Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

18.10.2018

Bądź uważny ! Nie przeoczysz Słowa.


  Ostatnio w sobotę uczestniczyłem w pielgrzymce z Wrocławia do Trzebnicy do grobu św. Jadwigi Śląskiej. Na zakończenie pielgrzymki odbyła się Msza św. przy ołtarzu polowym.

  Rok wcześniej podczas podobnej Mszy św. przeżyłem spore rozczarowanie, gdy Komunii świętej nie wystarczyło dla wszystkich chętnych. I teraz, gdy stałem i oczekiwałem na przyjęcie Chrystusa i obserwowałem, jak księża przechodzą obok do innych części zgromadzonego tłumu, pomyślałem sobie: „Panie, ja nie chcę znowu się rozczarować. Pragnę Ciebie przyjąć”. W głębi serca usłyszałem: „Przecież i tak zawsze jestem z Tobą”.
  Obserwowałem, jak kapłan rozdaje komunię i jak kończą się mu komunikanty. Po czym zaczął wracać w stronę ołtarza.

16.10.2018

Słowa Św. Jana Pawła II z 3 Pielgrzymki do Polski 1987r. cz.7 „Nie opuszczę cię aż do śmierci” "Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie".

 W dniu dzisiejszym mija 40 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziękując Panu Bogu, za Jego dar, chcemy wrócić do słów, Świętego już teraz, Jana Pawła II, jakie wygłaszał  podczas pielgrzymek do naszej Ojczyzny. 
  Była długa przerwa w przypominaniu słów Ojca Świętego do Polaków... za długa, ale wracamy z Jego przesłaniem do każdego z nas. Może teraz jest ono szczególnie ważne?...

... "Co jest Twoją chwałą, Chryste? Czemu towarzyszy cześć Kościoła z pokolenia na pokolenie? Twoją chwałą jest to, żeś się darował... "Żeś się darował nam nic niegodnym". Że Ty niewysłowiony, niezgłębiony Bóg, który "mieszkasz w światłości nieprzystępnej" (por. 1 Tm 6,16), stałeś się tak straszliwie "przystępny". Nie tylko mogły Cię - jako Słowo Wcielone, jako Syna Człowieczego - oglądać ludzkie oczy i dotykać ludzkie ręce, ale mógł Cię człowiek przybić do krzyża, mógł Cię wciągnąć w doświadczenie śmierci, która jest jego udziałem i koniecznością na tej ziemi, mógł Cię zhańbić, gdy Ty sam chciałeś jako Żertwa Przedwiecznego Ducha "wyniszczyć samego siebie" (por.Flp 2,8 ).
I nie tylko to. Ty, który "umiłowawszy wszystkich, co byli na świecie, do końca ich umiłowałeś" (por. J 13,1), stałeś się po wszystkie czasy Eucharystią - Ofiarą i Pokarmem - Twojego Kościoła! To jest Twoją chwałą, Chryste. To jest Twoją chwałą, Boże, którego imię brzmi Miłość (por. 1 J 4,8). To jest Twoją chwałą, nasz wieczny Panie"...


... "Jeden drugiego brzemiona noście" - to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy "brzemię" dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.

14.10.2018

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”


Pytanie o życie wieczne zadał Panu Jezusowi pewien człowiek, który, wydaje się, bardzo tego pragnął. Pytał nie z ciekawości, czy dla zadania Jezusowi jakiegoś pytania, bo nadarzyła się taka okazja, ale pytał z głębi serca, bo pytał na kolanach.
  
  
  Z rozmowy z Panem Jezusem dowiadujemy się, że człowiek ten, spełniał nakazy Prawa, a to w starym Przymierzu miało prowadzić na spotkanie z Bogiem. Robił po prostu to co należało.
    
  Pan Jezus ucieszył się, ale chciał więcej…  Człowiek ten powinien uwierzyć w Jezusa – bo wtedy mógłby pójść za nim, oraz ukochać drugiego człowieka, bo wtedy łatwiej by mu było sprzedać i rozdać ubogim wszystko co miał…
  Tej wiary i miłości zabrakło… Chciał zachować poprawność postępowania, ciesząc się nadal swoimi dobrami.

