Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

28.04.2014

Za Łaskawość Twoją uwielbiamy Cię Boże.

  

   Panie Boże Dziękujemy za wczorajszy, po wielokroć, łaskawy Twój dzień dla nas wszystkich.

 Dziękujemy za Święto Miłosierdzia.
Dziękujemy za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.
   Od nas to małe słowo Dziękujemy, ale chcemy utożsamiać się ze słowem Apostoła Piotra i Maryi.
I nimi wyrazić naszą dla Ciebie wdzięczność, uwielbienie i miłość.

    Święci  Janie Pawle II i Janie XXIII módlcie się z nami i za nami.

      Aneta i Sławek


    Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:   do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.  1P.1.3-4

Magnificat
   Wtedy Maryja rzekła: 

"Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.


  On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
  Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje - 

jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".
   Łk. 1.46-55

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.