Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

15.01.2017

"Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę"


   Życie na ziemi - służbą
  Cała Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli mówi o tym.
   Czytamy u proroka Izajasza, że cały Izrael był sługą… przynajmniej był powołany do tego. Z niego wyszedł Sługa, który miał nawrócić i zgromadzić przy Bogu Izraela, który przez pokolenia, jednak, zagubił swoje posłannictwo, ale również Sługa ten, miał być światłością dla pogan, aby zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».
   
 W drugim czytaniu, Św. Paweł pisze o sobie, jako o powołanym, aby to zbawienie na coraz dalsze krańce ziemi nieść.
  Do uświęconych w Jezusie Chrystusie, czyli do wierzących mówi, że są również powołani, powołani do świętości, ale, jak wiemy z Pawłowego nauczania osiągnąć to można, żyjąc według wskazówek Jezusa a następnie powołanych i posłanych przez Niego Apostołów i uczniów.

   Święty Jan Chrzciciel w słowach z Ewangelii,  oznajmia nam o tym, że zapowiadany przez Izajasza Sługa przyszedł....
   
   I mimo, że jest Sługą, prorok Jan mówi o Nim, jako o kimś, kto godnością przewyższył go, był wcześniej niż on, chrzci Duchem Świętym… jest po prostu Synem Bożym.
   
  W refrenie psalmu responsoryjnego śpiewamy "Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę."
Jeśli byśmy w codzienności życia, my i inni, z serca to wypowiadali i tak czynili, świat byłby rajem.
     
  Czytamy w Ewangelii Św. Mateusza 10.24 o słudze i panu, że sługa nie przewyższa swego pana… W 24 rozdziale tej Ewangelii, w przypowieści o talentach, też jest mowa o sługach i panu.
  Panowie i słudzy...
 Problem w tym, żeby pan również poczuwał się do bycia sługą... bo pierwszym po Bogu nie jest…. 
I tak w każdym przypadku społecznych relacji …
   Bierzmy przykład ze sługi dobrego i wiernego, bo za swą pracę otrzymał nagrodę.... Może jednak ważniejsze jest, że wszedł do radości swego pana. 
  Chciejmy przez nasze posługiwanie życiem, wejść do radości naszego Pana. Boga w Trójcy Świętej Jedynego.


   "Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu
".  
Ps.40.9 
  
  Co proszę, Panie Boże, na każdy dzień i chwilę, każdemu z nas daj.                                                                                                               
                                                                         Sławek  +

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.