11.10.2018

Mieć Relację z Panem Bogiem. Tkać ją nieustannie.


  Relacja z Panem Bogiem – z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym – jaka ona jest? Jaka powinna być? Czy w ogóle jest? Właściwie czym jest ta relacja?


  Dzisiaj otrzymałem łaskę uczestniczenia we  Mszy św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. To taki niespodziewany dla mnie prezent od Pana Boga. Głoszący kazanie przypomniał nam, że często spotyka się ze stwierdzeniem „cudowna modlitwa”. Przestrzegał przed takim „magicznym myśleniem” i używaniem słów modlitwy, jak swego rodzaju zaklęcia.

Nie ma takiej modlitwy która wszystko „załatwi”. Tym, który może sprawić cud jest Bóg, zaś modlitwa ma do Niego prowadzić,  pomóc nam w przybliżeniu się do Niego – jej „cudowność” ma tylko na tym właśnie polegać.  Modlitwa skupiona na samej sobie nie doprowadzi nas do Pana Boga, do relacji z Nim. Z Nim jako Żywą Osobą.
  Modlitwa jest  „narzędziem”, a nie celem samym w sobie.

09.10.2018

"Kto idzie za Maryją nie błądzi w życiu"O Modlitwie matki.
O modlitwie do Matki.
Żeby nie było słomianego zapału…
Zostań wierny, nawet kiedy upadniesz…
Ukochaj Maryję bardzo... zmień swoje życie na lepsze...
Miej świadomość walki o twoją wieczność...W październiku - pięknym, różańcowym miesiącu, zachęcam, aby żyć z Maryją coraz bardziej...  albo żeby zacząć z Nią żyć. Aby Maryja stała się kotwicą w twoim życiu, aby świat bez Boga Cię nie porwał.

Zachęcamy do wysłuchania konferencji Ks. P. Glasa na ten temat.
                                             
                                                                  Sławek +

07.10.2018

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 9).

  Chociaż bezpośrednim tematem dzisiejszej perykopy ewangelicznej jest dyskusja Jezusa z faryzeuszami na temat nierozerwalności małżeństwa, to w rzeczywistości chodzi tu o fundamentalną relację między Prawem, które Bóg objawił już naszym prarodzicom w raju, aby w pełni żyli blaskiem podobieństwa do Niego (por. Rdz 1, 27), a Prawem mojżeszowym, które – wpisane w historię zbawienia, a zatem nieustanną walkę z następstwami grzechu pierworodnego o odzyskanie przyjaźni ze Stwórcą i trwanie w niej – było naznaczone niedoskonałością i kompromisem z zatwardziałością naszych serc (por. Mk 10, 5). Jezus objawia się nam jako Ten, który na mocy autorytetu udzielonego Mu przez Ojca, przywraca pierwotne znaczenie Prawu, a tym samym przywraca pełnię godności dzieciom Bożym, powołanym i uzdolnionym przez Syna Bożego, aby stawać się doskonałym, jak doskonały jest ich Ojciec niebieski (por. Mt 5, 48).
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę” (Mk 10, 2).
Już pierwsze słowa perykopy ewangelicznej wyrażają dramat człowieka, który odrzuciwszy przyjaźń Bożą, zniszczył harmonię we wzajemnych relacjach międzyludzkich. Faryzeusze wystawili Jezusa na próbę, aby Go zdyskredytować w oczach ludu, który Go słuchał. Odwołali się przy tym do prawa, w którym to mąż miał władzę nad żoną i mógł z mniej lub bardziej błahych powodów rozwiązać łączący ich węzeł małżeński, wręczyć jej list rozwodowy i ją odprawić.

04.10.2018

Synod Biskupów. "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania".

Rozpoczął się, mający trwać od 3 do 28 października, poświęcony młodzieży, Synod Biskupów.
Post, modlitwa różańcowa, to propozycje wsparcia dla biskupów i zgromadzonej na synodzie młodzieży.
  Włączmy się ze swoją modlitwą, prosząc Boga o dobre owoce tego spotkania.
Módlmy się też oficjalna modlitwą synodu.

     Oficjalna modlitwa synodu.
Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi
kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce,
zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie,
które kierujesz do każdego z nich,
by realizując właściwy projekt życia
osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.