak przeżyłam w Częstochowie tak piękną uroczystość 100 lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej.     
  Na wyjazd do Częstochowy i oprawę śpiewu koncertu uwielbienia na Jasnej Górze zaprosił nas organizator p. Poldek Twardowski i razem z rodziną Jednego Serca Jednego Ducha pojechaliśmy, aby wziąć udział w tych uroczystościach na Jasnej Górze. 
  Po koncercie uwielbienia zostałam jeszcze na Apelu i telemoście z koleżanką i księdzem i Najświętsza Panienka zarezerwowała dla nas 3 wolne miejsca w pierwszym rzędzie przed Jej cudownym obrazem, tak jakby czekały specjalnie dla nas te miejsca.