Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

09.04.2020

Wielki Czwartek...


  Wielki Post 2020 roku, przebiegał, co do możliwości przeżywania go poprzez nasze uczestnictwo w wielkopostnych nabożeństwach tak, jak nigdy dotąd… i oby nigdy więcej, w ten sposób. 
 
    Narzucone wymagania i graniczenia z powodu zagrożenia chorobowego sprawiły, że czas ten, do dobrego jego przeżycia, wymagał od każdego wierzącego większego wkładu osobistego niż zazwyczaj, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego móc przeżyć blisko Boga, z miłością i wdzięcznością za Łaskę Odkupienia, a dzień Wielkiego Czwartku dziękczynnie za Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa.
    
  Przed nami Triduum Paschalne, podobnie, jak cały Wielki Post, będzie ono przeżywane inaczej, niż kiedykolwiek, w życiu każdego z nas…
Przeżyjmy jednak ten czas, tak, jak można najlepiej, niech te dni, nie miną sobie ot tak, bo jest dyspensa.
Dyspensy od osobistego jednoczenia się z cierpiącym Jezusem nie ma.
 
    Polecam krótkie, ale bogate w treść słowo, na temat Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, jego przeżywania, liturgii i historii.

http://www.parafia-skarzysko-koscielne.pl/rok%20liturg/wpost.html

07.04.2020

Rekolekcje Wielkopostne. Dz. 4 Eucharystii, Eucharystii, Eucharystii  Komunia Święta Sakramentalna, ale również Komunia Święta duchowa, jako Łaski ku budowaniu jedności z Bogiem, wypełniania swojego życia nieustającą tęsknotą za Niebem.

Maryjo, Matko Kościoła, proszę prowadź Kościół, prowadź każdego z nas.

  Dzień 4 i zakończenie rekolekcji.

06.04.2020

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień 3. Pobudka dla wiary.


  Wycisz się, a usłyszysz głos Boga, kochaj, wierz i zawierzaj Bogu stale i wciąż.
Żyjmy tak, żeby wszystko mogło być modlitwą.
Modlitwa życiem całym...

Trzeci dzień rekolekcji ks. Dominika Chmielewskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=l9-gbAUz6aw

05.04.2020

Rekolekcje Wielkopostne. Dzień 2. Małżeństwo... budować relację... Być...

DAWAĆ SIEBIE

  Mężu, BĄDŹ mężem swojej żony… Od omówienia tej sprawy, Ks. D. Chmielewski, zaczyna drugi dzień wielkopostnych rozważań rekolekcyjnych.
Dalej … 

Idź z Duchem Świętym…

Małżeństwo Bogiem silne.

„Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny” (Mt 21, 5).  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej jest niczym brama, przez której wrota, otwarte szeroko, jak ramiona Zbawiciela na krzyżu, wchodzimy my, Jego uczniowie i uczennice, którzy z łaski Bożej jesteśmy „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9) w samo centrum tajemnicy Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy zjednoczyć się z Nim w ofierze, którą złożył z siebie na krzyżu dla zbawienia pogrążonej w grzechu ludzkości. Święty Paweł uczy nas, że dla tego, kto kocha Jezusa możliwe jest realne i owocne uczestnictwo w Jego krzyżu, śmierci i Zmartwychwstaniu: „razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 19-20).

Ta głęboka przemiana życia, dzięki zjednoczeniu z naszym Odkupicielem jest możliwe na mocy chrztu świętego: „przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (…) Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 4; 8-9). Przeżywanie Wielkiego Tygodnia staje się dla nas w ten sposób okazją do śmierci dla grzechu i zmartwychwstania ku nowemu życiu dzieci Bożych, którego gwarantem jest Duch Święty – Dar Zmartwychwstałego Pana.

04.04.2020

Rekolekcje Wielkopostne 2020 r. Dzień 1 "Nie lękaj się... Zakochaj się..."


   Z wielu Rekolekcji Wielkopostnych, które mamy dostępne w Internecie, a w tym roku są dla większości z nas, jedyną możliwością ich przeżycia, 

chcieliśmy polecić, prowadzone w bardzo zaangażowany sposób, nauki rekolekcyjne ks. Dominika Chmielewskiego.

Uwierz! Niech twoje serce zapłonie miłością i pragnieniem Boga.

Maryjna sobota. Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.


  Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem, pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 
Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje i właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. 
  Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. 
Amen.