Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

15.02.2015

..."Wszystko na chwałę Bożą czyńcie..." Prosimy: Uzdrawiaj nas Panie nieustannie.

 Piękna dusza, piękne i czyste serce... takich określeń używa się w stosunku do ludzi prawych, uczciwych, wiernych, lojalnych, życzliwych, radosnych ...

A w Psalmie czytamy 
"Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca."

  Z takim czystym sercem lgniemy do Jezusa, czujemy radość z przebywania blisko Niego...

Św. Paweł nawołuje do trwania w takim stanie, aby nie być zgorszeniem dla innych. 
Nawet najdrobniejsze czynności, które wykonujemy, mają być na Chwałę Pana.
Nasza postawa bowiem, nie tylko nam przyniesie korzyść, ale może przyczynić się do czyjegoś zbawienia.

   W Ewangelii dzisiejszej czytamy o kimś zupełnie innym...trędowaty... człowiek nieczysty, odrzucony, wycofany... poza społeczeństwem.

To ktoś, kto nie żyje Bogiem, kto odrzuca Jego naukę, taki ktoś, kogo jego grzech, jego poranienia, brak przebaczenia wyklucza z życia. Wyklucza nie dlatego, że Bóg, czy społeczeństwo go odrzucają, ale dlatego, że wszystko to, nie pozwala mu współistnieć z wiernymi i Bogiem...
Sami się wykluczają.
Aby powrócić, muszą chcieć oczyszczenia i uzdrowienia jak ten trędowaty.

Bez naszej woli, Bóg nie może nam pomóc

  Wzywajmy Pana, aby nas uzdrowił, aby uleczył to co w nas chore i co nie pozwala nam być z innymi.
Słuchajmy nauki, słuchajmy tego co mówi do  nas Bóg, bo to nas będzie leczyć. Nie bądźmy jak ten trędowaty, który po uzdrowieniu, pomimo surowego przykazu Jezusa, aby nie rozpowiadał tego, poszedł i opowiadał wszystkim o tym co się stało...

Obyśmy zawsze byli wierni Jego Słowom. 

                                                                                 Aneta


Czytania z dzisiejszej liturgii słowa
http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?data=2015-02-15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.