Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

26.02.2015

Cisza ludzkiego serca… ( 1 ) cisza Bożej miłości i łaski…


  Wejść w ciszę oznacza zamilknąć… czasem ważniejsze jest milczenie wewnętrzne niż zewnętrzne… Jednak  umiejętność  zamilknięcia  zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego jest  konieczna, aby nauczyć się słuchać … aby usłyszeć… Jeśli nauczymy się słuchać i przyzwyczaimy się do ciszy wejdziemy na drogę odkrywania, że milczenie jest w pełni twórcze …

 …cisza zanim cokolwiek zaistniało… i w tej ciszy, aż do momentu stworzenia Duch Święty unosił się nad otchłanią strzegąc chaosu, a cisza jakby przygotowywała   czas stwórczej  płodności Boga… ta właśnie cisza wskazuje na nasz egzystencjalny związek z Bogiem jako Stwórcą i Ojcem…

 …”Dręczono Go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich
( Iz 53,7)…
  Czy może być bardziej uderzający obraz milczenia ? … kiedy wsłuchujemy się w  ewangeliczne opisy Męki naszego Pana,  jego milczenie mówi nam o bezbronności…  podobnie siedem słów wypowiedzianych z krzyża… jakby z  wnętrza, z milczącego cierpienia… i ostateczny powrót do milczenia, kiedy Jezus oddał ducha powierzając go Ojcu… Jezus  Słowo Boże głosił Ewangelię ludziom takim jak my, ale Bóg dopełnił dzieła zbawienia w ciszy…
 …w księdze Apokalipsy   znajdujemy opis Baranka jakby zabitego, który jest godny złamać siedem pieczęci i otworzyć księgę życia… a otwarcie księgi życia to zakończenie dramatu historii zbawienia… kiedy Baranek złamał siódmą pieczęć zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny (Ap. 8,1)

 … Bóg wypowiada swoje słowo stwórcze i zbawcze  w ciszy… jeśli rzeczywiście trwamy
w oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi, obiecanych przez Boga, musimy pozwolić Bogu mówić… bo tylko w ciszy może  wybrzmieć  Jego słowo z całą mocą … bo nowe niebo i nowa ziemia powstaną wówczas,  gdy  słowo Boże będzie przejawiało się w naszym życiu…

  Co to oznacza?... to pozwolenie  Bogu, aby On  doprowadził do narodzin swojego słowa w twoim  sercu… oznacza to wejście w prawdziwą ciszę… ciszę Bożej miłości i łaski… :) :) :)

                                                                                        Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.