Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

21.04.2019

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5)


W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, o której św. Jan Paweł II powiedział: „jest zaczynem Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku, przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku wieczności w Bogu Samym. Jest ten Dzień początkiem Przyszłości - ostatecznej, eschatologicznej Przyszłości Człowieka i Świata, którą Kościół wyznaje i do której prowadzi człowieka przez wiarę w "świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny"” (Audiencja Generalna, 9 IV 1980), przeżywamy najdonioślejsze wydarzenie w historii zbawienia, które jest jednocześnie wydarzeniem najbardziej tajemniczym, dlatego wymagającym od nas szczególnego otwarcia na działanie Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjęli łaskę płynącą z kontemplacji oblicza Jezusa Zmartwychwstałego.

Alleluja Chrystus Zmartwychwstał.

Przeżywamy najważniejsze w roku liturgicznym Dni...  
Dla nas Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał...  
Dla nas żyje i wstawia się za nami u Ojca...
Dziękujmy Panu za błogosławiony trud Wielkiego Postu i Święto Zmartwychwstania...
Jezus jest naszym Panem! Dla Niego poświęćmy nasze życie wraz z posługą, którą podejmujemy dla innych otaczając ich modlitwa wstawienniczą. 

 Niech Zmartwychwstały Pan prowadzi Was i pomnaża w Was Wiarę, Nadzieję i Miłość... niech napełnia wszystkim Duchem Świętym...

Wszystkich błogosławię: W Imię Ojca, i + Syna i Ducha Świętego. Amen. 

                                           Z serdecznym pozdrowieniem
                                                                ks. Czesław

  Alleluja

   Ewangelicznej radości, która rozgrzewa człowiecze serce... które staje się przez to bardziej kochające Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a przepełnione miłością Boga dostrzega Go w bliźnim…
Szczodrości w miłości i uczenia się miłości trudnej… oby stała się wzajemną. 
Pokoju w rodzinie i środowisku, oraz wszelkich potrzebnych łask i Bożego Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, życzy wszystkim uczestnikom naszej Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej, oraz Sympatykom i Gościom naszej strony

                                                     Sławek z Anetą +

20.04.2019

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dz.2Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne…

  Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

 Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

19.04.2019

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień 1 Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość…

    Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego.
A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

  Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Droga Krzyżowa z serca.

Stacja I
 Pan Jezus skazany na śmierć.
Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

Miłość… miłość, aż po kres. Miłość, by nie było zatracenia… 
To sprawiło, że Bóg posłał swojego Syna, a On podjął się misji przywrócenia wszystkich Bogu.
   Pan Jezus zostawił nam swoje słowo i podjął ofiarę za mnie, za ciebie, abyśmy odzyskali Łaskę życia wiecznego.
 Dziękuję Ci Panie Jezu za przyjęcie wyroku za mnie.

  Któryś za nas cierpiała rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

  Panie Jezu, przyjąłeś wyrok… konsekwencją tego było wzięcie krzyża.
Gdy to zobaczyłem… doznałem ulgi…
Nie jestem stracony…
Czyżby radość na kaźń?...

 Któryś za nas cierpiała rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa.
Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył.

  Szybki ten upadek… Panie Jezu, czy dojdziesz na górę, czy dopełnisz mojego zbawienia?

18.04.2019

Modlitwa na Wielki Tydzień                Jezu Chryste, zbawicielu Najlepszy, miłość Twoja wstrząsa mną do głębi.
                Uczniowie Cię zdradzają, a Ty im w zamian, darujesz Samego Siebie w Komunii Świętej na Ostatniej Wieczerzy. Judasz pocałowaniem wydaje Cię w ręce oprawców, a Ty do niego szepczesz: „Przyjacielu”. Lud Twój okrzykiem nienawiści: „Na krzyż z Nim” żąda Twej śmierci, a Ty podejmujesz dla niego cierniem ukoronowanie, biczowanie u słupa, zniewagi i poniżenie. Kaci przybijają Cię do Krzyża , a Ty błagasz Ojca Swego: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu.


  Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Ciebie.
Żeś przez Święty Krzyż swój, świat odkupić raczył.

  Dałeś się zamknąć w grobie. Ale to tylko fizyczne zamknięcie, przeszkoda dla człowieka, nie dla Boga.
Z tego miejsca, jest już tylko jedno wyjście; w ramiona kochającego Ojca.