Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

29.05.2020

Ekstremalna Droga Krzyżowa i Święta Rita. Świadectwo Janusza

 
+ Szczęść Boże!
Jestem z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w której od dokładnie roku znajduje się Sanktuarium Świętej Rity.
Świętej Ricie, jak bardzo wielu sądeczan i nie tylko sądeczan zawdzięczam wiele... m.in. wstawiennictwo przy uratowaniu mojego małżeństwa.
 
  Od dwóch lat uczestniczę w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej organizowanej przed Świętami Wielkanocnymi. W tym roku pierwszy raz miała się ona odbyć w naszej parafii, na trasie pod nazwą i patronatem Św. Rity lecz niestety koronawirus pokrzyżował te plany.
  Tuż przed Świętem Św. Rity 22-go maja organizator naszej drogi krzyżowej wpadł na pomysł, żeby w ten dzień (właściwie noc), a był to w dodatku piątek :) przejść "naszą" 40-to kilometrową EDK prosząc o wstawiennictwo Św. Rity w intencjach, w których idziemy. 
  Jako, że miałem "świeżą" intencję za byłego mojego pracownika, którego niszczy nałóg alkoholowy i rozlatuje mu się rodzina postanowiłem wyjść w tę noc prosząc Pana Boga o ratunek dla Grzegorza i jego rodziny.

26.05.2020

W Dzień Mamy...

Pamiętaj o swojej Mamie
W Dzień Mamy, myślimy o swoich Mamach…
Cieszmy się, jeśli żyją – pamiętajmy o Nich i bądźmy z Nimi, bo pewnego dnia Ich zabraknie, i oby wtedy nie było niewczesnych łez żalu i poczucia winy, że się nie było, gdy była potrzeba, że nie rozmawiało się, nie odwiedzało… 
Czasu nie cofniemy i tego co mogliśmy, czy powinniśmy zrobić, już nie zrobimy …
Ogarnie nas żal po stracie kogoś tak bliskiego, ale i żal do siebie, że się tej bliskości nie ceniło, tak jak by się poniewczasie chciało…

Z pierwszym rodzajem żalu, łatwiej sobie poradzić, bo jest, jakby wynikiem normalnej kolei rzeczy, ale drugi żal może bardzo doskwierać, bo jest z poczucia naszej własnej winy, której już nie naprawimy.
Nie zaciągajmy winy względem naszych Mam.

  A co, gdy Mama odejdzie?

24.05.2020

Wniebowstąpienie Pańskie


Słowa Ewangelii  na dzień Uroczystości  Wniebowstąpienia Pańskiego.
 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».”
Mt. 28, 16-20

 Raj, Nagroda Wieczna, Życie wieczne, Królestwo Niebieskie… to nazwy, których używamy na określenie Nieba, gdzie mamy, jak powiedział Pan Jezus, przygotowane miejsce J, 14, 2.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Pan nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię dla ciebie, dla mnie…  Wskazał drogę, powiedział, jak żyć,  pokonał śmierć, odkupił nasze grzechy. Odszedł do swojego Ojca, zostawił nam jednak środki i nauczycieli, którzy nas przez życie mają tak prowadzić, abyśmy to przygotowane miejsce w niebie zajęli.
    
  Wszystko jest przygotowane, wszystko jest wiadome, tylko trzeba z tego korzystać… uwierzyć Chrystusowi i żyć tak jak mówi… a mówi tak, jak np. do Nikodema:

22.05.2020

Święta Rito, do Ciebie się uciekamy.

Święta Rito patronko spraw trudnych i beznadziejnych wstawiaj się za nami!

  Dzisiaj we wspomnienie Św.Rity, której czciciele znajdują się być może wśród nas, pragnę się z Wami podzielić pewnym wydarzeniem, które stało się niegdyś moim udziałem :). Wydarzenie to związane było z pielgrzymką, którą organizowałam dla mojej parafii. Trasa pielgrzymki wiodła z mojej miejscowości czyli z Głuchołaz przez Otmuchów-Głębinów do Wambierzyc, Kudowy i Kłodzka, w którym mieliśmy spotkanie z siostrami klaryskami. 

Nawiedzenie parafii św.Urbana w Otmuchowie zaproponował Kapłan, który z nami udawał się na pielgrzymkę. Wielu z pielgrzymów, a wśród nich ja :) było nieco, a nawet bardzo :) zdziwionych propozycją Kapłana, ponieważ nie słyszeliśmy nic szczególnego o otmuchowskiej parafii św.Urbana. Otmuchów-Głębinów położony nad jeziorem nyskim jest miejscem rekreacji i wypoczynku.... o tym wiedzieliśmy bardzo dobrze i większość z nas korzystała z tego miejsca w czasie urlopów lub sobotnio-niedzielnych wypadów  nad jezioro, ale nic ponad to nie wiedzieliśmy o tamtym miejscu.

