Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

10.03.2015

11. O modlitwie chrześcijańskiej słów kilka… kontynuacja :) ... Figura modlitwy wstawienniczej…(2574-2577 KKK)  Jak wiemy, Pan Bóg zawsze przychodzi pierwszy…
jest Bogiem wiernym, sprawiedliwym, nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym… pamięta o swoich dziełach, bo w grę wchodzi Jego chwała… nigdy nie opuszcza ludu, który nosi Jego imię…

… podobnie było w przypadku Mojżesza…

   

  Po ucieczce z Egiptu, Mojżesz został pasterzem. Pewnego dnia, kiedy pasł owce, w pobliżu góry Horeb zauważył z daleka płonący krzew, który się nie spalał … Podszedł bliżej, by przyjrzeć się zadziwiającemu zjawisku i wtedy usłyszał tajemniczy Głos: "Mojżeszu, Mojżeszu! (...) Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. (...) Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba".

  Mojżesz zasłonił twarz, bo wiedział , że widok Wszechmogącego może go zabić. Wówczas Bóg objawił mu jego powołanie: "Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu". ( por. Wj 3,1-10)

  Bóg, który jest Bogiem żywym, pragnie życia ludzi, ich zbawienia… Przychodzi i zaprasza do relacji ze sobą… bo zbawić  nie może  wbrew ludzkiej woli… dlatego  powołuje  Mojżesza, posyła go, włącza w swoje  dzieło zbawcze, we współczucie  swojego serca…

  Bóg posyłając Mojżesza jakby błagał, zwierzał się…a Mojżesz ?... czynił zarzuty, spierał się, próbował się wycofać, ale przede wszystkim stawiał pytania… ostatecznie dostosował swoją wolę do woli Boga Zbawiciela
”A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem” (Wj 33,11)… Rozmowy  Mojżesza z Panem były długie i częste… Mojżesz wstępował  na górę by Boga słuchać i błagać… zstępował, by przekazać słowa Boga powierzonemu ludowi… :)

  Wszechmogący Bóg, jako Miłość prowadząc dialog  z Mojżeszem  wychowywał go do modlitwy Z zażyłości z Panem Mojżesz czerpał  siłę i wytrwałość do modlitwy wstawienniczej… nie modlił się za siebie, ale za powierzony lud… /walka z Amalekitami, dla Miriam o uzdrowienie /. Wezwanie skierowane przez Pana Boga do Mojżesza ze środka płonącego krzewu  to  jedna z pierwszorzędnych figur modlitwy  żydowskiej  i chrześcijańskiej tradycji duchowej, a powody modlitwy Mojżesza wciąż inspirują odwagę ludzi modlitwy…

  Historia Mojżesza toczy się w  XIII wieku przed narodzeniem Chrystusa… powołanie do modlitwy odnosi się do każdego z nas… :)

  Jak rozeznać wolę Pana Boga w swoim życiu radzi ks. Pawlukiewicz

  Jak zwykle zachęcam gorąco  do wysłuchania :) :) :)  
                                                                                      Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.