Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

19.05.2015

18. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Bądź wola Twoja :)

 „Panie ty jesteś moim udziałem przyrzekłem strzec słów Twoich…” Psalm 119/118 w.57… Bądź wola Twoja...
  Modląc się psalmami jesteśmy zachęcani, aby treści poruszane przez psalmistę odnosić do siebie do swojego życia…
Psalm 119 to wyjątkowy kantyk na cześć Bożego prawa… a prawo Boże nie jest ciężkim jarzmem, ale łaską prowadzącą do wolności i szczęścia… Jest tu rozumiane jako nauczanie … Boże prawo przedstawione w psalmie 119 jako Słowo Boże wzywa człowieka do ufnego posłuszeństwa i wielkodusznej miłości …
  

  „Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę” (w. 16) mówi psalmista, a następnie: „Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” (w. 35); i znowu: „Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam” (w. 97).
 

  Umiłowanie Słowa Bożego , uwielbienie jego piękna, mocy zbawczej, zdolności do dawania radości i życia rodzi bezgraniczną wierność Psalmisty… Psalmista jest w tym podobny do Maryi… a Maryja ukazuje ideał człowieka wierzącego… i przypomina, że powiedzenie Bogu: TAK domaga się aktu wiary… Maryja jest błogosławiona, ponieważ jej łono nosiło Zbawiciela, ale nade wszystko dlatego, że przyjęła Bożą zapowiedź, była troskliwą i kochającą opiekunką jego Słowa.
 

  Psalm ten prowokuje do zadawania sobie pytania o własną wierność… Boże Prawo jest źródłem życia… ale by stało się źródłem szczęśliwego życia dla nas wymaga synowskiego posłuszeństwa , słuchania ufnego, świadomego …

  Prawo Pańskie, Słowo Boże ukazane w tym psalmie jako przedmiot żarliwej miłości psalmisty ma stanowić centrum życia modlącego się człowieka… stawać się przedmiotem rozmyślania, ma być , zachowywane sercu: „W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie” (w. 11)… to właśnie jest sekret szczęścia psalmisty. Kiedy zuchwali knują przeciw niemu podstępy, on całym sercem strzeże tego co Pan postanowił (por. w. 69)… bo tylko w nim może znaleźć radość wiary… :)
 

  Treść tego Psalmu stanowi wyzwanie dla każdego wierzącego do stawiania sobie pytania o radość z własnej wiary… Czy wiara czyni Cię szczęśliwym, radosnym człowiekiem ?
 

  Dziewica Maryja jest tą prawdziwą „błogosławioną = szczęśliwą” ponieważ „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Sam Pan Jezus zaświadcza o tym słowami … Kiedy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". A On powiedział: "Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je". Maryja jest błogosławioną, ponieważ jej łono nosiło Zbawiciela, ale nade wszystko dlatego, że przyjęła Bożą zapowiedź, była troskliwą i kochającą opiekunką jego Słowa.
 

  Modlący się ma stawiać w centrum życia Boga i Jego świętą wolę. Prośmy każdego dnia, aby nasza modlitwa, całe życie były oświecone Słowem Bożym, lampą dla naszych stóp i
światłem na naszej ścieżce jak mówi psalm 119 (por. w. 105)… abyśmy bezpiecznie kroczyli przez życie…
 

  Trwamy w miesiącu, w którym rozważamy cnoty Maryi … uwielbiajmy Boga i Jego Słowo w Niej jako doskonałym wzorze dla nas … Maryja, który przyjęła i zrodziła Słowo, niech nas prowadzi i pociesza, gwiazda zaranna, która wskazuje drogę szczęścia …
 

 Dla wytrwałych :) , cierpliwych :) :) i pokornych :) :) :) serc do przeczytania Psalm 119… Psalm 119 to najdłuższy z Psalmów, bo składa się ze 176 wersów…

                                                                                    Elżbieta1 komentarz:

  1. Panie Jezu dziękuję, że mnie prowadzisz za rękę i wysłuchujesz próśb moich. Dziękuję Ci za moją Żonę Edytę, za Jej miłość, miłość naszą wzajemną i naszą wspaniałą Rodzinę. Obiecuję być dobrym mężem, ojcem i głową naszej Rodziny.
    Jezu ufam Tobie - troszcz się Ty

    OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.