Jak wielkim zaskoczeniem dla pielgrzymów był fakt, że w malutkiej parafii p.w. św.Urbana położonej niespełna 30 minut drogi od naszego miasta   rozwija się prężnie kult św.Rity :):):). 

18.05.2020

Moje spotkania ze Świętym Janem Pawłem II. Świadectwo, dziękczynnie w setną Rocznicę Jego Urodzin.

 Stary pałac w pewnej miejscowości, przejęty przez moją uczelnię i wykorzystywany do różnych celów, w którym przebywałem na rocznym przed studyjnym pobycie, był miejscem w którym usłyszałem, że kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Papieża.
   Dość odcięty od ówczesnych, a przecież i tak, skąpo informujących mediów, duszpasterstwa, rodziny, chyba nie przyjąłem tej wiadomości tak, jak by należało, jednak do Warszawy na pierwszy przyjazd Ojca Św. Jana Pawła II się wybrałem…

  Z grona osób w którym przebywałem wybrałem się samodzielnie…  W Warszawie, razem z tłumami osób, przemierzałem trasy przejazdu orszaku papieskiego najpierw z lotniska Okęcie, a później na Mszę na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979r.
  Błąkającego się samotnie przy obstawionych wejściach, prowadzących do miejsca, gdzie miała być odprawiana pamiętna Msza Święta, zaczepiła jakaś osoba, która zapytała, czy chciałbym wejść na Mszę. Odpowiedziałem, że tak… Otrzymałem od niej wejściówkę. Bardzo się ucieszyłem.  Stałem - patrząc na ołtarz, gdzieś z prawej strony placu. 

Przejazd Ojca Świętego...

   Z Mszy niewiele pamiętam, ale byłem na niej i byłem świadkiem tych słów, które podczas niej padły i których efekt mogłem w następnych latach obserwować.
Po powrocie, okazało się, że schudłem tego dnia ok. 3 kg…

  Druga pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w 1983, można powiedzieć, że była przez naszą grupę duszpasterstwa akademickiego, pod przewodem i z dużą pomocą obecnego Biskupa Diecezji Radomskiej,  wtedy księdza Henryka Tomasika… nieźle „obstawiona”.
 Ojciec Święty przyjeżdża do Warszawy na Mszę na Stadionie Dziesięciolecia – my tam jesteśmy. Byliśmy na płycie stadionu.

Wejście na Mszę na Stadionie Dziesięciolecia

17.05.2020

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15).

W poprzednią niedzielę Kościół rozważał słowa Jezusa, który w dialogu z Tomaszem i Filipem mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6), oraz przedstawia siebie, jako obraz Boga niewidzialnego: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Jest to wyrazem całkowitego zjednoczenia Ojca i Syna, którego wyrazem są zbawcze dzieła: „Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!” (J 14, 10-11). To zjednoczenie jest wyrazem ich boskiej natury, która jest miłością, jak uczy św. Jan: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Osobowym wyrazem tej wzajemnej miłości Ojca i Syna jest Duch Święty – Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej.
Właśnie dlatego, że jest miłością, Bóg nie „zamyka się” w doskonałej relacji trzech Osób, ale „wychodzi z siebie” w sposób nieskończenie hojny, stwarzając na swój obraz i podobieństwo innego, którego mógłby obdarzyć miłością, czyli sobą. A gdy ów inny dopuszcza się niewierności, Bóg okazuje miłosierny wymiar swojej miłości, który znajduje szczyt we wcieleniu, męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Syna, jak uczy nas św. Jan: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 9-10). Dzieło zbawcze wcielonego Syna dokonało się w mocy Ducha Świętego, który najpierw zstąpił na Maryję i osłonił ją (por. Łk 1, 35), następnie zstąpił na Jezusa, namaścił Go po Jego chrzcie w Jordanie (por. Łk 3, 21-22) i pozostał z Nim, aż do Jego śmierci na krzyżu (por. J 19, 30).

16.05.2020

Święty Andrzej Bobola i Św. Jan Paweł II

W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto św. Andrzeja Boboli. Nazywany jest prawosławnych i Polesia…
  Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowań do setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. 
W ramach tych przygotowań polecamy słowo św. Jana Pawła II o św. Andrzeju Boboli.


Zapoznajmy się ze św. Andrzejem Bobolą, prezbiterem i męczennikiem,  bliżej.

http://www.bobolamarciszow.pl/andrzej-bobola-patron-parafii-10535/droga-chrystusa-10536

Modlitwy do św. Andrzeja Boboli:
 
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.