Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

24.03.2018

„Pamiętajcie chrześcijanie, że za tydzień Zmartwychwstanie”. Niedziela Palmowa, palmy historycznie.

Ten krótki wierszyk przed wiekiem towarzyszył wracającym z kościoła w Niedzielę Palmową zwaną też Kwietną lub Wierzbną. Jest ona początkiem obrzędów Wielkiego Tygodniai przypomina o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Na jego pamiątkę do liturgii w XI wieku wprowadzono zwyczaj święcenia zielonych palm i procesji z nimi.
  Polski folklor przypisał palmom nadzwyczajne zdolności. Jej podstawę – gałązki wierzby obsypane baziami uznawano za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności. Oprócz niej do palmowego bukietu wykorzystywano cis, bukszpan, barwinek, borówki, tuję i suszone kwiaty. Przewiązywano to wszystko wstążką. Moc palmy wzrastała wraz z jej poświęceniem.
   Po powrocie z procesji uderzano się nią, kropiono dom i całe obejście, gładzono boki krów. Poganiano je też palmą na pierwszy wypas.

23.03.2018

Gorzkie żale Cz. 1

Część I

  Panie Jezu, tak bardzo mnie kochasz, że jesteś w stanie za mnie umrzeć.
Wymaga tego Boska sprawiedliwość.

  Tyle zła, tyle mojej niegodziwości, egoizmu, braku wiary… to wszystko chcesz wziąć na siebie i prosić Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie.

  Przepraszam Cię Jezu za ból, który zadaję Twojemu sercu, ból zadany moimi grzechami oddanymi Tobie, ale też i tymi, które cały czas są we mnie.

  Czy dlatego tak cierpiałeś w Ogrójcu, bo wiedziałeś, że wielu ludzi odrzuci dar Twojej miłości, męki i śmierci krzyżowej?

  Czy ja nie jestem jedną z nich, pielęgnując w sobie grzechy, których nie chcę oddać w Sakramencie Pokuty i Pojednania?

22.03.2018

Życie Drogą Krzyżową


14 stacji ludzkiego życia
Wielki Post. Wspominamy mękę Pańską. Szukamy odpowiedzi na różne pytania. Usiłujemy zobaczyć więcej. 

Okres Wielkiego Postu to czas rekolekcji, nawracania się i odnajdywania Boga na nowo. 
   Dla mnie osobiście, jest to szczególny okres w roku liturgicznym. Trudno nam nieraz, zaakceptować Jezusa na Krzyżu - cierpiącego, samotnego i odrzuconego. Wolimy patrzeć na Chrystusa, który naucza, uzdrawia, innymi słowy, działa. Śmierć Zbawiciela na Krzyżu, jakby ogranicza Jezusa. No bo jak, Syn Boży mógł umrzeć?!

20.03.2018

Kolejny dzień walki o Jezusa…

Każdego dnia walka o mojego Pana, o Jezusa.
Dzisiaj tak jakoś ciężko. Nawet najprostsza rzecz, najprostszy gest są takie trudne do zrobienia.
Ale walka trwa… Nie dam się. Zacisnę zęby i uśmiechnę się do innego człowieka, wyciągnę rękę, zagadam. Pocieszę, powiem coś miłego.
A w środku chaos emocji, myśli. Czasami jakiś strach.

18.03.2018

„a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa” (J 12, 26)


Perykopa ewangeliczna, którą rozważamy w V Niedzielę Wielkiego Postu stanowi kontynuację Dobrej Nowiny o miłości Boga do człowieka, która wyraziła się nie tylko przez fakt, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 4, 14) – rzecz sama w sobie niewyobrażalna i tak naprawdę w swojej doniosłości niepojęta w pełni dla żadnego człowieka ani anioła – lecz przede wszystkim objawiła się ona w tym, że  „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (gr. edoken), aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Czym jest w istocie owo „danie” Jednorodzonego Syna Jezus wytłumaczył Nikodemowi, sprzyjającemu Mu skrycie członkowi Wysokiej Rady, nawiązując do zbawczego działania Boga w historii ludu żydowskiego: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono (gr. houtos hypsothentai dei) Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 12). W brutalnej śmierci Zbawiciela na krzyżu i Jego Zmartwychwstaniu objawiła się najpełniej miłość Boga Ojca do człowieka i chwała Boga Syna, o której pisał św. Jan w Prologu: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (J 1, 14).

16.03.2018

Droga Krzyżowa Narodu Polskiego


I Stacja -- Sąd nad Rzeczpospolitą
Zebrało się ich trzech - trzech pysznych władców Europy i uradzili, że Polska ma stać się pokarmem ich zachcianek i zaspokojeniem ich różnych potrzeb.
  I zaczęło się -1772 rok - pierwszy rok zagłady polskości, ucisku, zaprzeczania polskości, pierwszy rok niewoli Polaków, która miała trwać, aż 123 lata….
Tchórze i sprzedawczyki, i tacy byli wśród Narodu, uciekli bądź zaprzedali się zaborcom, mając tylko na względzie swoje sprawy doczesne i materialne. A osamotniony Naród trwał, trwał przy Jezusie, który też był samotny podczas modlitwy w Ogrójcu ….. Naród do Jezusa uciekał.
Któryś za nas cierpiał rany….

II Stacja – Wzięcie Krzyża
Nie ma, wymazana Rzeczypospolita, nie ma na mapach. Tylko Turcja nigdy nie uznała zaboru Polski – podczas spotkań z Sułtanem, gdy zapraszano ambasadorów Europy – mówiono: „Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył… „
A reszta świata zgodziła się i podpisała się skwapliwie pod aktami rozbiorów.
Naród bierze na siebie Krzyż nieobecności w świecie, Naród pozornie zgadza się na decydowanie o sobie przez zaborców. Naród w Panu pokłada nadzieje i gorące zanosi modły o wskrzeszenie Ojczyzny….

15.03.2018

Ty też powstań.


Przeżywamy różne trudności, rodzinne, zdrowotne… osobiste. Radzimy sobie z nimi, lub nie bardzo.
Traktujemy je jako ciężary, nie widząc w nich sensu.
A jak można inaczej?
Polecam świadectwo, które sięga do momentu urodzenia z wagą… poniżej 1 kilograma…
A to było dopiero preludium życiowych doświadczeń.
Ostatnie zdanie świadectwa jest jednak napisane z uśmiechem, że historię Pauliny ON pisze nadal…

Takiego uśmiechu  życzę i Tobie.
                                              Sławek +