Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

14.04.2015

15. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) Modlitwa wszystkich stanów i czasów… :)

   Czytając Pismo Święte, modląc się Liturgią Godzin, czy też wsłuchując się  w psalmy responsoryjne  podczas Mszy Świętej, możesz doświadczać wyjątkowego charakteru modlitwy psalmami… Wyjątkowość modlitwy psalmami wynika przede wszystkim z faktu, że psalmy umożliwiają rozumienie słów Boga, opisują Bożą rzeczywistość… 


  Jednocześnie w psalmach odnajdujemy pełnię ludzkiego doświadczenia… przenikają się i łączą w nich: radość, cierpienie, tęsknota za Bogiem, własna małość, szczęście, opuszczenie, pełnia życia,  lęk przed jego utratą, pokładanie ufności w Bogu i osamotnienie… po prostu wszystko co może stać się udziałem człowieka … :)

  Katechizm Kościoła Katolickiego (2585-2589) określa  modlitwę psalmami zarówno jako  modlitwę osobistą i wspólnotową …
  W Jerozolimie podczas wielkich świąt, oraz w każdy szabat  Lud Boży gromadził się, by  modlitwą przypominać zbawcze wydarzenia z przeszłości… swoją modlitwą wprowadzał także w oczekiwanie na Mesjasza, który wypełni wszystko w sposób ostateczny… Modlitwa Ludu od czasów króla Dawida, aż do przyjścia Mesjasza pogłębiała się, a księga psalmów powstawała powoli między XI i III w p.n.e.   

  Wyjątkowość modlitwy psalmami wynika również z tego, że treści zawarte w psalmach przybierają różne formy… są kształtowane zarówno w liturgii  jak też… w ludzkim sercu.. dlatego wśród psalmów możemy rozpoznać: hymny pochwalne, modlitwy smutku, radości, dziękczynienia, błagania osobistego, czy wspólnotowego, wreszcie śpiewu króla i śpiewu pielgrzyma… psalmy, jak  zwierciadło odbijają dzieła Pana Boga, oraz zwyczajne ludzkie przeżycia …

 …Pomimo tego, że wiele psalmów odzwierciedla wydarzenia z przeszłości, to ze względu na prostotę przekazu, psalmy są modlitwą wszystkich stanów i czasów… całego Kościoła Świętego…

   Modlitwa psalmami jest prosta i spontaniczna… wyraża pragnienie Boga i wszystkiego co jest dobre… mówi o trudnościach wierzącego, który kocha Pana, ale jest narażony na pokusy i zagrożenia ze strony nieprzyjaciół… zapewnia człowieka, że  warto pokładać ufność w Panu, bo jest wierny w swojej miłości…  Człowiek wyśpiewuje błagalny lament i już dostrzega chwałę Boga,  który słucha i wysłuchuje człowieka…  taka postawa otwiera na dziękczynienie i uwielbienie, bo celem modlitwy psalmami jest przede wszystkim oddanie chwały Bogu…:) 

 Oddajmy więc Panu chwałę całym sercem… modląc się Psalmem 34 … :):):)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.