Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

24.11.2014

Milcząca wierność Maryi…

  Każda osoba jest tajemnicą, a Maryja najbardziej z ludzi ponieważ jest szczególnym miejscem obecności Boga dla człowieka. Kiedy zbliżamy się do Maryi, do tajemnicy Jej życia odczuwamy święty lęk. Lęk ten, być może jest podobny do tego, który odczuwał Mojżesz pragnący poznać dlaczego krzew płonie i nie spala się…
  Mojżeszu zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą…( por. Wj 3,5)…
Maryja niesie ogień Bożego życia… w Niej spotyka się dotyk Bożego piękna i chwały, aby uczynić z Niej „ziemię świętą”, Córę Syjonu... Kiedy zbliżamy się do Maryi z uczuciami najwyższej czci, szacunku i oddania, wkraczamy w przestrzeń niezbadanych horyzontów Bożej miłości…
…delikatność, wrażliwość i duchowa głębia jest konieczna, aby odczuć coś z fascynującego świata, w którym Ojciec ma upodobanie … świata napełnionego Duchem miłości…

   Jak bardzo trzeba troszczyć się o świętość, czystość własnego serca, by stopniowo, powoli ale pewnie i niezachwianie zbliżać się… poznawać, odkrywać, dać się prowadzić Duchowi Świętemu … tylko On Duch miłości może zaprowadzić człowieka do rozpoznania prawdy o Bogu i Jego umiłowanej Córze - Maryi…

   Tajemnica Maryi wprowadza nas w coś co przenika każdy wymiar Jej istnienia… wszystkie szczegóły życia Maryi są przeniknięte różnymi odcieniami milczenia… milczenia, które zdumiewa, zachwyca i pociąga… jest w nim jakiś zniewalający urok, który można zauważyć tylko dzięki delikatności i pokorze własnego serca …

 Maryja jest obecna … a ta obecność wskazuje na współdziałanie człowieka z Bogiem … od momentu zwiastowania, aż po ciche fiat pod krzyżem możemy wpatrywać się w najdoskonalszy wzór milczącej postawy otwartości wiary… wzór dla każdego człowieka, całego Kościoła…
…milcząca postawa otwartości wiary to przyjęcie zamysłów Boga ze wszystkimi konsekwencjami… Kiedy Maryja obdarza Boga swoim „tak” , czyni to w sposób wolny… ukazuje swoją bezgrzeszność, bo nie ma w Niej niczego co mogłoby Ją oddzielać od Boga...
Maryja jest milcząco oddana Bogu, a jednak jej postawa nie jest bierna… emanuje z niej wolność świadomego działania, wypływającego z najgłębszej głębi osoby… z serca w którym się zrodziło, by przenikać całą Jej osobę…

…głębia życia Maryi i Jej posłannictwa to misterium, którego nie możemy poznać samym rozumem …prawda milczenia Maryi to „duch i życie”… to Miłość… to rozumienie otaczającego świata w prawdzie… to sens istnienia, które wypływa właśnie z głębi serca…
…”z głębi w głębię” życia i posłannictwa Maryi możemy kroczyć …ścieżkami milczącej wierności Dziewicy… Ona stopniowo ukierunkowuje ludzkie istnienie… Ona może stać się życiem człowieka, służbą i darem dla drugich…

           Elżbieta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.