Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

22.06.2015

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w rozumieniu teologicznym... i co dla nas oznacza… :)

   Trwamy na Nabożeństwach czerwcowych, na których odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Porozważajmy ponownie.

  Ogólnie można powiedzieć, że Najświętsze Serce Pana Jezusa ukazuje fundamentalne treści chrześcijaństwa to znaczy Wcielenie oraz Misterium Paschalne.


Wcielenie. Święty Jan Damasceński pisał: Całego mnie cały przyjął, cały złączony jest z całością, by całości przynieść zbawienie. Inaczej nie mogłoby być uzdrowione, co nie byłoby przyjęte. To jest także streszczenie długiej drogi chrześcijaństwa poszukującego prawdy o Chrystusie i tajemnicy zbawienia. Drogi wyznaczonej  wieloma sporami, które Kościół przeszedł, aby jasno wypowiedzieć, że Syn Boży jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem.

Misterium Paschalne. Dobrze wiemy, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to istota chrześcijaństwa ! W tej tajemnicy znaczenie otwartego boku Jezusa, Świętej Rany jest bardzo mocne. Wprawdzie w Ewangeliach nie znajdziemy słowa „serce”, ale według tradycji, jeszcze zanim święta Małgorzata Alacouqe miała  objawienia, w Świętej Ranie dopatrywano się serca.

  W przebitym boku Jezusa ma swoje źródło chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, pneumatologia – nauka o Duchu Świętym, eklezjologia  nauka o Kościele i sakramentologia - nauka o sakramentach, czyli można powiedzieć cała teologia. Chrystologia – bo Jezus ukazuje się jako zapowiadany Sługa Jahwe, Mesjasz, Baranek Boży; pneumatologia – bo strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza, a woda żywa to Duch Święty; sakramentologia – bo krew i woda to chrzest i Eucharystia, podstawowe sakramenty Kościoła; eklezjologia – bo Kościół rodzi się z Ducha Świętego, z chrztu i Eucharystii. 

 Kiedy Pan Jezus  zmartwychwstał otwarta rana stała się znakiem jego tożsamości. Dla Świętego Tomasza Apostoła stała się znakiem rozpoznawczym, w którym w jakimś sensie, każdy człowiek, każdy z nas  może się odnaleźć  :)… 
   
  Dla pełni rozważań o sercu trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że serce jest także symbolem uczuć. Idąc za tym stwierdzeniem trzeba się zapytać siebie samego o własną integrację emocjonalną. To bardzo ważna kwestia ponieważ uczucia, jako nieodłączny element ludzkiej natury, w pobożności, w modlitwie oraz w wierze,  odgrywają  bardzo znaczącą rolę...
cdn… :):):)
                                                                        Elżbieta 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.